Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3005/2003/QĐ-BGTVT về Tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành.

Số hiệu: 3005/2003/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trần Doãn Thọ
Ngày ban hành: 10/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3005/2003/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 26/2001/QH10 ngày 29/6/2001;
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá số 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24/12/1999;
Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 08 Tiêu chuẩn ngành về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sau đây:

1. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - hệ thống giảm âm thay thế của ô tô – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;

Số đăng ký: 22 TCN 308-03.

2. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - bánh xe dự phòng sử dụng tạm thời của ô tô con – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;

Số đăng ký: 22 TCN 309-03.

3. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - đèn báo rẽ trên ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;

Số đăng ký: 22 TCN 310-03.

4. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - đèn báo đỗ lắp trên xe cơ giới – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;

Số đăng ký: 22 TCN 311-03.

5. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - khoá cửa và cơ cấu giữ cửa của ô tô – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;

Số đăng ký: 22 TCN 312-03.

6. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Phần nhô ra ngoài của cabin ô tô chở hàng – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;

Số đăng ký: 22 TCN 313-03.

7. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Phần nhô ra ngoài của ô tô con – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;

Số đăng ký: 22 TCN 314-03.

8. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - yêu cầu kỹ thuật về khoảng trống lắp biển số sau của ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc;

Số đăng ký: 22 TCN 315-03.

Điều 2. 08 Tiêu chuẩn ngành nói trên được ban hành ở dạng khuyến khích áp dụng.

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ, Vụ trưởng Vụ vận tải, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam, Cục trưởng cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Giao thông công chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
 THỨ TRƯỞNG

 
 

Trần Doãn Thọ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3005/2003/QĐ-BGTVT về Tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.501
DMCA.com Protection Status