Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4302/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 4302/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 16/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4302/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 683/TTr-TTT ngày 14/11/2017 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra tỉnh Bình Định

(có Danh mục các cuộc thanh tra kèm theo).

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện Kế hoạch thanh tra được duyệt, tránh chồng chéo, trùng lắp; định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo và thực hiện chế độ báo cáo cho các cơ quan cấp trên theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 4302/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

STT

Đối tượng thanh tra

Nội dung Thanh tra

Thời hạn thanh tra

Phạm vi thanh tra

Thời gian tiến hành thanh tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

1

Ban Quản lý rừng phòng hộ các huyện: Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh

Tiếp tục thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác giao khoán bảo vệ rừng

30 ngày

Từ năm

2014 - 2017

Quý I

năm 2018

Thanh tra tỉnh

Các cơ quan có liên quan

 

2

Các cơ sở, doanh nghiệp chế biến dăm gỗ và viên nén trên địa bàn tỉnh

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong việc kinh doanh dăm gỗ và viên nén

30 ngày

Từ năm

2015 - 2017

Quý I

năm 2018

Thanh tra tỉnh

Các cơ quan có liên quan

 

3

UBND thành phố Quy Nhơn, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn và các cơ quan liên quan

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; công tác quản lý, đầu tư xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D (đoạn từ ngã ba Long Vân đến Bến xe liên tỉnh) và công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí (02%) tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn

45 ngày

Từ năm

2013 - 2017

Quý II Năm 2018

Thanh tra tỉnh

 

 

4

Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý thu - chi tài chính

45 ngày

Từ năm

2015 - 2017

Quý II

năm 2018

Thanh tra tỉnh

 

 

5

UBND thị xã An Nhơn và các cơ quan có liên quan

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản và quản lý, điều hành thu - chi ngân sách thị xã

45 ngày

Từ năm

2015 - 2017

Quý III

năm 2018

Thanh tra tỉnh

 

 

6

Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị thành phố Quy Nhơn

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thu - chi tài chính

30 ngày

Từ năm

2015 - 2017

Quý III

năm 2018

Thanh tra tỉnh

 

 

7

UBND thành phố Quy Nhơn

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

15 ngày

Từ năm

2016 - 2017

Quý IV

năm 2018

Thanh tra tỉnh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4302/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


657
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.193.85