Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo 95/BC-UBND kết quả một năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 95/BC-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 28/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/BC-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2013

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ MỘT NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Công văn số 370/BNV-CTTN ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ Nội vụ về báo cáo kết quả sau một năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam; Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo như sau:

1. Đặc điểm tình hình

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 2.857.665 thanh niên (từ 16 đến 30 tuổi), chiếm 37,3% dân số thành phố; thanh niên nông thôn chiếm khoảng 10%; thanh niên dân tộc là 8% (theo số liệu thống kê tính đến ngày 31/12/2010). Thanh niên tập họp được vào tổ chức Đoàn - Hội tính đến 31/12/2011 là 59,2%. Thanh niên hiện nay có trình độ học vấn, sức khỏe, tư duy năng động và sáng tạo, có lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; không ngại khó khăn gian khổ, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; có trách nhiệm với gia đình, xã hội; có ý chí vươn lên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp; mong muốn được tin tưởng, được cống hiến cho đất nước, có việc làm, thu nhập ổn định, đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh phong phú, môi trường sống an toàn. Thanh niên thành phố tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của đất nước.

2. Tiến độ xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tình hình thực tế trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành các văn bản sau:

- Quyết định số 6028/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2011 - 2020;

- Kế hoạch số 1939/KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2013 về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2011 - 2015.

3. Báo cáo kết quả một năm triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố

a) Nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên; ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên:

Căn cứ Quyết định số 6028/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2011 - 2020, Ủy ban nhân dân các quận - huyện đã xây dựng và ban hành Chương trình phát triển thanh niên tại địa phương giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch thực hiện theo từng năm, trong đó lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển thanh niên trong xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đối với các Sở, ban, ngành thành phố, trong năm 2012 đã tổ chức thực hiện ký kết liên tịch với Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các nội dung liên kết, gắn với tình hình và nhiệm vụ công tác thanh niên trên từng lĩnh vực. Qua các hoạt động liên tịch đã góp phần quan trọng cho hoạt động giáo dục toàn diện, tạo sự chuyển biến trong nhận thức hành động, thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên thành phố, góp phần cùng thành phố hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012.

Thành phố thường xuyên tổ chức tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến thanh niên như: Luật Thanh niên năm 2005, Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi năm 2005, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Luật Giáo dục,… tại các quận - huyện thông qua hình thức các hội thảo, hội thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm, các trang thông tin điện tử đáp ứng nhu cầu học tập, tìm hiểu luật pháp cho thanh niên.

b) Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống lý tưởng đạo đức và lối sống, pháp luật cho thanh niên:

Tổ chức Hội nghị chuyên đề quán triệt một số nội dung trọng tâm nhằm đẩy mạnh việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các buổi học tập, trao đổi những chính sách mới của Trung ương như Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành Đoàn tổ chức Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần V - năm 2012.

Tập trung giáo dục ý thức công dân, chấp hành luật pháp, đặc biệt hưởng ứng chủ đề “Năm An toàn giao thông”; thông qua các ngày hội pháp luật, phiên tòa giả định và các hình thức tư vấn pháp luật, chú trọng đối tượng phạm nhân trẻ, thanh niên sau cai nghiện. Qua đó, thực hiện có hiệu quả đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015”.

Trong năm 2012, thành phố tổ chức các đợt hoạt động chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 37 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đoàn, kỷ niệm 122 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2012), 67 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2012) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2012).

Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ban, ngành, quận - huyện và Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên thành phố đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục dành riêng cho đối tượng đoàn viên, thanh niên; qua đó tăng cường truyền tải nhiều nội dung thiết thực, góp phần bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, kiến thức pháp luật và kỹ năng sống cho thanh niên. Đặc biệt, Đài Truyền hình và Đài Tiếng nói nhân dân thành phố duy trì việc phát sóng các chương trình bổ ích, cuốn hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo thanh niên thành phố.

