Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 684/2004/QĐ-UB về bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 684/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Minh Đoan
Ngày ban hành: 11/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 684/2004/QĐ-UB

Thanh Hoá; Ngày 11 tháng 3 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỈNH THANH HOÁ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

- Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân công bố ngày 10 tháng 12 năm 2003.

- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính Phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng. Nghị định số: 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000; Nghị định số: 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999.

- Xét đề nghị của Giám đốc sở Xây dựng tại Tờ trình số: 53/XD-TĐ ngày 12 tháng 02 năm 2004.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành bộ đơn giá XDCB tỉnh Thanh Hoá thay cho bộ đơn giá XDCB ban hành kèm theo Quyết định số: 1611/QĐ-UB ngày 19/8/1999 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Bộ đơn giá này gồm 2 tập:

- Tập I áp dụng cho các công trình chuyên ngành: kiến trúc, giao thông, thuỷ lợi.

- Tập II áp dụng cho các công trình xây lắp điện, nước ngoài nhà (Điện gồm: Trạm biến áp, đường dây cao, hạ thế. Nước gồm: Các công trình cấp thoát nước ngoài nhà).

Giá vật liệu trong đơn giá được tính tới hiện trường xây lắp thời điểm quý III/2003, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Các công trình xây dựng ở những địa điểm, thời gian khác nhau có sự chênh lệch giá vật liệu được tính bù (hoặc trừ) tại thời điểm lập dự toán.

Những công trình có yêu cầu thi công đặc thù riêng hoặc trong điều kiện thi công đặc biệt (khó khăn) thì được xây dựng đơn giá riêng. Công trình xây dựng đơn giá riêng đều phải có văn bản cho phép của UBND Tỉnh và văn bản thoả thuận của Liên sở Tài chính Vật giá - Xây dựng về đơn giá của công trình.

Điều 2: Bộ đơn giá này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2004 dùng để lập kế hoạch, lập tổng dự toán, dự toán và làm căn cứ để xác định giá xét thầu, chỉ định thầu công trình XDCB trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Điều 3: Giao cho Giám đốc sở Xây Dựng hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện bộ đơn giá này, đồng thời giúp UBND tỉnh giải quyết những vấn đề cụ thể trong quá trình thực hiện.

Điều 4: Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để B/C)
- Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh.
- Như điều 4.
- Lưu VP, XD
G04.QĐĐơngiáXDCB

TM / UBND TỈNH THANH HOÁ
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Đoan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 684/2004/QĐ-UB về bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.312

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.200.93