Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 276/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 276/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Trịnh Văn Chiến
Ngày ban hành: 16/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 276/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 6 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN HẬU LỘC, HUYỆN HẬU LỘC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc; Ban Pháp chế tại Báo cáo số 162/BC-HĐND ngày 12 tháng 6 năm 2020 thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên 20 đường trên địa bàn thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, cụ thể như sau:

1. Đường Bà Triệu: Từ cầu Bản, trục chính hướng Đông - Tây, Km 211+200 (Quốc Lộ 10) đến giáp thôn Đại Hữu, xã Mỹ Lộc Km 214+450 (Quốc Lộ 10); chiều dài 3,250 km, chiều rộng 12,6m.

2. Đường Tố Hữu: Từ giáp Làng Đại Thống, xã Lộc Sơn, Km 7+800 (Tỉnh lộ 526B) đến ngã tư Bưu điện huyện, Km 214+300 (Quốc lộ 10); chiều dài 1,540km, chiều rộng 16m.

3. Đường Phạm Bành: Từ ngã tư Bưu điện huyện, Km 7+300 (Tỉnh Lộ 526B) đến giáp thôn Bái Trung, xã Hòa Lộc; chiều dài 3,505 km, chiều rộng 16m.

4. Đường Phạm Thanh: Từ Km 211+200, đường liên xã qua Cống Xi phông (Quốc Lộ 10) đến thôn Đại Thống, xã Lộc Sơn; chiều dài 3,020km, chiều rộng 4,5m.

5. Đường Hoàng Xuân Viện: Từ Km 212+468 (Quốc Lộ 10) đến đầu đường Lê Hồng Quế; chiều dài 1,269 km, chiều rộng 4m.

6. Đường Lê Hồng Quế: Từ Km 212+468 (Quốc Lộ 10) đến cầu Hà Phấn, xã Tuy Lộc; chiều dài 2,931 km, chiều rộng 4,5m.

7. Đường Bùi Đạt: Từ Km 212+470 (Quốc Lộ 10) đến giáp Cống Nguyễn, xã Xuân Lộc; chiều dài 2,578km, chiều rộng 5m.

8. Đường Hoàng Bật Đạt: Từ Km 212+530 (Quốc Lộ 10) đến giáp Cống Nguyễn, xã Xuân Lộc; chiều dài 2,578km, chiều rộng 7m.

9. Đường Hoàng Xung Phong: Từ Km 212+720 (Quốc Lộc 10) vuông góc trục chính đường Bà Triệu đến đường vành đai thị trấn giáp với đường Mẹ Tơm; chiều dài 0,93km, chiều rộng 7m.

10. Đường Trịnh Ngọc Điệt: Từ Km 212+950 (Quốc Lộ 10), vuông góc trục chính đường Bà Triệu đến đường Phạm Bành; chiều dài 1,25km, chiều rộng 7m.

11. Đường Đinh Chương Lân: Từ Km 212+950 (Quốc Lộ 10) vuông góc trục chính đường Bà Triệu đến giáp đường Mẹ Tơm; chiều dài 0,84km, chiều rộng 6m.

12. Đường Hoàng Tiến Trình: Từ Km 213+110 (Quốc Lộ 10) vuông góc trục chính đường Bà Triệu đến giáp đường Phạm Bành; chiều dài 1,19km, chiều rộng 7m.

13. Đường Nguyễn Tạo: Từ Km 213+300 (Quốc Lộ 10) vuông góc trục chính đường Bà Triệu đến đường Phạm Bành; chiều dài 1,16km, chiều rộng 5m.

14. Đường Nguyễn Chí Hiền: Từ Km 213+500 (Quốc Lộ 10) vuông góc trục chính đường Bà Triệu đến thôn Đông Hòa, xã Xuân Lộc; chiều dài 1,5km, chiều rộng 7m.

15. Đường Mẹ Tơm: Từ đường Hoàng Bật Đạt đến đường Nguyễn Chí Hiền; chiều dài 1,5km, chiều rộng 7m.

16. Đường Lưu Cộng Hòa: Từ sau trạm bơm Phú Cường đến Bệnh viện Đa khoa huyện; chiều dài 1,230km, chiều rộng 7m.

17. Đường Hoàng Văn Hiều: Từ sau Chi nhánh Thủy lợi Hậu Lộc đến cầu Do Hạ (đường Bà Triệu); chiều dài 1,850km, chiều rộng 7m.

18. Đường Đinh Chương Dương: Từ bãi Nghè, xã Lộc Tân đến đường Phạm Thanh; chiều dài 2,150km, chiều rộng 6m.

19. Đường Nguyễn Xuân Trạc: Từ Cầu Tống Ngọc, xã Lộc Tân đến đường Phạm Thanh; chiều dài 1,3km, chiều rộng 6m.

20. Đường Lê Tất Đắc: Từ đường Hoàng Bật Đạt, phía Nam trường Trung học cơ sở Xuân Lộc đến Thôn Đại Hữu, xã Mỹ Lộc; chiều dài 1,5km, chiều rộng 4,5m.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật, tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2, Điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các Đoàn thể cấp tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND huyện Hậu Lộc;
- HĐND, UBND thị trấn Hậu Lộc;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 276/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


200

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.157