Bên cạnh đó, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên thành phố tiếp tục triển khai nhiều phong trào hành động cách mạng cho thanh niên; tạo lập môi trường và xây dựng động cơ phấn đấu của tuổi trẻ như các chiến dịch tình nguyện Xuân tình nguyện, Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Góp đá xây Trường Sa, Dân ta phải biết sử ta, Thắp nến tri ân,…

c) Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao:

Tiếp tục thực hiện công tác tạo nguồn quy hoạch cán bộ trẻ trên tất cả các lĩnh vực theo 03 chương trình: Chương trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ dài hạn; Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; Chương trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân.

Tính đến năm 2012, thành phố đã xét chọn được 1.284 thanh niên vào diện cán bộ quy hoạch dài hạn, trong đó có 505 cán bộ trẻ về công tác ở phường - xã, thị trấn, 439 cán bộ trẻ được đề bạt, bổ nhiệm Trưởng, Phó phòng các sở ngành thành phố, quận - huyện và Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng đầu ngành cấp phường - xã, thị trấn. Về cơ cấu có: 886 cán bộ, công chức và 398 sinh viên; 403 thanh niên được đào tạo sau đại học, 876 thanh niên được kết nạp Đảng. Trong 489 ứng viên: có 430 cán bộ, công chức và 59 sinh viên; đào tạo được 17 tiến sĩ và 472 thạc sĩ. Chương trình đã đưa đi đào tạo 348 ứng viên (gồm trong nước là 275 và nước ngoài là 73 ứng viên). Đồng thời, thông qua chương trình đào tạo 500 thạc sĩ, tiến sĩ, đến nay thành phố đã xét tuyển 489 ứng viên, bố trí công tác cho 221/227 học viên hoàn thành chương trình đào tạo. Ngoài ra, thành phố có chính sách thu hút những người có trình độ từ đại học trở lên về công tác ở phường - xã, thị trấn, đã từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cấp cơ sở.

Hầu hết các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn và xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý có bản lĩnh chính trị, có chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cơ sở. Trong đó quy định rõ chính sách, tiêu chuẩn và đối tượng đào tạo, ngoài ra còn chủ động liên kết các trường đại học nhằm mở rộng phương thức đào tạo cho cán bộ các ngành liên quan theo nhu cầu địa phương, đơn vị.

Thành đoàn đã xây dựng và triển khai Đề án công tác cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 - 2012, và định hướng đến năm 2015; quy hoạch đào tạo cán bộ cơ quan chuyên trách Thành đoàn. Thành phố đầu tư hơn 100 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa, xây dựng Trường đoàn Lý Tự Trọng, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội của thành phố.

Trong thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ trưởng thành từ môi trường hoạt động Đoàn - Hội - Đội, nhất là số cán bộ trưởng thành qua môi trường công tác ở cơ sở, tạo nguồn cán bộ trẻ cung cấp cho hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, năm 2012 thành phố đã giải quyết việc làm cho 150.400 lao động thanh niên, trong đó lao động có việc làm ổn định là 70%. Thành phố đã xét duyệt 417 dự án vay vốn sản xuất kinh doanh với số tiền 37,325 tỷ đồng từ quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, góp phần giải quyết việc làm cho 4.247 lao động thanh niên; xét duyệt 1.463 dự án vay của 4.437 hộ, góp phần giải quyết cho 6.249 lao động với số tiền 78,679 tỷ đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm. Đưa khoảng 2.414 người lao động đi làm việc tại các nước trên thế giới.

Công tác đào tạo nghề tiếp tục thực hiện theo hướng xã hội hóa, tăng cường số lượng và hiệu quả ở các cấp đào tạo. Tính đến nay có 420 cơ sở dạy nghề, trong đó có 11 trường cao đẳng nghề, 28 trường trung cấp nghề, 67 trung tâm dạy nghề, 18 trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và 270 doanh nghiệp và các tổ chức xã hội khác tham gia dạy nghề. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề của thành phố đạt 64%, đạt kế hoạch đề ra. Thành phố đã hỗ trợ đầu tư thiết bị cho 04 trường nghề trọng điểm với tổng kinh phí là 9.000 triệu đồng, tổ chức đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghề ở nước ngoài với kinh phí 8.720 triệu đồng. Về dự án đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn, thành phố đã hỗ trợ đầu tư thiết bị cho 07 cơ sở dạy nghề với tổng kinh phí 3.800 triệu đồng; hỗ trợ 8.274 lao động nông thôn với tổng kinh phí 12.601 triệu đồng; đồng thời tổ chức khảo sát bổ sung nhu cầu học nghề của lao động nông thôn tại 5 huyện làm cơ sở dữ liệu cho kế hoạch dạy nghề lao động nông thôn hàng năm. Thành phố đã tổ chức Hội thi tay nghề trẻ thành phố; Hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố; Hội thi Bàn tay vàng nghề hàn cho công nhân, lao động thành phố.

