Bản án 01/2015/LĐPT ngày 12/02/2015 về yêu cầu huỷ quyết định buộc thôi việc

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

BẢN ÁN 01/2015/LĐPT NGÀY 12/02/2015 VỀ YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH BUỘC THÔI VIỆC

ngày 12/02/2015 tại Hội trường xét xử Dân sự Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa xét xử công khai vụ án Lao động phúc thẩm thụ lý số :01/2014/TLPT- LĐ ngày 09/12/2014 về việc “Yêu cầu huỷ quyết định thi hành kỷ luật Viên chức bằng hình thức buộc thôi việc”.

Do bản án dân sự sơ thẩm số: 01/2014/LĐ-ST ngày 30/10/2014 của Toà án nhân dân huyện Minh Hóa bị kháng cáo. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số : 01/2015/QĐ - PT ngày 19/01/2015 giữa các đương sự: Nguyên đơn: Ông Trần Xuân P1, sinh năm: 1963

Trú tại: T2, thị trấn Q, huyện M, tỉnh Quảng Bình. Có mặt tại phiên toà.

Bị đơn: Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện M, tỉnh Quảng Bình – Ông Cao Sỹ P2; Trụ sở cơ quan đóng tại T9, thị trấn Q, huyện M, tỉnh Quảng Bình. Có mặt tại phiên toà.

NHẬN THẤY

Theo đơn khởi kiện ngày 17/7/2014 của nguyên đơn ông Trần Xuân P1 gửi đến Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa có nội dung như sau:

Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện M, ông Cao Sỹ P2 ra quyết định số : 245/QĐ-YTDP ngày 31/8/2013 xử lý kỷ luật bằng hình thức “Buộc thôi việc” đối với ông Trần Xuân P1. Ông P1 thừa nhận là bản thân đã có những sai lầm khuyết điểm, nhưng đó chỉ là nhất thời và đã được khắc phục. số tiền mà ông P1chiếm đoạt của cơ quan 38.400.000đ (Ba mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng) ông P1 đã nộp đủ cho cơ quan trước khi Giám đốc ban hành quyết định kỷ luật; do vậy những sai lầm, khuyết điểm của ông không còn tồn tại để Giám đốc ra quyết định kỷ luật “Buộc thôi việc”.

Những khuyết điểm được ghi trong Quyết định làm căn cứ để xử lý kỷ luật đối với ông Trần Xuân P1 là hoàn toàn trái với bản tự nhận xét ngày 20/11/2012 về quá trình công tác của ông P1 từ năm 2007-2012 và đã được Giám đốc trung tâm y tế dự phòng huyện M xác nhận.

Với những sai lầm của ông P1 về Đảng ông Trần Xuân P1 chỉ bị Chi bộ Y tế dự phòng huyện M; Ủy ban kiểm tra huyện ủy M kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo”.

Do vậy ông Trần Xuân P1 khởi kiện, yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa xử hủy “Quyết định về việc thi hành kỷ luật viên chức” số : 245/QĐ-YTDP, ngày 31/12/2013 của Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện M, kỷ luật bằng hình thức “Buộc thôi việc” đối với ông.

Phía bị đơn ông Cao Sỹ P2, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện M trình bày:

Cuối năm 2011, Trung tâm y tế dự phòng huyện M nhận được phản ánh của một số cán bộ về việc ông Trần Xuân P1 chuyên trách công tác phòng chống lao của trung tâm, không chi trả tiền cho cán bộ trực tiếp cấp phát thuốc đối với bệnh nhân lao hoàn thành điều trị trong 08 tháng; đơn vị đã tiến hành thanh tra, kết quả đã xác định như sau:

