Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 38/2000/QĐ-UB quy định giá lắp đặt công tơ trọn gói do Tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 38/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2000/QĐ-UB

Tam Kỳ, ngày 4 tháng 7 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUI ĐỊNH GIÁ LẮP ĐẶT CÔNG TƠ TRỌN GÓI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật ngân sách Nhà nước số 06/1998/QH10 ngày 20/5/1998;

Căn cứ Thông tư số 03/VGNN-KHCS ngày 01/7/1992 của Uỷ ban Vật giá Nhà nước hướng dẫn nội dung quản lý nhà nước về giá của UBND tỉnh, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 25/2000/QĐ-UB ngày 16/5/2000 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành qui định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính-Vật giá tại Tờ trình số 621/TT-TCVG ngày 16/6/2000;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Qui định giá lắp đặt công tơ trọn gói cho các hộ sử dụng nguồn điện mà Điện lực Quảng Nam bán lẻ trực tiếp theo bảng giá do Nhà nước qui định như sau:

- Phần cố định (C):

+ Công tơ đặt ngoài trụ: 330.000đ/công tơ (đã có thuế VAT)

+ Công tơ đặt trong nhà: 287.000đ/công tơ (đã có thuế VAT)

- Phần biến động (B):

+ Cáp bọc 2 x 8: 17.500đ/mét (đã có thuế VAT)

Tổng chi phí khách hàng phải thanh toán (E):

E = C + (B x số mét cáp)

Trường hợp giá cả vật tư biến động trên 10% Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh.

Điều 2. Giao Điện lực Quảng Nam có trách nhiệm công bố rộng rãi giá lắp đặt công tơ trọn gói đến từng hộ tiêu dùng và triển khai thực hiện quyết định này; Sở Tài chính - Vật giá, Sở Công nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2000.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở : Tài chính-Vật giá, Sở Công nghiệp, Điện lực Quảng Nam, các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị, các hộ nhân dân và cá nhân lắp đặt công tơ trọn gói chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-Như điều 4
- Ban Vật giá CP
- Bộ CN
- Bộ TC
-TVTU,TTHĐND,UBND
-CPVP
- VKSND, TA
- UBMT và các ĐT
-Lưu VT,KTN,KTTH, TH

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 38/2000/QĐ-UB quy định giá lắp đặt công tơ trọn gói do Tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.471

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.176.182