Bản án 01/2015/HCST ngày 26/01/2015 về yêu cầu hủy quyết định giải quyết khiếu nại

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

BẢN ÁN 01/2015/HCST NGÀY 26/01/2015 VỀ YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

328
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 01/2015/HCST ngày 26/01/2015 về yêu cầu hủy quyết định giải quyết khiếu nại

    Số hiệu:01/2015/HCST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Cao Bằng
    Lĩnh vực:Hành chính
    Ngày ban hành:26/01/2015
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về