Từ quý I/2008 đến quý III/2011, ông Trần Xuân P1 đã trực tiếp nhận khoản tiền chi cho cán bộ cấp phát thuộc tại Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Quảng Bình 38.400.000đ (Ba mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng), nhưng ông P1 không chi trả cho các đối tượng được hưởng theo quy định. Ông P1 giải trình là đã trích 20% cho Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Quảng Bình và đã chi tiếp khách một số tiền. Trung tâm đã vận động ông P1 nộp lại số tiền nói trên để chi trả cho các đối tượng được hưởng theo quy định, nhưng ông P1 không nộp và cho rằng đã dùng tiếp khách hết. Ông P1 đã gửi đơn kiến nghị lên Sở y tế Quảng Bình. Chánh thanh tra sở Y tế có Công văn số : 09/CV-Ttr ngày 12/4/2012 trả lời: Việc Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện M giải quyết là đúng quy định tại Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính - Bộ Y tế số 147/2007/TTLT-BTC-BYT ngày 12/12/2007; căn cứ quy định tại tiết c, điểm 1, mục III của thông tư quy định thì số tiền ông P1 nhận nói trên là nhận để thanh toán cho cán bộ được phát thuốc đã hoàn thành điều trị cho bệnh nhân lao. Sau khi có công văn trả lời của Thanh tra Sở y tế nhưng ông P1 vẫn không nộp số tiền nói trên theo yêu cầu của Giám đốc trungtâm.

ngày 05/6/2014, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện M đã ra quyết định số 136/QĐ-YTDP thu hồi 34.110.000đ (trừ 10% giao dịch và số tiền 450.000đ ông P1 đã chi trả cho anh Đ là cán bộ xét nghiệm) tại ông P1, nộp vàoquỷ để chi trả cho các đối tượng được hưởng. Ông P1 vẫn dây dưa không chịu nộp, do vậy đơn vị phải làm tờ trình gửi Kho bạc nhà nước huyện M xin rút lương của ông P1 bằng tiền mặt để trả dần. Ông P1 đã tự viết giấy cam kết sẽ nộp tiền trong03 tháng đầu là 2.600.000đ/tháng, để có thời gian chuẩn bị sau 03 tháng sẽ nộp hết 34.110.000đ. Nhưng đến thời điểm đó ông P1 chỉ nộp được 8.200.000đ (tám triệu hai trăm ngàn đồng) và không chịu nộp.

ngày 10/8/2012, Hội đồng kỷ luật của Trung tâm y tế dự phòng huyện Mhọp quyết định kỷ luật bằng hình thức “Buộc thôi việc” đối với ông P1; ông P2

Giám đốc ra thông báo số 222/TB - YTDP ngày 13/8/2012 về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Trần Xuân P1 do có nhiều khuyết điểm, trong đó có hành vi chiếm đoạt số tiền 38.400.000đ, năm 2011 và 06 tháng đầu năm 2012 xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Sở Y tế Quảng Bình đã có chỉ đạo cần xem xét về thủ tục và hình thức kỷ luật đối với ông P1 cho phù hợp. Ông Trần Xuân P1 cũng đề nghị cơ quan xem xét lại giải quyết cho ông bằng hình thức cho thôi việc để tự liên hệ công tác ở cơ quan khác. Do vậy ngày 19/9/2012, Giám đốc trung tâm đã ra quyết định số 249/QĐ- YTDP, thu hồi thông báo chấm dứt lao động đối với ông Trần Xuân P1. ngày 20/9/2012 Hội đồng kỷ luật họp xem xét lại hình thức kỷ luật cho ông P1, ông P1đã nhận khuyết điểm và xin cơ quan cho được thôi việc, để đi liên hệ công tác. Hội đồng kỷ luật của đơn vị họp quyết định kỷ luật đối với ông Trần Xuân P1 bằng hình thức “Cảnh cáo”, xét nguyện vọng của ông P1 nên Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện M ký quyết định chuyển công tác đối với ông Trần Xuân P1.

Để tạo điều kiện cho ông P1 đi liên hệ xin việc ở cơ quan khác, vào ngày 20/11/2012, đơn vị đã xác nhận vào bản tự nhận xét quá trình công tác của ông P1 từ năm 2007 đến năm 2012, là ông P1 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đây là xác nhận sai với thực tế, nhằm tạo điều kiện cho ông P1 đi xin việc.