d) Tiếp tục xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần để phát triển toàn diện:

Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Thành Đoàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch liên tịch thực hiện các chương trình văn hóa, văn nghệ kết hợp với tuyên truyền giáo dục pháp luật, hướng dẫn kỹ năng lao động, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe thanh niên công nhân, sinh viên tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và ký túc xá sinh viên. Thông qua dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, Thành Đoàn và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức các chương trình văn nghệ tại các ký túc xá, khu công nghiệp, khu chế xuất, Nhà văn hóa Thanh niên, Nhà văn hóa Sinh viên (trung bình tổ chức 10 chương trình/đợt Lễ).

Ngoài ra, được sự chỉ đạo của Thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã vận động các đơn vị hoạt động lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố tổ chức các chương trình biểu diễn phục vụ thanh thiếu nhi với giá vé ưu đãi, thực hiện miễn, giảm giá vé hoặc chi phí sử dụng các thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao đối với các hoạt động do tổ chức Đoàn - Hội - Đội các cấp thực hiện. Cụ thể là 100% các bảo tàng trực thuộc Sở đã thực hiện miễn giá vé cho trẻ em dưới 16 tuổi vào tham quan; công tác hướng dẫn thuyết minh cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh được thực hiện chu đáo, tận tình.

- Về Công tác giáo dục truyền thống dân tộc được đẩy mạnh thông qua các đợt hoạt động cao điểm “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện chính trị trong năm:

Các đơn vị từ cấp thành phố đến cơ sở đã tổ chức cho 166.495 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hành trình đến với bảo tàng, các di tích lịch sử, vùng căn cứ cách mạng; tổ chức 3.503 hội trại truyền thống, lễ hội truyền thống, các hội thi, hội thao, du khảo chào mừng các ngày lễ lớn thu hút 386.131 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia hưởng ứng; tổ chức thăm hỏi, phụng dưỡng 157 Mẹ Việt Nam anh hùng với tổng kinh phí 2.824 triệu đồng; 39.026 đoàn viên thanh niên tham gia Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức các chương trình biểu diễn văn hóa, văn nghệ, chiếu phim tư liệu lịch sử, họp mặt cán bộ Đoàn các thời kỳ… với sự tham gia của trên 200.500 lượt thanh niên. Thành Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục duy trì, triển khai chương trình hát sử ca trong trường học.

- Công tác tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng:

Trong năm 2012, các cơ quan thông tấn báo chí của thành phố đều tăng cường các bài tuyên truyền, bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, xây dựng ý thức công dân, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; tăng cường giới thiệu các gương điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực, qua đó định hướng về giá trị đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi. Cụ thể như: Đài Truyền hình thành phố dành gần 8% tổng thời lượng phát sóng để đưa các tin tức, chương trình về hoạt động của các tổ chức Đoàn - Hội - Đội và về thanh thiếu nhi thành phố, Báo Tuổi trẻ tăng 30% tin bài về hoạt động Đoàn và thanh niên…

Nhằm tăng cường thời lượng các kênh thông tin truyền thông dành cho thanh thiếu nhi thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đã chấp thuận chủ trương hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình Truyền hình Thanh niên là 1tỷ đồng/năm, từng bước hỗ trợ trang thiết bị mới nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của chương trình và các Chương trình phát thanh “Sức trẻ thành phố anh hùng” của Đài tiếng nói nhân dân thành phố; Đề án “Mạng xã hội” trên Mực Tím online dành cho thanh thiếu niên (tập trung trong độ tuổi từ 14 đến 22 tuổi), …cũng được chú trọng nâng cao về chất lượng nội dung chương trình.

