Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 42/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 62/2014/QĐ-UBND về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An

Số hiệu: 42/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Trần Văn Cần
Ngày ban hành: 30/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2016/QĐ-UBND

Long An, ngày 30 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2014/QĐ-UBND NGÀY 29/12/2014 CỦA UBND TỈNH VỀ MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ TỶ LỆ (%) TRÍCH ĐỂ LẠI TỪ NGUỒN THU PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư s02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cNghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 169/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích đlại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 2551/TTr-STC ngày 19/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của y ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm 3.2, khoản 3; sửa đổi, bổ sung tiết e, điểm 6.1 và điểm 6.2, khoản 6 của phần A của Danh mục Phí, như sau:

STT

Danh mục các loại phí, lệ phí

ĐVT

Mức thu

Tỷ lệ đlại cho đơn vị thu

Ghi chú

A

Danh mục phí

 

 

 

 

3

Phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước (khu vực cho phép)

 

 

10%

 

3.2

Phí sử dụng bến, bãi, mặt nước (khu vực cho phép)

 

 

 

 

a

Phí bãi

 

 

 

 

a1

Bãi đường bộ

 

 

 

 

-

Xe ô tô chở khách dưới 15 chỗ ngồi

Đồng/ngày, đêm

10.000

 

 

-

Xe ô tô khách từ 15 đến 30 chỗ ngồi

Đồng/ngày, đêm

20.000

 

 

-

Xe ô tô khách trên 30 chỗ ngồi

Đồng/ngày, đêm

30.000

 

 

-

Trường hợp bãi đỗ xe là điểm đầu, điểm cuối của tuyến xe buýt

 

 

 

 

+

Đối với loại xe buýt có thiết kế từ 50 chỗ trxuống (bao gồm chỗ đứng và chỗ ngồi)

Đồng/chuyến xe

6.000

 

 

+

Đối với loại xe buýt có thiết kế trên 50 chỗ (bao gồm chỗ đứng và chỗ ngồi)

Đồng/chuyến xe

9.000

 

 

-

Các loại xe khác

 

 

 

 

+

Từ 02 tấn đến dưới 05 tấn

Đồng/ngày, đêm

10.000

 

 

+

Từ 05 tn tr lên

Đồng/ngày, đêm

30.000

 

 

a2

Mặt nước neo đậu ghe, tàu, sà lan (trừ bến tàu)

 

 

 

 

-

Trọng tải dưới 10 tấn

Đồng/ngày, đêm

10.000

 

 

-

Trọng tải từ 10 tấn trở lên

Đồng/ngày, đêm

30.000

 

 

b

Phí bến tàu

 

 

 

 

b1

Tàu chở khách

 

 

 

 

-

Tuyến hoạt động từ 100km trở lên

Đồng/ghế/lượt

1.000

 

 

-

Tuyến hoạt động dưới 100km

Đồng/ghế/lượt

500

 

 

b2

Ghe, tàu, sà lan chở hàng đậu bến tàu

Đồng/tấn/chuyến

1.500

 

 

b3

Ghe, tàu, sà lan đậu bến tàu

Đồng/m2/đêm

1.500

 

 

c

Phí sử dụng mặt nước

(Tính trên diện tích sử dụng sàn sản xuất, kinh doanh)

Đồng/m2/tháng

1.000

 

 

6

Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô

 

 

90%

Đối với đơn vị tchức thu là cơ sở giáo dục thì ngun thu được đtại toàn bộ (100%)

6.1

Tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện công cộng do Nhà nước đầu tư

 

 

 

Kcả ngày nghỉ Lễ, nghỉ tết

e

Đối với các điểm, bãi trông giữ xe ô tô có điều kiện trông giữ cht lượng cao, yêu cầu về điều kiện phục vụ cao hơn nhng điều kiện trông giữ xe thông thường và các điểm, bãi trông giữ xe tại các địa điểm danh lam thng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa mà khách tham quan có nhu cầu gi xe nhiều giờ, thực hiện công việc giữ khó khăn hơn những nơi khác

Đồng/chiếc/ngày

Mức thu tính 02 lần theo mức quy định tại a,b,c,d của 6.1

 

 

6.2

Tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện không do Nhà nước đu

Đồng/chiếc/ngày

Bng mức thu theo quy định tại 6.1

 

 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1; sửa đổi, bổ sung điểm 3.2, khoản 3 phần B của Danh mục Lệ phí, như sau:

STT

Danh mục các loại phí, lệ phí

ĐVT

Mức thu

Tlệ để lại cho đơn v thu

Ghi chú

B

DANH MỤC LỆ PHÍ

 