Ông Trần Xuân P1 đã lợi dụng bản nhận xét quá trình công tác của ông P1 (nhận xét sai với thực tế) nói trên tiếp tục khiếu kiện đến nhiều ngành, nhiều cấp về việc đơn vị kỷ luật ông P1. Do vậy Sở Y tế Quảng Bình đã chỉ đạo đơn vị thu hồi toàn bộ các quyết định liên quan đến ông P1 kể từ tháng 01 năm 2013, để Sở Y tế tiến hành thanh tra, giải quyết, xử lý lại từ đầu.

Sau khi trực tiếp tiến hành thanh tra, Sở Y tế Quảng Bình đã có kết luận số 234/KL - SYT, ngày 06/02/2013; trong kết luận đã ghi: “Ông Trần Xuân P1 đã trực tiếp nhận đủ số tiền gồm 05 khoản hỗ trợ cho cán bộ làm công tác phòng chống lao từ quý I đến quý III/2011. Trong đó có 04 khoản ông P1 đã thực hiện chi trả cho các đối tượng tham gia theo quy định trong đó đã có một phần ông P1 đã thực hiện chi trả cho các đối tượng tham gia theo quy định trong đó đã có một phần ông P1 được hưởng. Còn là 38.400.000đ (Ba mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng chẳn) không thực hiện chi trả cho cán bộ y tế trực tiếp cấp phát thuốc hoàn thành điều trị bệnh nhân lao trong 08 tháng theo quy định tại Tiết c, điểm 1, mục III Thông tư liên tịch số 147/2007 của Bộ tài chính – Bộ y tế. Trách nhiệm này thuộc về ông P1. Qua quá trình thanh tra xác minh ông Trần Xuân P1 đã giải trình, khái báo việc Trung tâm phòng chống bệnh xã hội trích lại 20% là không có cơ sở, đồng thời cung cấp hồ sơ chứng cớ cho rằng: khoản tiền hỗ trợ cho cán bộ y tế cấp phát thuốc cho một số cán bộ Trạm y tế xã bằng các danh sách đã được ký nhận tiền hộ trợ cán bộ y tế xã khám, đưa bệnh nhân đến tổ chống lao đã sữa chữa và ghi thêm vào không đúng thực tế. Thể hiện sự thiếu trung thực, thiếu trách nhiệm thuộc về ông Trần Xuân P1. Ông Trần Xuân P1 phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền38.400.000đ nêu trên”.

Sau khi đã có kết luận của Sở Y tế, ông P1 vẫn không nộp số tiền đã chiếm đoạt. Đơn vị lại phải một lần nữa gửi công văn đề nghị Kho bạc cho nhận lương của ông P1 bằng tiền mặt để trừ dần.

Ngoài ra ông P1 còn vi phạm nghiêm trọng đối với chương trình vệ sinh môi trường, không cho 12 hộ dân ứng trước số tiền 8.800.000đ (theo hợp đồng là cho các hộ dân ứng trước 80% số tiền) để xây dựng hố xí, mà ông P1 đã nhận số tiền này đem về nhà cho vợ cất giữ, khi cơ quan phát hiện yêu cầu nộp để chi cho các hộ dân ứng, thì dây dưa, kéo dài nhiều ngày mới nộp lại.

Sau khi có kết luận của Sở Y tế Quảng Bình nhưng ông Trần Xuân P1 vẫn không nhận khuyết điểm. 03 (ba) năm liền năm 2011, 2012, 2013, ông P1 bị Hội đồng thi đua của đơn vị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Với những sai phạm, khuyết điểm nêu trên ngày 31/12/2013 Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện M ra quyết định kỷ luật bằng hình thức “Buộc thôi việc” đối với ông Trần Xuân P1, do đã vi phạm vào khoản 2, khoản 6 Điều 13Nghị định 27/NĐ-CP của chính phủ. Theo ông Cao Sỹ P2, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện M thì quyết định buộc thôi việc đối với ông P1 thực hiện đúng quy trình và đúng quy định của pháp luật, do vậy ông P2 không chấp nhận toàn bộ nội dung yêu cầu khởi kiện của ông Trần Xuân P1.