- Công tác đấu tranh phòng ngừa các tệ nạn xã hội, hạn chế những tác động tiêu cực của gameonline, các sản phẩm văn hóa đồi trụy… ảnh hưởng đến thanh thiếu nhi thành phố được quan tâm thực hiện, từ các hoạt động mang tính chất nghiệp vụ đến hoạt động tuyên truyền, phổ biến trong thanh thiếu nhi và xã hội. Các chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn với Công an thành phố trong giáo dục pháp luật, phòng chống bạo lực học đường, giáo dục thanh niên chậm tiến, thanh thiếu nhi chưa ngoan đã thu được kết quả bước đầu. Thông qua các chương trình trang bị, huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội, các hoạt động ngoại khóa, một bộ phận thanh thiếu nhi thành phố được trang bị kiến thức, kỹ năng ứng phó trước những tình huống cụ thể trong cuộc sống. Qua 1 năm thực hiện, đã tổ chức 3.043 lớp tuyên truyền pháp luật với hơn 330.000 thanh niên tham gia; tiếp cận, cảm hóa hơn 2.824 thanh thiếu niên chưa ngoan, chậm tiến; thực hiện thí điểm chương trình nói chuyện với phạm nhân tại các trại giam.

Thành phố cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành trong lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch các khu công nghiệp, khu chế xuất, xây dựng các trường đại học đảm bảo dành diện tích đất thỏa đáng để đầu tư xây dựng ký túc xá sinh viên, khu lưu trú công nhân và các công trình phúc lợi đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, vui chơi, giải trí cho thanh niên công nhân, sinh viên.

đ) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thanh niên và công tác thanh niên:

Thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác đối ngoại, mở rộng hợp tác đa phương trên nhiều lĩnh vực trong đó có hợp tác quốc tế về thanh niên. Hàng năm, Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố đã có các hoạt động giao lưu với Thanh niên các nước. Trong năm 2012, thành phố đã giao cho Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức đón tiếp và giao lưu với Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á; giao lưu với thanh niên, sinh viên các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Trung Quốc, Lào… qua đó, thanh niên thành phố có điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về công tác thanh niên của các nước và công tác quản lý nhà nước về thanh niên của thành phố.

e) Huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển thanh niên:

Thành phố triển khai thực hiện các công trình văn hóa, thể dục, thể thao, tăng cường các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu hoạt động, vui chơi giải trí lành mạnh cho thanh thiếu nhi thành phố giai đoạn đến năm 2020. Tiến hành quy hoạch mạng lưới nhà văn hóa thanh niên, nhà thiếu nhi, đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao, phát triển các loại hình giải trí lành mạnh cho thanh niên, cụ thể thành phố thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng như: Dự án đầu tư xây dựng mới Nhà văn hóa thanh niên thành phố; Dự án xây dựng mới Nhà văn hóa sinh viên tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (Quy mô dự án là 34.000 m2 sàn xây dựng, chiều cao 7 tầng, dự án đã được phê duyệt mức đầu tư 400 tỷ. Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt kết quả thi tuyển kiến trúc theo quy định và ghi vốn chuẩn bị đầu tư cho công trình); Công tác chuẩn bị thực hiện dự án như: đo đạc cao độ, khoan địa chất... đã thực hiện xong, hiện đã khởi công xây dựng công trình; Dự án xây dựng mới Nhà Thiếu nhi thành phố (Cơ sở 2) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Dự án xây dựng Trung tâm sinh hoạt dã ngoại, huấn luyện kỹ năng cho thanh thiếu nhi (giai đoạn 2) tại huyện Cần Giờ; Dự án xây dựng Cao ốc văn hóa Hãng phim trẻ; Dự án đầu tư xây dựng mới dãy phòng học năng khiếu tại Nhà Thiếu nhi thành phố (tại số 25 Lê Quý Đôn, quận 3); Dự án xây dựng mới Văn phòng hỗ trợ thanh niên công nhân tại khu chế xuất Linh Trung 1 (quận Thủ Đức); khu lưu trú công nhân Tân Thuận (quận 7); khu lưu trú công nhân tại xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh) Dự án xây dựng 10 khu vui chơi cho thiếu nhi thành phố;…