 

 

 

1

Lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân

 

 

 

 

1.1

Lệ phí hộ tịch

 

 

 

Miễn lệ phí hộ tch trong những trường hợp sau: Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đinh có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật

a

Đối với việc đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã

 

 

90%

Min lệ phí hộ tịch trong những trường hợp sau: Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước

a1

Khai sinh

Đồng/trường hợp

8.000

 

 

a2

Khai tử

Đồng/trường hợp

8.000

 

 

a3

Kết hôn

Đồng/trường hợp

30.000

 

 

a4

Nhn cha, mẹ, con

Đồng/trường hợp

15.000

 

 

a5

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Đồng/01 bản sao

3.000

 

 

a6

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đ14 tuổi; bổ sung hộ tịch

Đồng/trường hợp

15.000

 

 

a7

Cp giy xác nhận tình trạng hôn nhân

Đồng/trường hợp

15.000

 

 

a8

Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Đông/trường hợp

8.000

 

 

a9

Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác

Đồng/trường hợp

8.000

 

 

b

Đối với việc đăng ký hộ tch tại UBND cấp huyện

 

 

90%

 

b1

Khai sinh

Đồng/trường hợp

75.000

 

 

b2

Khai tử

Đồng/trường hợp

75.000

 

 

b3

Kết hôn

Đồng/trường hợp

1.500.000

 

 

b4

Giám h

Đồng/trường hợp

75.000

 

 

b5

Nhận cha, mẹ, con

Đng/trường hợp

1.500.000

 

 

b6

Cp bản sao trích lục hộ tịch

Đồng/01 bản sao

8.000

 

 

b7

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tc.

Đng/trường hợp

28.000

 

 

Thay đi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bsung thông tin hộ tịch có yếu tnước ngoài.

Đng/trường hợp

28.000

 

 

b8

Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thm quyền của nước ngoài

Đng/trường hợp

75.000

 

 

b9

Xác nhận hoặc ghi vào Shộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác

Đồng/trường hợp

75.000

 

 

1.2

Lệ phí đăng ký cư trú

 

 

70%

- Min lệ phí khi đăng ký cấp lần đầu đối với: Cấp sổ hộ khẩu gia đình, stạm trú.

- Không thu lệ phí đăng ký cư trú đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tui của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ gia đình thuộc diện xóa đói, giảm nghèo.

a

Mức thu đối với việc đăng ký và quản lý cư trú tại các phường nội thành của thành phố Tân An

(hiện nay là phường: 1;2;3;4;5;6;7; Tân Khánh; Khánh Hậu)

 

 

 

 

-

Đăng ký lần đầu, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu cá nhân; cấp lại, đổi sổ hộ khẩu gia đình, stạm trú

Đồng/lần cấp

20.000

 

 

 

Riêng cp đổi sổ hộ khẩu cá nhân, gia đinh; sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà

Đồng/lần cấp

10.000

 

 

-

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Đồng/lần đính chính

8.000

 

Không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chdo Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, snhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

b

Mức thu đối với việc đăng ký và quản lý cư trú đối với các khu vực khác

 

Bng 50% mức thu ti điểm a

 

 

1.3

Lệ phí chng minh nhân dân

 

 

70%

- Miễn lệ phí cấp chứng minh nhân dân khi công dân cấp chứng minh nhân dân lần đầu, cấp đổi chứng minh nhân dân do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính.

- Không thu lệ phí chứng minh nhân dân đối với các trường hợp: b, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ gia đình thuộc diện xóa đói, gim nghèo.

a

Đối với việc cấp chứng minh nhân dân (cấp lại, đổi) tại các phường nội thành của thành phố Tân An

Đồng/lần cấp

9.000

 

Không bao gồm tiền nh của người được cấp chứng minh nhân dân

b

Đi với việc cp chứng minh nhân dân tại các xã và các khu vực khác.

 

Bng 50% mức thu tại điểm a

 

 

3

Lệ phí địa chính: Đối tượng thu là các tchức, hộ gia đình, cá nhân

 

 

90%

 

3.2

Đi với hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác

 

Mức thu bằng 50% các mức thu tại khoản 3.1

 

 

Điều 2. Giao sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan hướng dẫn việc tổ chức triển khai, theo dõi và kim tra việc thực hiện quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh vviệc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh vmức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chtịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điu 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB-B Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tnh;
- Phòng KT1;
- Cổng thông tư điện ttỉnh;
- Lưu: VT, Ngan.
STC-MUC THU PHI, LE PHI TRICH DE LAI

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 42/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 62/2014/QĐ-UBND về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.711

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254