Tại phiên tòa Luật sư Lê Minh T, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp phápcho nguyên đơn ông Trần Xuân P1 trình bày quan điểm: Ông Trần Xuân P1 trong quá trình công tác đã có vi phạm một số khuyết điểm, trong đó có việc chiếm dụng công quỹ số tiền 38.400.000đ, nhưng ông P1 đã khắc phục hậu quả; ông P1 là một cán bộ người dân tộc, có trình độ đại học, đã có thâm niên công tác lâu năm, trong quá trình công tác cũng có một số thành tích; do vậy việc Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện M kỷ luật bằng hình thức cao nhất “Buộc thôi việc” là quá nặng, thiếu tính giáo dục, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại quyết định kỷ luật này.

Tại bản án sơ thẩm số : 01/2014/LĐST ngày 30/10/2014 của Toà án nhân dân huyện Minh Hóa đã tuyên xử:

1. Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 31 Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 202 Bộ luật lao động, chấp nhận đơn của ông Trần Xuân P1 khởi kiện Giám đốcTrung tâm Y tế dự phòng huyện M để xét xử sơ thẩm.

2. Áp dụng khoản 1 Điều 126 Bộ luật lao động; khoản 6 Điều 13 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP, ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức, xử:

Bác toàn bộ nội dung đơn khởi kiện của ông Trần Xuân P1 yêu cầu hủy

Quyết định về việc thi hành kỷ luật viên chức số : 245/QĐ/YTDP, ngày 31/12/2013 của Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện M, kỷ luật bằng hình thức “Buộc thôi việc” đối với ông Trần Xuân P1.

Ngoài ra bản án còn tuyên việc thi hành án theo luật thi hành án và quyền kháng cáo cho các đương sự.

ngày 11/11/2014 nguyên đơn ông Trần Xuân P1 làm đơn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm số 01/2014/LĐST của Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa. Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm tuyên hủy Quyết định số 245/QĐ-YTDP về việc buộc thôi việc trái thẩm quyền, chưa làm rõ thời gian báo trước.

- Yêu cầu Trung tâm Y tế dự phòng bồi thường về kinh tế và khoản tiền lương, phụ cấp trong thời gian ông bị đơn phương chấm dứt hợp đồng.

- Yêu cầu bồi thường khoản tiền BHXH, BHYT và các quyền lợi theo pháp luật hiện hành.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng khác.

XÉT THẤY

Xác định các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc tranh chấp, cũng như lời trình bày và kết quả tranh luận tại phiên toà phúc thẩm giữa các đương sự thấy:

Thứ nhất: Về quan hệ pháp luật cần xác định trong vụ án: ngày 17/7/2014Ông Trần Xuân P1 có đơn khởi kiện đề nghị Toà án nhân dân huyện Minh Hoá xử huỷ Quyết định về việc thi hành kỷ luật viên chức số : 245/QĐ – YTDP ngày 31/12/2013 của Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện M, kỷ luật ông bằng hình thức “Buộc thôi việc”. Quá trình xét xử sơ thẩm Toà án cấp sơ thẩm đã căn cứ vào lỗi của ông Trần Xuân P1 vào thẩm quyền xử lý kỷ luật, trình tự, thủ tục xem xét xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường vật chất quy định tại Nghị định số : 27/2012/NĐ – CP ngày 4/6/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức, bác đơn khởi kiện của ông Trần Xuân P1. Như vậy quan hệ pháp luật trong vụ án này không phải là quan hệ tranh chấp hợp đồng Lao động như cấp sơ thẩm đã xác định, mà đây là quan hệ pháp luật yêu cầu huỷ quyết định buộc thôi việc. Vì vậy cấp phúc thẩm xác định lại quan hệ tranh chấp trong vụ án là quan hệ pháp luật “Yêu cầu huỷ quyết định buộc thôi việc” là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật.

