Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2018 do thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 24/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Phạm Văn Hiểu
Ngày ban hành: 07/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10HA) TRONG NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2018, cụ thể như sau:

1. Các dự án cần thu hồi đất: 70 dự án, với tổng diện tích: 396,75ha (trong đó, có 23 dự án cho phép chuyển mục đích đất trồng lúa, với diện tích 41,39ha) (kèm Phụ lục I).

2. Các dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha): 08 dự án, với tổng diện tích đất trồng lúa: 12,66ha (kèm Phụ lục II).

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hiểu

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10HA) NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HDND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố)

STT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm thực hiện

Tổng diện tích đất dự án (ha)

Diện tích đất
đã thu hồi (ha)

Diện tích đất đăng ký thu hồi năm 2018 (ha)

Trong đó, diện tích đất trồng lúa (ha)

Vốn ngân sách

Vốn ngoài ngân sách

Thời gian thực hiện dự án

Ghi chú

 

Năm 2016

Năm 2017

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

 

I

Quận Ninh Kiều

 

 

125.19

 

 

37.36

3.48

 

 

 

 

 

1

Dự án chỉnh trang Khu đô thị đường Phạm Ngũ Lão nối dài đến đường Mậu Thân

Quỹ đầu tư và phát triển thành phố

P. An Hòa

8.75

8,75ha
(chưa thu hồi đất)

8,75ha
(chưa thu hồi đất)

8.75

2.68

 

CV số 493/UBND-XDĐT ngày 14/2/2012 và QĐ số 1154/QĐ-UBND ngày 25/4/2014 của UBND TPCT

2013-2018 (hiện nay dự án đã trễ tiến độ giai đoạn 1, theo Báo cáo số 226/BC-UBND ngày 14/11/2017 của UBND TPCT)

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 04/12/2015 và Nghị quyết 65/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của HĐND TPCT

 

2

Khu đô thị mới STK An Bình, Nguyễn Văn Cừ, P.An Bình

Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư STK

P. An Bình

10.5

 

 

10.5

 

 

Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND TPCT (Chứng từ giao dịch ngày 04/12/2017 của Ngân hàng Vietcombank, số tiền ký quỹ 2,36 tỷ đồng)

 

 

 

3

Cầu, Tuyến đường dẫn vào cầu từ khu TĐC trường Đại học Y dược Cần Thơ đến khu đô thị tái định cư Cửu Long

Ban QLDA đầu tư xây dựng 2, TP.Cần Thơ

P. An Khánh

0.2

 

 

0.2

 

Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND TPCT (bố trí vốn 13,5 tỷ đồng)

 

 

Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 và Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của UBND TPCT

 

4

Trung tâm Hội nghị Quốc tế, các công trình đa chức năng và Khu vui chơi giải trí phục vụ công cộng

Công ty Cổ phần PQC Convention

P. Cái Khế

5.95

 

0,7ha
(chưa thu hồi đất)

0.70

 

 

Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của UBND TPCT (Chứng từ giao dịch ngày 04/12/2017 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, số tiền ký quỹ 3 tỷ đồng)

2016 - 2019

Chuyển tiếp từ Nghị quyết số 05/HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND TPCT

 

5

Trường Tiểu học Hưng Lợi 2

UBND Q. Ninh Kiều

P. Hưng Lợi

0.47

 

0,26ha
(chưa thu hồi đất)

0.26

 

x

 

Đang thẩm định giá đất cụ thể để bồi thường

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 65/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TPCT

 

6

Trường THCS Trần Ngọc Quế

UBND Q. Ninh Kiều

P. An Bình

0.55

 

0,18ha
(chưa thu hồi đất)

0.18

 

x

 

Đang thẩm định giá đất cụ thể để bồi thường

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 65/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TPCT

 

7

Khu đô thị mới 3,97ha Nguyễn Văn Cừ

Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Đại Ngân

P. An Khánh

3.97

 

3,97ha
(chưa thu hồi đất)

3.97

 

 

Quyết định số 3283/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND TPCT (Ủy nhiệm chi ngày 03/11/2017 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, số tiền ký quỹ: 2,4 tỷ đồng)

2017 - 2019

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 65/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TPCT

 

8

Khu đô thị vui chơi giải trí tại Cồn Khương

Công ty CP Đầu tư phát triển Miền Nam

P. Cái Khế

92.0

 

20 ha
(chưa thu hồi đất)

10.0

0.8

 

Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của UBND TPCT (Ủy nhiệm chi ngày 23/5/2017 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh TP. Cần Thơ, số tiền ký quỹ: 11,59 tỷ đồng)

2016 - 2021

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 65/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TPCT

 

9

Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ

Ban QLDA ĐTXD TPCT

P. An Bình

2.8

 

