Bản án 01/2015/KDTM-ST ngày 14/07/2015 về tranh chấp giữa Công ty với các thành viên trong công ty

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

BẢN ÁN 01/2015/KDTM-ST NGÀY 14/07/2015 VỀ TRANH CHẤP GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

177
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 01/2015/KDTM-ST ngày 14/07/2015 về tranh chấp giữa Công ty với các thành viên trong công ty

    Số hiệu:01/2015/KDTM-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hà Nam
    Lĩnh vực:Kinh tế
    Ngày ban hành:14/07/2015
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về