Thứ hai: Về nội dung vụ án: ông Trần Xuân P1 là Viên chức được Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng quyết định tiếp nhận và trực tiếp ký hợp đồng làm việc, tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập với chức danh là Bác sỹ, có nhiệm vụ trực tiếp nhận khoản tiền chi cho cán bộ cấp phát thuốc có tại Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Quảng Bình với số tiền38.000.000đ để chi trả cho các đối tượng đựơc hưởng theo quy định tại Thông tư liên tịch số : 147/2007/TTLT – BYT ngày 12/12/2007 của Bộ tài chính Bộ y tế theo tiết c, điểm 1, mục III của Thông tư quy định thì số tiền ông Trần Xuân P1 nhận để thanh toán cho cán bộ dược phát thuốc đã hoàn thành điều trị cho bệnh nhân lao, nhưng ông P1 không chi trả cho họ theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm. Nên ngày 05/6/2014, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện M đã ra quyết định số 136/QĐ - YTDP thu hồi 34.110.000đ ( trong đó trừ 10% dao dịch và số tiền450.000đ ông P1 đã chi trả cho anh Đức là cán bộ xét nghiệm) tại ông P1, nộp vàoquỹ để chi trả cho các đối tượng được hưởng theo quy định, nhưng ông Trần Xuân P1 vẫn dây dưa không chịu nộp, do vậy đơn vị phải làm tờ trình gửi Kho bạc nhà nước huyện M xin rút lương của ông P1 bằng tiền mặt để trả dần, Do đó, ông P1 đã tự viết giấy cam kết nộp số tiền mà ông đã chiếm đoạt trong 03 tháng đầu là 2.600.000đ/tháng, để có thời gian chuẩn bị sau 03 tháng sẽ nộp hết 34.110.000đ.

Nhưng đến thời điểm đó ông P1 chỉ nộp được 8.200.000đ (tám triệu hai trăm ngàn đồng) và không chịu nộp.Vì vậy ngày 10/8/2012, Hội đồng kỷ luật của Trung tâm y tế dự phòng huyện M họp quyết định kỷ luật bằng hình thức “Buộc thôi việc” đối với ông P1; ông Cao Sỹ P2 Giám đốc ra thông báo số 222/TB - YTDP ngày 13/8/2012 về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Trần Xuân P1 do có nhiều khuyết điểm, trong đó có hành vi chiếm đoạt số tiền 38.400.000đ, năm 2011 và 06 tháng đầu năm 2012 xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Sở y tế Quảng Bình đã có chỉ đạo cần xem xét về thủ tục và hình thực kỷ luật đối với ông P1 cho phù hợp. Ông Trần Xuân P1 cũng đề nghị cơ quan xét lại giải quyết cho ông bằng hình thức “Cho thôi việc” để ông tự liên hệ công tác ở cơ quan khác. Do vậy ngày 19/9/2012, Giám đốc trung tâm đã ra quyết định số 249/QĐ-YTDP, thu hồi thông báo chấm dứt lao động đối với ông Trần Xuân P1. Ngày 20/9/2012 Hội đồng kỷ luật họp xem xét lại hình thức kỷ luật cho ông P1, ông P1 đã nhận khuyết điểm và xin cơ quan “Cho thôi việc” để đi liên hệ công tác. Hội đồng kỷ luật của đơn vị họp quyết định kỷ luật đối với ông Trần Xuân P1 bằng hình thức “Cảnh cáo”, xét nguyện vọng của ông P1 nên Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện M ký quyết định chuyển công tác đối với ông Trần Xuân P1.

Để tạo điều kiện cho ông P1 đi liên hệ xin việc ở cơ quan khác, vào ngày 20/11/2012, đơn vị đã xác nhận vào bản tự nhận xét quá trình công tác của ông P1 từ năm 2007 đến năm 2012, là ông P1 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, (đây là xác nhận sai với thực tế ) nhằm tạo điều kiện cho ông P1 đi xin việc.

Tuy nhiên Ông Trần Xuân P1 không có thái độ tiếp thu, sửa chữa khuyết điểm, mà đã lợi dụng bản nhận xét quá trình công tác của ông P1 (nhận xét sai với thực tế) nói trên tiếp tục khiếu kiện đến nhiều ngành, nhiều cấp về việc đơn vị kỷ luật ông P1. Do vậy Sở Y tế Quảng Bình đã chỉ đạo đơn vị thu hồi toàn bộ các quyết định liên quan đến ông P1 kể từ tháng 01 năm 2013, để Sở Y tế tiến hành thanh tra, giải quyết, xử lý lại từ đầu.

