Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 104/2011/QĐ-UBND quy định mức quà tặng người cao tuổi do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 104/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Lương Thành
Ngày ban hành: 23/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 104/2011/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC QUÀ TẶNG NGƯỜI CAO TUỔI.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;

Căn cứ Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18.02.2011 của Bộ Tài chính quy định quản lí và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Căn cứ ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh ngày 17.8.2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức quà tặng người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; cụ thể như sau:

1. Người cao tuổi trên 100 tuổi được chúc thọ và tặng quà: Gồm hiện vật trị giá: 150.000 đồng và 500.000 đồng bằng tiền mặt;

2. Người cao tuổi 95 tuổi được chúc thọ và tặng quà: Gồm hiện vật trị giá: 100.000 đồng và 300.000 đồng bằng tiền mặt;

3. Người cao tuổi 85 tuổi được chúc thọ và tặng quà: Gồm hiện vật trị giá: 100.000 đồng và 200.000 đồng bằng tiền mặt;

4. Người cao tuổi 80 tuổi được chúc thọ và tặng quà: Gồm hiện vật trị giá: 100.000 đồng và 150.000 đồng bằng tiền mặt;

5. Người cao tuổi 75 tuổi được chúc thọ và tặng quà: Gồm hiện vật trị giá: 100.000 đồng và 100.000 đồng tiền mặt;

6. Người cao tuổi 70 tuổi được chúc thọ và tặng quà: Gồm hiện vật trị giá: 100.000 đồng và 50.000 đồng bằng tiền mặt.

Điều 2. Nguồn kinh phí.

a. Kinh phí tặng quà người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của UBND xã, phường, thị trấn.

Riêng thời kỳ ổn định ngân sách 2011 - 2015, ngân sách tỉnh thực hiện bổ sung có mục tiêu đối với các xã, phường, thị trấn nhận bổ sung cân đối để chi tặng quà đối với người cao tuổi. Các xã, phường, thị trấn tự cân đối chủ động bố trí trong dự toán ngân sách đã được giao để thực hiện.

b. Kinh phí tặng quà người cao tuổi ở tuổi trên 100 tuổi

Được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Riêng năm 2011 trong dự toán đã giao cho Hội người cao tuổi tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

2. Mức quà tặng đối với người cao tuổi được thực hiện từ năm 2011.

3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 104/2011/QĐ-UBND quy định mức quà tặng người cao tuổi do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.658
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.117