Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/2009/CT-UBND về triển khai thực hiện chính sách bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại theo Quyết định 14/2009/QĐ-TTg do Tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 05/2009/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Phước Thanh
Ngày ban hành: 16/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2009/CT-UBND

Tam Kỳ, ngày 16 tháng 02 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO LÃNH CHO DOANH NGHIỆP VAY VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2009/QĐ-TTG NGÀY 21/01/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế đảm bảo an sinh xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 về ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Chính phủ, tránh tình trạng sử dụng vốn vay sai mục đích, lợi dụng giải quyết các vấn đề tài chính thiếu lành mạnh, không vì duy trì sản xuất kinh doanh và giải quyết việc làm cho người lao động mà đi ngược lại mục tiêu kích cầu của Chính phủ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Nam thực hiện và hướng dẫn các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Nam triển khai hoạt động bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn theo đúng nội dung khoản 3, điều 15 của Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.

2. Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Nam:

- Chủ động lập kế hoạch triển khai nhiệm vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.

- Phối hợp với các địa phương và các Sở, Ban, ngành liên quan cung cấp thông tin và hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ đến các doanh nghiệp (kể cả các Hợp tác xã) trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo kịp thời tình hình thực hiện và đề xuất các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp.

3. Các Ngân hàng thương mại trên địa bàn có trách nhiệm tăng cường quản lý vốn vay, phối hợp tốt với Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Nam trong quá trình xử lý các vấn đề phát sinh, hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra nhằm tiết kiệm Ngân sách Nhà nước.

4. Các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp & PTNT, Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh, Liên minh các Hợp tác xã, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến các doanh nghiệp (kể cả các Hợp tác xã) cho Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Nam để triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách bảo lãnh vay vốn của Ngân hàng thương mại.

5. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Nam thông tin về chính sách Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại đến doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (kể cả các hợp tác xã) tại địa phương, tích cực hỗ trợ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Nam và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn hoàn thành nhiệm vụ.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách này đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện.

Yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp, Chủ nhiệm các Hợp tác xã và thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT . CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/2009/CT-UBND về triển khai thực hiện chính sách bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại theo Quyết định 14/2009/QĐ-TTg do Tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.964

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179