Sau khi trực tiếp tiến hành thanh tra, Sở Y tế Quảng Bình đã có kết luận số 234/KL - SYT, ngày 06/02/2013 trong kết luận đã ghi: “...Ông Trần Xuân P1 đã trực tiếp nhận đủ số tiền gồm 05 khoản hỗ trợ cho cán bộ làm công tác phòng chống lao từ quý I đến quý III/2011. Trong đó có 04 khoản ông P1 đã thực hiện chi trả cho các đối tượng tham gia theo quy định, trong đó đã có một phần ông P1 được hưởng. Còn khoản tiền hỗ trợ cán bộ y tế trực tiếp phát thuốc 38.400.000đ (Ba mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng chẳn) ông Trần Xuân P1 chưa chi trả cho đối tượng theo quy định, từ những kết quả xác minh trên. Sở y tế yêu cầu Trung tâm y tế dự phòng huyện M tổ chức kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức kỷ luật đối với cá nhân ông Trần Xuân P1 về những khuyết điểm vi phạm nói trên, đơn vị chịu trách nhiệm thu hồi đủ số tiền 38.400.000đ mà ông Trần Xuân P1 chưa chi trả cho cán bộ y tế thực hiện cấp phát thuốc cho bệnh nhân lao điều trị 08 tháng để xem xét chi trả đúng cho các đối tượng tham gia chương trình lao theo quy định tại tiết c, điểm 1, Mục III Thông Tư 147/2007/TTLB của  BTC – BYT ngày 12/12/2007..”.

Căn cứ Luật Viên chức 2010, Nghị định 27/2012/NĐ – CP ngày 06/12/2013 của Chính phủ quy định về việc xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức và một số quy định của pháp luật trên cơ sở xác định lỗi của ông Trần Xuân P1 và kết quả thanh tra của Sở y tế, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện M Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “Buộc thôi việc” đối với ông Trần Xuân P1, sinh ngày 10/7/1963 là viên chức thuộc Trung tâm y tế dự phòng huyện M vì đã có hành vi vi phạm pháp luật, chiếm đoạt số tiền38.400.000đ của chương trình phòng chống lao, không chi trả cho đối tượng trựctiếp cấp phát thuốc hoàn thành điều trị bệnh nhận lao trong 08 tháng, vi phạm khoản 2, Điều 13 Nghị định 27/2012/NĐ – CP không tuân thủ quy trình quy định của chuyên môn nghiệp vụ, cụ thể không cho 12 hộ dân ứng trước 80% số tiền để xây dựng nhà vệ sinh, gây bức xúc và tạo dư luận không tốt trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chương trình, ảnh hưởng uy tín của đơn vị. Ngoài ra còn có một số vi phạm nghiêm trọng khác.

Quá trình kháng cáo phúc thẩm cũng như trình bày của ông Trần Xuân P1 tại phiên toà phúc thẩm ông P1 yêu cầu Toà phúc thẩm tuyên huỷ Quyết định số 245/QĐ – YTDP ngày 31/12/2013 về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức “Buộc thôi việc” đối với ông là trái thẩm quyền, trái pháp luật, vi phạm thời gian báo trước. Tuy nhiên tại phiên toà ông P1 không trình bày được những căn cứ chứng minh nội dung kháng cáo này. Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng: kết luận thanh tra số : 234/KL - SYT, ngày 06/02/2013 đã kết luận ông Trần Xuân P1 đã có hành vi chiếm đoạt số tiền 38.400.000đ của chương trình phòng chống lao là viphạm khoản 6, Điều 13 nghị định 27/2012/NĐ – CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định: Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với viên chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây “Vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự...”. Vì vậy Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng ông Cao Sỹ P2 viên chức quản lý được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành tổ chức thực hiện một số công việc trong đơn vị Sự nghiệp công lập có thẩm quyền tiến hành xử lý kỷ luật và Quyết định hình thức kỷ luật đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý là hoàn toàn phù hợp với Điều 3 Luật Viên chức năm 2010 và Điều 14 Nghị định 27/2012/NĐ – CP ngày 06/4/2012 quy định thẩm quyền xử lý kỷ luật, có thẩm quyền xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật đối với ôngTrần Xuân P1 là hoàn toàn phù hợp với các quy định về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật theo quy định tại Nghị định 27 nói trên.

