Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 200/2000/QĐ-BTC bãi bỏ mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU và Canada đối với một số mặt hàng do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Số hiệu: 200/2000/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 18/12/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 200/2000/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 200/2000/QĐ-BTC NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2000 BÃI BỎ MỨC THU LỆ PHÍ HẠN NGẠCH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY VÀO THỊ TRƯỜNG EU VÀ CANADA ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;
Sau khi có ý kiến của Liên Bộ Thương mại - Kế hoạch và đầu tư - Công nghiệp (Công văn số 3611/TM-XNK ngày 13/10/2000);
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bãi bỏ mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU và Canada quy định tại Quyết định số 99/1999/QĐ-BTC ngày 27/8/1999 của Bộ Tài chính đối với những mặt hàng sau :

1. Khăn bông (cat.9)

9. Vải tổng hợp (cat.35)

2. Quần lót (cat.13)

10. Khăn trải bàn (cat.39)

3. Áo khoác nam (cat.14)

11. Sợi tổng hợp (cat.41)

4. Bộ pijama (cat.18)

12. Quần áo trẻ em (cat.68)

5. Khăn trải giường (cat.20)

13. Quần áo bảo hộ lao động (cat.76)

6. Áo Jacket (cat.21)

14. Lưới sợi (cat.97)

7. Áo dài nữ (cat.26)

15. Khăn trải bàn bằng lanh, gai (cat.118)

8. Quần dệt kim (cat.28)

16. Quần áo bằng vải thô (cat.161)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2001

Điều 3: Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp lệ phí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 200/2000/QD-BTC

Hanoi, December 18, 2000

 

DECISION

ANNULLING THE LEVELS OF FEES FOR QUOTAS OF A NUMBER OF TEXTILE AND GARMENT PRODUCTS TO BE EXPORTED TO THE EU AND CANADIAN MARKETS

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Governments Decree No. 15/CP of March 2, 1993 on the tasks, powers and State management responsibilities of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government
s Decree No. 178/CP of October 28, 1994 on the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Government
s Decree No. 04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on charges and fees belonging to the State budget;
After consulting the ministries of Trade, Planning and Investment, and Industry (Official Dispatch No. 3611/TM-XNK of October 13, 2000);
At the proposal of General Director of Tax,

DECIDES:

Article 1.- To annul the levels of fees for quotas of textiles and garments to be exported to the EU and Canadian markets, prescribed in the Ministry of Finances Decision No. 99/1999/QD-BTC of August 27, 1999, for the following commodity items:

1. Cotton towels (cat.9)

2. Underwear (cat. 13)

3. Mens coats (cat. 14)
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 200/2000/QĐ-BTC bãi bỏ mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU và Canada đối với một số mặt hàng do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.956

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.207.100