Bên cạnh các công trình, dự án do ngân sách thành phố đầu tư, Ủy ban nhân dân các quận, huyện bằng nguồn vốn của địa phương và nguồn vận động xã hội hóa, đã tăng cường quan tâm chỉ đạo đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây dựng các sân chơi văn hóa dành cho thanh thiếu nhi trên địa bàn với kinh phí hơn 760 tỷ đồng. Hiện nay đã có 21/24 quận, huyện có Nhà thiếu nhi.

g) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên:

Căn cứ Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên, ngày 13 tháng 5 năm 2011, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 2377/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng công tác thanh niên Thành phố và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng. Hội đồng là tổ chức tư vấn, thành viên gồm lãnh đạo của các Sở ban ngành hoạt động kiêm nhiệm nhằm giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện tốt chức năng tư vấn, giám sát, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và theo dõi việc triển khai thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên và Luật Thanh niên.

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BNV ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, quận - huyện về công tác thanh niên; Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 698/QĐ-SNV ngày 08 tháng 6 năm 2011 về thành lập Phòng Công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ; đồng thời bổ sung chức năng nhiệm vụ và biên chế cho các quận, huyện để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên, đến nay đã có 24/24 quận - huyện có cán bộ chuyên trách công tác thanh niên tại Phòng Nội vụ các quận - huyện trên địa bàn thành phố.

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ làm công tác thanh niên, thành phố đã cử cán bộ tham gia đầy đủ các đợt tập huấn quản lý nhà nước về công tác thanh niên do Bộ Nội vụ tổ chức. Đồng thời ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên giai đoạn 2011 - 2015 và kế hoạch năm 2012. Trong năm 2012 đã triển khai tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho 180 cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên tại 24 quận - huyện; tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ quản lý hành chính công vụ cho 540 cán bộ, chuyên viên trực tiếp làm công tác thanh niên của Phòng Nội vụ các quận, huyện, Bí thư, Phó Bí thư quận, huyện Đoàn và các Bí thư, Phó Bí thư Đoàn của sở, ban ngành thành phố.

h) Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và toàn xã hội trong việc chăm lo giáo dục, đào tạo và phát triển thanh niên:

Chính quyền các cấp đã chú trọng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến đến các đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân về Luật Thanh niên, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo điều kiện để thanh thiếu nhi phát triển toàn diện, trở thành những thanh niên tốt, công dân tốt. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, thông tin kịp thời các chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến thanh niên, đồng thời phát huy vai trò giám sát của đoàn, hội đối với việc xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên. Huy động và tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các hoạt động cộng đồng như hoạt động nhân đạo, bảo vệ môi trường, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, hiến kế xây dựng đảng, chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh; nhân rộng mô hình đoàn viên thanh niên tham gia ban điều hành khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân.

4. Nhận xét

Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thành phố đã đầu tư, nghiên cứu, xây dựng và ban hành Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2015 và theo từng năm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Qua một năm triển khai thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 10 năm, nhìn chung các sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng kế hoạch, phối hợp triển khai thực hiện và đã đạt được một số kết quả ban đầu, góp phần vào việc định hướng tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ thanh niên, tuổi trẻ thành phố.

Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp được nâng lên một bước, nguyện vọng chính đáng của thanh niên được chính quyền các cấp ghi nhậnquan tâm chỉ đạo thực hiện. Đời sống văn hóa, tinh thần và vật chất của thanh niên được cải thiện, số thanh niên hàng năm được tư vấn nghề nghiệp và giải quyết việc làm đều tăng, một số chế độ, chính sách đối với thanh niên đã được chú trọng hơn. Tuy nhiên, do bước đầu mới tổ chức triển khai thực hiện vẫn còn một số sở, ban, ngành chưa có sự quan tâm và đầu tư nguồn lực con người thỏa đáng để tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên thuộc ngành, lĩnh vực./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (Vụ Công tác Thanh niên);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND
. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy
và các Ban Thành ủy;
- Đoàn TNCS H
CMinh TP;
- Các Sở ban ngành thành phố;
- UBND các quận - huyện;
- VPUB:
CPVP; các Phòng CV;
- Lưu:VT, (VX-Ng.T) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo 95/BC-UBND kết quả một năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.863

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.168.111.191