Về nội dung kháng cáo của ông Trần Xuân P1 đề nghị làm rõ về thời gian báo trước, Hội đồng xét xử thấy rằng: Việc ông Trần Xuân P1 có hành vi vi phạm về pháp luật phòng chống tham nhũng chiếm đoạt số tìền 38.400.000đ và một số khuyết điểm nghiêm trọng khác nên Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện M đã xử lý kỷ luật đối với ông theo hình thức “Buộc thôi việc”. Tại khoản 2 Điều 29 Luật Viên chức năm 2010 có quy định “Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, trừ trường hợp quy định tại điểm b, khoản 1, Điều này ( Điểm b, khoản 1 Điều 29 quy định viên chức bị buộc thôi việc theo quy định tại điểm d, khoản 1Điều 52 và khoản 1 Điều 57 Luật này) người đứng đầu đơn vị Sự nghiệp công lập phải báo trước cho viên chức biết ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng không xác định thời hạn...” Đối với viên chức bị buộc thôi việc theo Điều 52 và khoản 1 Điều 57Luật viên chức 2012 thì Viên chức bị xử lý kỷ luật “Buộc thôi việc” không phảithông báo thời gian báo trước. Vì vậy Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng quyết định xử lý kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Trần Xuân P1 mà không báo trước cho ông Trần Xuân P1 là hoàn toàn có căn cứ. Tại phiên toà ông P1 không có chứng cứ để chứng minh nội dung kháng cáo này.

Về nội dung ông có kháng cáo yêu cầu Trung tâm y tế dự phòng bồi thường về kinh tế và khoản tiền lương phụ cấp trong thời gian ông bị đơn phương chấm chấm dứt hợp đồng lao động. Ông yêu cầu bồi thường về tiền Bảo hiểm y tế. Đây là những nội dung kháng cáo vượt quá phạm vi khởi kiện ban đầu, vì vậy Toà phúc thẩm không xem xét.

Ông Trần Xuân P1 yêu cầu bồi thường tiền BHXH và các quyền lợi pháp luật hiện hành. Hội đồng xét thấy: Tại Quyết định buộc thôi việc số : 245/QĐ – YTDP ngày 31/12/2013 của Trung tâm y tế dự phòng huyện Mi do ông Cao Sỹ P2

Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện M ký tại Điều 2 đã nêu rõ: “Chế độ Bảo hiểm xã hội của ông Trần Xuân P1 do cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết theo quy định hiện hành” là phù với quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 22 Nghịđịnh số 27 của Chính phủ ngày 06/4/2012 của chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức.

Khi có hành vi vi phạm ông Trần Xuân P1 có biên bản tự thoả thuận bồi thường số tiền mà ông đã chiếm đoạt, nên Hội đồng kỷ luật không tiến hành trình tự họp Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường hoàn trả đối với viên chức là có căncứ.

Tuy nhiên trong khi áp dụng văn bản pháp luật cấp sơ thẩm có nhầm lẫn trong việc áp dụng một số điều luật như: điểm a khoản 1 Điều 31 Bộ luật tố tụng dân sự quy định về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là không đúng mà cần sửa lại áp dụng khoản 3 Điều 31 Bộ luật tố tụng dân sự, quy định các tranh chấp khác về lao động mà pháp luật có quy định (vì đây là những tranh chấp do Luật viên chức 2010 Nghị đinh số 27 ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viênchức quy định). Cấp sơ thẩm còn áp dụng khoản 1, Điều 126 Bộ luật Lao động quy định áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải là không đúng, vì vậy cấp phúc thẩm chỉ rõ những sai sót để sửa lại là áp dụng khoản 3 Điều 31 Bộ luật tố tụng dân sự, bác bỏ khoản 1, Điều 126 Bộ luật Lao động.

