Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 71/2000/QĐ-TTg thành lập Ban Tổ chức triển lãm Việt Nam 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 71/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 21/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 71/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 71/2000/QĐ-TTG NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2000 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC TRIỂN LÃM VIỆT NAM 2000

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-TW, ngày 26 tháng 7 năm 1999 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2000;
Theo đề Nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin (tại Công văn số 1800/VHTT-HCTL, ngày 11/5/2000),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Triển lãm Việt Nam năm 2000 gồm các thành viên sau:

Trưởng Ban:

1. Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin,

Phó trưởng ban thường trực:

2. Đồng chí Phan Khắc Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin,

Các uỷ viên:

3. Đồng chí Phó trưởng ban Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương,

4. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,

5. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an,

6. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao,

7. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

8. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công nghiệp,

9. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

10. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

11. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng,

12. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính,

13. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Thương mại,

14. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

15. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải,

16. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế,

17. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Thuỷ sản,

18. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội,

19. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp,

20. Đồng chí Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

21. Đồng chí Phó trưởng ban Ban Khoa giáo Trung ương Đảng,

22. Đồng chí Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương Đảng,

23. Đồng chí Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao,

24. Đồng chí Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,

25. Đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Hàng không Việt Nam,

26. Đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu diện,

27. Đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch,

28. Đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội,

29. Đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,

Uỷ viên thường trực:

30. Đồng chí Trần Chiến Thắng, Tổng Giám đốc Trung tâm Hội trợ Triển lãm Việt Nam.

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ triển khai cụ thể các nội dung trưng bày và tổ chức các loại hình hoạt động của cuộc Triển lãm Việt Nam năm 2000 theo Đề cương được duyệt.

Để bảo đảm thực hiện thành công Triển lãm, Trưởng ban Tổ chức thành lập một số tiểu ban, tổ chuyên viên giúp việc theo yêu cầu nghiệp vụ chuyên ngành và chỉ định Uỷ viên Ban Tổ chức làm Trưởng tiểu ban.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5. Ban Tổ chức Triển lãm Việt Nam 2000 sẽ tự giải thể sau khi đã thi hành nhiệm vụ.

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 71/2000/QĐ-TTg thành lập Ban Tổ chức triển lãm Việt Nam 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.476
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.193.85