Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1539/QĐ-UB năm 2004 quy định sử dụng nguồn thu từ chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Số hiệu: 1539/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Nguyễn Văn Lạng
Ngày ban hành: 15/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1539/QĐ-UB

Buôn Ma Thuột, ngày 15 tháng 09 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ CHI PHÍ THẨM TRA VÀ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: Số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999, số 22/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000, số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 881/TT-TC ngày 20/8/2000,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quy định việc sử dụng nguồn thu từ chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định tại mục VI, phần II Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính tại tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:

1. Mức thu phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định tại mục VI, phần II Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính.

2. Quy định việc sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

+ Trích 10% tổng số chi phí thẩm tra quyết toán thu được dùng để chi cho cơ quan phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

+ Số còn lại 90% dành cho công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư và coi như 100%, được phân bổ như sau:

- Trích 10% chi văn phòng phẩm, in ấn và mua sắm dụng cụ, thiết bị phục vụ công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư.

- Trích 60% chi trả thù lao cho các thành viên tổ tư vấn thực hiện thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án theo yêu cầu của cơ quan chủ trì thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư (nếu có). Chi công tác phí, dịch thuật, hội nghị, chi động viên khen thưởng, chi cho cán bộ công chức làm ngoài giờ, chi cho tập thể và cá nhân có tham gia phục vụ công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

- Trích 30% dùng để chi trả thù lao cho công chức trực tiếp tính toán thẩm tra, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra và các cán bộ kiểm soát có liên quan theo quy định của nhà nước nhưng tối đa không quá 60% lương cơ bản cả năm của từng người. Kinh phí còn thừa (nếu có) sẽ được bổ sung chi các khoản phục vụ cho bộ phận trực tiếp thẩm tra quyết toán.

Điều 2. Sở Tài chính là cơ quan được phân cấp thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, trực tiếp thu khoản chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán của các dự án. Căn cứ mức thu chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư thực tế hàng năm, Sở Tài chính tính toán mức chi trả tương ứng phù hợp với các nội dung quy định tại điều 1 trên đây.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đăk Lăk, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2004.

Bãi bỏ Quyết định số 1021/QĐ-UB ngày 30/5/2000 của UBND tỉnh Đăk Lăk về việc quy định tạm thời sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đơn vị có liên quan: KH&ĐT, XD, CN, GTVT, TPháp, TTra, NN&PTNT; Cục thuế tỉnh, các chủ đầu tư,
- Lưu VT-CN-TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lạng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1539/QĐ-UB năm 2004 quy định sử dụng nguồn thu từ chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.782

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227