Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 135/TB-BTC năm 2013 điều chỉnh chi phí kinh doanh định mức xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 135/TB-BTC Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 28/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/TB-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2013

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ KINH DOANH ĐỊNH MỨC XĂNG, DẦU

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 9/12/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 234/TT-BTC);

Căn cứ Thông báo số 75/TB-VPCP ngày 11/10/2012 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về đánh giá việc thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu;

Trên cơ sở rà soát, đánh giá các khoản chi phí cấu thành chi phí kinh doanh xăng dầu, sau khi thống nhất với Bộ Công Thương; Bộ Tài chính thông báo:

1. Điều chỉnh chi phí kinh doanh xăng dầu định mức quy định tại khoản 6 Điều 3 Thông tư số Thông tư số 234/TT-BTC như sau:

Chi phí kinh doanh định mức tối đa để tính giá cơ sở:

- Đối với xăng, dầu điêzen, dầu hỏa: 860 đồng/lít (bao gồm chi phí bán buôn, bán lẻ);

- Đối với dầu madut: 500 đồng/kg (chi phí bán buôn).

Trong cơ cấu chi phí kinh doanh định mức trên đây đã bao gồm thù lao dành cho tổng đại lý, đại lý khi nhận xăng, dầu tại cửa kho của thương nhân đầu mối do thương nhân đầu mối thỏa thuận với tổng đại lý, đại lý. Mức thù lao của từng doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối dành cho từng tổng đại lý, đại lý của từng hóa đơn xuất bán cụ thể đối với các chủng loại xăng, dầu không được vượt quá chi phí kinh doanh định mức quy định trên đây. Mức thù lao dành cho mỗi tổng đại lý, đại lý cụ thể bình quân cả năm tối đa không vượt quá 50% mức chi phí kinh doanh định mức trong năm tài chính.

Mức thù lao này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển từ cửa kho của thương nhân đầu mối đến kho của Tổng đại lý, đại lý.

2. Thời gian có hiệu lực của chi phí định mức kinh doanh xăng dầu điều chỉnh quy định tại Điểm 1 áp dụng kể từ 20 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2013.

Bộ Tài chính thông báo để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối;
- Vụ TTTN (BCT);
- Cục TCDN, Thanh tra Tài chính, Vụ CST (BTC);
- Lưu: VT, QLG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 135/TB-BTC năm 2013 điều chỉnh chi phí kinh doanh định mức xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.016

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101