Tại phiên toà Đại diện Viện kiểm sát phát biểu sự tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử đảm bảo. Về nội dung đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên phần nội dung của bản án sơ thẩm. Sửa án sơ thẩm về phần án phí Dân sự sơ thẩm.

Theo quy định tại Điều 11 pháp lệnh án phí, lệ phí của ban thường vụ Quốc hội ngày 27/02/2009 quy định về việc miễn án phí thì ông Trần Xuân P1 không thuộc trường hợp được miễn nộp toàn bộ tiền tạm ứng án phí, nhưng cấp sơ thẩm tuyên miễn toàn bộ án phí Dân sự sơ thẩm cho ông Trần Xuân P1 là không đúng. Mặc dù nguyên đơn không có kháng cáo về phần này, tuy nhiên qua nghiên cứu xem xét thấy cấp sơ thẩm tuyên miễn toàn bộ án phí Dân sự sơ thẩm cho ông Trần Xuân P1 là không đúng nên Hội đồng xét xử cần sửa án sơ thẩm về phần án phí, buộc ông Trần Xuân P1 phải nộp tiền án phí Dân sự sơ thẩm như đề xuất của đại diện Viện kiểm sát tại phiên toà phúc thẩm là có căn cứ. Do đơn kháng cáo của ông P1 không được chấp nhận nên ông phải chịu án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Từ những nhận xét trên Hội đồng xét xử cần sửa một số sai sót nhầm lẫn về hình thức như xác định quan hệ pháp luật và áp dụng pháp luật của cấp sơ thẩm để đề nghị rút kinh nghiệm. Sửa án sơ thẩm về phần án phí. Không chấp nhận đơn kháng cáo ông Trần Xuân P1. Giữ nguyên phần nội dung của bản án Lao động sơ thẩm của Toà án nhân dân huyện Minh Hoá là có căn cứ, phù hợp quy định của pháp luật.

Các quyết định khác của bản án lao động sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật.

Vì những lẽ trên

Áp dụng khoản 1, khoản 2 Điều 275 Bộ luật tố tụng dân sự.

QUYẾT ĐỊNH

1. Áp dụng khoản 3 Điều 31 Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 202 Bộ luật lao động, Áp dụng Điều 3, Điều 29 Luật Viên chức 2010. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viênchức trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức, xử:

Không chấp nhận đơn kháng cáo của ông Trần Xuân P1 yêu cầu hủy Quyết định về việc thi hành kỷ luật viên chức số : 245/QĐ/YTDP, ngày 31/12/2013 của Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện M, kỷ luật bằng hình thức “Buộc thôi việc” đối với ông. Giữ nguyên phần nội dung của bản án Lao động sơ thẩm của Toà án nhân dân huyện Minh Hoá. Bác toàn bộ nội dung đơn khởi kiện của ông Trần Xuân P1 yêu cầu huỷ Quyết định về việc thi hành kỷ luật viên chức số :245/QĐ – YTDP ngày 31/12/2013 của Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện M, kỷ luật bằng hình thức “Buộc thôi việc” đối với ông Trần Xuân P1.

2. Các quyết định khác của bản án lao động sơ thẩm không có kháng cáo kháng nghị có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị.

3.Về án phí: Sửa án sơ thẩm. Áp dụng Điều 11 Pháp lệnh án phí, lệ phí của ban thường vụ Quốc hội ngày 27/02/2009 pháp lệnh án phí lệ phí Toà án. Buộc ông Trần Xuân P1 phải chịu 200.000đ án phí Dân sự sơ thẩm và phải chịu 200.000đ án phí Dân sự phúc thẩm.

Án xử phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

1096
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 01/2015/LĐPT ngày 12/02/2015 về yêu cầu huỷ quyết định buộc thôi việc

Số hiệu:01/2015/LĐPT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quảng Bình
Lĩnh vực:Lao động
Ngày ban hành: 12/02/2015
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về