Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 222-HĐBT năm 1985 về điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Kỳ sơn, Hương khê và thạch hà thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 222-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đoàn Trọng Truyến
Ngày ban hành: 19/08/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 222-HĐBT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 222-HĐBT NGÀY 19-8-1985 VỀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN CỦA CÁC HUYỆN KỲ SƠN, HƯƠNG KHÊ VÀ THẠCH HÀ THUỘC TỈNH NGHỆ TĨNH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970; Căn cứ Quyết định số 64-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

- Nay phân vạch địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Kỳ Sơn, Hương Khê và Thạch Hà thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh như sau:

1. Huyện Kỳ Sơn:

a) Sáp nhập xã Huồi Giảng và xã Hín Ngộn thành một xã lấy tên là xã Tây Sơn.

- Xã Tây Sơn gồm 4 bản: Huồi Giang Trong, Huồi Giang Ngoài, Vàng Lư và Đống Trên.

- Địa giới xã Tây Sơn:

Phía Đông giáp xã Hữu Kiệm; phía Tây giáp xã Mường Típ; phía Nam giáp xã Na Ngơi; phía Bắc giáp xã Tà Cọ.

b) Chia xã Hữu Kiệm thành 2 xã lấy tên là Hữu Kiệm và xã Hữu Lập.

- Xã Hữu Kiệm gồm 8 bản: Na Lượng, Na Chảo Bà, Huồi Pà, Huồi Thợ, Khe Tỳ, Huồi Nhinh và Thống Nhất.

Địa giới xã Hữu Kiệm:

Phía Đông giáp xã Chiêu Lưu; phía Tây giáp xã Tà Cạ; phía nam Giáp xã Na Ngoi và xã Chiêu Lưu, phía Bắc giáp xã Hữu Lập.

- Xã Hữu Lập gồm 5 bản: Xốp Nhị, Xốp Thắp, Xốp Thảng, Na và Nóng ó.

Địa giới xã Hữu Lập:

Phía đồng giáp xã Chiêu Lưu và xã Bảo Nam; phía Tây giáp xã Tà Cạ; phía Nam giáp xã Hữu Kiểm; phía Bắc giáp xã Phà Đánh.

c) Chia xã Mường Típ thành 2 xã lấy tên là xã Mường Típ và xã Mường ái.

- Xã Mường Típ gồm 6 bản: Thầm Lăn, Thầm Phá, Huồi Khe, Huồi Khói, Cò Mỳ và Chà Lạt.

Địa giới xã Mường Típ:

Phía Đông giáp xã Na Ngoi; phía Tây và Nam giáp xã Mường ái và nước Lào; phía Bắc giáp xã Hín Ngộn và xã Huồi Giảng.

- Xã Mường ái gồm 9 bản: Huồi Phong, Huồi Hằng, Chèng, Piêng Lâu, Cò Pạt, Pủng, ái Khe, Thằm Khợp và Gia Nang.

Địa giới xã Mường ái:

Phía Đông giáp xã Mường Típ; phía Tây và phía Nam giáp nước Lào; phía Bắc giáp xã Mường Típ và nước Lào.

2. Huyện Hương Khê:

Thành lập thị trấn Hương Khê (thị trấn huyện lỵ huyện Hương Khê) trên cơ sở tách 170 héc ta diện tích tự nhiên của xã Gia Phố và 57 héc ta diện tích tự nhiên của xã Phú Phong.

Địa giới thị trấn Hương Khê:

Phía Đông giáp xã Gia Phố; phía Tây giáp xã Phú Phong; phía Nam giáp xã Phú Phong và xã Lộc Yên; phía Bắc giáp xã Gia Phố và xã Phú Phong.

3. Huyện Thạch Hà:

Thành lập thị trấn Cày (thị trấn huyện lỵ huyện Thạch Hà) trên cơ sở tách 60,5 hécta diện tích tự nhiên của xã Thạch Thượng và 23,5 héc ta diện tích tự nhiên của xã Thạch Trung.

Địa giới thị trấn Cày:

Phía Đông và phía Nam giáp xã Thạch Trung; phía Tây và phía Bắc giáp xã Thạch Thượng.

Điều 2.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 222-HĐBT năm 1985 về điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Kỳ sơn, Hương khê và thạch hà thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.649

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38