Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1. Lệnh công bố Luật Đất đai 2024
 2. Lệnh công bố Luật Các tổ chức tín dụng 2024
 3. Lệnh công bố Luật Kinh doanh bất động sản 2023
 4. Lệnh công bố Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023
 5. Lệnh công bố Luật Tài nguyên nước 2023
 6. Lệnh công bố Luật Nhà ở 2023
 7. Lệnh công bố Luật Căn cước 2023
 8. Lệnh công bố Luật Viễn thông 2023
 9. Lệnh công bố Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023
 10. Lệnh công bố Luật Giao dịch điện tử 2023
 11. Lệnh công bố Luật Đấu thầu 2023
 12. Lệnh công bố Luật Công an nhân dân sửa đổi 2023
 13. Lệnh công bố Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2023
 14. Lệnh công bố Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023
 15. Lệnh công bố Luật Giá 2023
 16. Lệnh công bố Luật Phòng thủ dân sự 2023
 17. Lệnh công bố Luật Hợp tác xã 2023
 18. Lệnh công bố Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước 2023
 19. Lệnh công bố Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023
 20. Lệnh công bố Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân
 21. Lệnh công bố Luật Phòng, chống rửa tiền 2022
 22. Lệnh công bố Luật Dầu khí 2022; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022; Luật Thanh tra 2022
 23. Lệnh công bố Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022
 24. Lệnh công bố Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 2022
 25. Lệnh công bố Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng 2022
 26. Lệnh công bố Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022
 27. Lệnh công bố Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022
 28. Lệnh công bố Luật Điện ảnh 2022
 29. Lệnh công bố Luật Thi đua, khen thưởng 2022
 30. Lệnh công bố Luật Cảnh sát cơ động 2022
 31. Lệnh công bố Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
 32. Lệnh công bố Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022
 33. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê
 34. Lệnh công bố Luật sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự 2021
 35. Lệnh công bố Luật Phòng, chống ma túy năm 2021
 36. Lệnh công bố Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020
 37. Lệnh công bố Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
 38. Lệnh công bố Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi năm 2020
 39. Lệnh công bố Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020
 40. Lệnh công bố Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020
 41. Lệnh công bố Luật Cư trú năm 2020
 42. Lệnh công bố Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 do Chủ tịch nước ban hành
 43. Lệnh công bố Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020
 44. Lệnh công bố Luật Tổ chức Quốc hội 2020
 45. Lệnh công bố Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020
 46. Lệnh công bố Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020
 47. Lệnh công bố Luật Đầu tư 2020
 48. Lệnh công bố Luật Doanh nghiệp 2020
 49. Lệnh công bố Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020
 50. Lệnh công bố Luật Xây dựng sửa đổi 2020
 51. Lệnh công bố Luật Thanh niên 2020
 52. Lệnh công bố Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020
 53. Lệnh công bố Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020
 54. Lệnh công bố Luật Lực lượng dự bị động viên 2019
 55. Lệnh công bố Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019
 56. Lệnh công bố Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019
 57. Lệnh công bố Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019
 58. Lệnh công bố Luật Dân quân tự vệ 2019
 59. Lệnh công bố Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019
 60. Lệnh công bố Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
 61. Lệnh công bố Luật Thư viện 2019
 62. Lệnh công bố Bộ luật Lao động 2019
 63. Lệnh công bố Luật Chứng khoán 2019
 64. Lệnh công bố Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019
 65. Lệnh công bố Luật Thi hành án hình sự 2019
 66. Lệnh công bố Luật Giáo dục 2019
 67. Lệnh công bố Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019
 68. Lệnh công bố Luật Đầu tư công 2019
 69. Lệnh công bố Luật Kiến trúc 2019
 70. Lệnh công bố Luật Quản lý thuế 2019
 71. Lệnh công bố Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019
 72. Lệnh 17/2018/L-CTN công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch
 73. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 2018
 74. Lệnh công bố Luật Công an nhân dân 2018
 75. Lệnh công bố Luật Phòng, chống tham nhũng 2018
 76. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018
 77. Lệnh công bố Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018
 78. Lệnh công bố Luật Chăn nuôi 2018
 79. Lệnh công bố Luật Trồng trọt 2018
 80. Lệnh công bố Luật Đặc xá 2018
 81. Lệnh công bố Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018
 82. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch 2018
 83. Lệnh công bố Luật An ninh mạng 2018
 84. Lệnh công bố Luật Đo đạc và bản đồ 2018
 85. Lệnh công bố Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018
 86. Lệnh công bố Luật Tố cáo 2018
 87. Lệnh công bố Luật Cạnh tranh 2018
 88. Lệnh công bố Luật Quốc phòng 2018
 89. Lệnh công bố Luật Quy hoạch 2017
 90. Lệnh công bố Luật Quản lý nợ công 2017
 91. Lệnh công bố Luật Thủy sản 2017
 92. Lệnh công bố Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2017
 93. Lệnh công bố Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017
 94. Lệnh công bố Luật Lâm nghiệp 2017
 95. Lệnh công bố Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017
 96. Lệnh công bố Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017
 97. Lệnh công bố Luật Trợ giúp pháp lý 2017
 98. Lệnh công bố Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017
 99. Lệnh công bố Luật Cảnh vệ 2017
 100. Lệnh công bố Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017