Bản án 01/2015/KDTM-ST ngày 27/03/2015 về tranh chấp hợp đồng giao nhận thầu xây lắp-hợp đồng xây dựng

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

BẢN ÁN 01/2015/KDTM-ST NGÀY 27/03/2015 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP - HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

343
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 01/2015/KDTM-ST ngày 27/03/2015 về tranh chấp hợp đồng giao nhận thầu xây lắp-hợp đồng xây dựng

    Số hiệu:01/2015/KDTM-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Đồ Sơn - Hải Phòng
    Lĩnh vực:Kinh tế
    Ngày ban hành:27/03/2015
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về