 

2.8

 

 

Quyết định số 2092/QĐ-TTg ngày 26/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

II

Quận Bình Thủy

 

 

62.00

 

 

62.00

14.60

 

 

 

 

 

1

Khu đô thị mới Cồn Khương

Cty CP Đầu tư Xây dựng Vạn Phát Phát

P. Bùi
 Hữu Nghĩa

19.3

 

 

19.3

 

 

Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND TPCT (Chứng từ giao dịch ngày 05/12/2017 của Ngân hàng Vietcombank, số tiền ký quỹ 4,5 tỷ đồng)

 

 

 

2

Cầu, Tuyến đường dẫn vào cầu từ khu TĐC trường Đại học Y dược Cần Thơ đến khu đô thị tái định cư Cữu Long

Ban QLDA đầu tư xây dựng 2, TP.Cần Thơ

P. Long Hòa

0.50

 

 

0.50

 

Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND TPCT (bố trí vốn 13,5 tỷ đồng)

 

 

Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 và Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của UBND TPCT

 

3

Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt (đoạn từ Rạch Sao đến Rạch Mương Khai)

TT. Phát triển quỹ đất TP

P. An Thới, P. Long Hòa, P. Long Tuyền

35.00

 

16ha
(chưa thu hồi đất)

35.00

 9.80

Công văn số 3476/BTC-KBNN ngày 16/3/2017 của Bộ Tài chính (tạm ứng 100 tỷ đồng)

 

2017 - 2021

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 65/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TPCT

 

4

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

P. Long Tuyền

5.70

 

5,7ha
(chưa thu hồi đất)

5.70

3.30

Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND TPCT (dự kiến bố trí vốn năm 2018: 25 tỷ đồng)

 

2017 - 2019

Nghị quyết 65/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TPCT

 

5

Đường Tỉnh 922 (xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ Quốc lộ 91B đến Cờ Đỏ)

Ban QLDA đầu tư xây dựng TPCT

P. Thới
 An Đông

1.5

 

1,5ha
(chưa thu hồi đất)

1.50

1.50

QĐ số 2462/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND TPCT (bố trí vốn 500 tỷ đồng)

 

2017 - 2020

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 16/NQ-HĐND ngày 6/10/2017 của HĐND TPCT

 

III

Quận Cái Răng

 

 

499.63

 

 

199.06

 

 

 

 

 

 

1

Khu đô thị mới lô số 13B

Hợp tác xã
 Xây dựng Thanh Bình

P.Phú Thứ

43.88

 

 

22.00

 

 

QĐ số 2282/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND TPCT (Chứng từ giao dịch ngày 27/11/2017 của Ngân hàng Vietcombank, số tiền ký quỹ 6,01 tỷ đồng)

 

 

 

2

Khu Sân Golf và Biệt thự tại cồn Ấu

Công ty Cổ phần Vinpearl

P. Hưng Phú

104.0

24ha
 (đã thu hồi 24ha)

10,2ha
(đã thu hồi 8,68ha)

1.52

 

 

QĐ số 1231/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 và QĐ số 1561/QĐ-UBND ngày 02/06/2015 của UBND TPCT

 

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 04/12/2015 của HĐND TPCT

 

3

Khu dân cư lô số 5C

Cty CP TM Địa ốc Hồng Loan

P. Hưng Thạnh

37.0

37ha
(đã thu hồi 8ha)

29ha
 (đã thu hồi 4,3ha)

24.7

 

 

QĐ số 931/QĐ-UBND ngày 25/03/2015 của UBND TPCT (Ủy nhiệm chi ngày 21/5/2015 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Cần Thơ, số tiền ký quỹ: 2 tỷ đồng)

2016 - 2020

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 04/12/2015 của HĐND TPCT

 

4

Mở rộng Khu dân cư lô số 6A

Cty CP TM Địa ốc Hồng Loan

P. Hưng Thạnh

30.0

30ha
(đã thu hồi 9,7ha)

20,3ha
(đã thu hồi 7,3ha)

13.0

 

 

QĐ số 1659/QĐ-UBND ngày 13/07/2006 và Công văn số 4979/UBND-KT ngày 23/10/2015 của UBND TPCT

 

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 04/12/2015 của HĐND TPCT

 

5

Khu dân cư Thường Thạnh - phần mở rộng 7ha.

Công ty CP Đầu tư - Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ

P. Thường Thạnh

7.0

7ha
(chưa thu hồi đất)

7ha
(đã thu hồi 5,9ha)

1.1

 

 

QĐ số 3820/QĐ-UBND
ngày 23/12/2014 của UBND TP (Ủy nhiệm chi ngày 20/5/2015 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh TP. Cần Thơ, số tiền ký quỹ: 1,95 tỷ đồng)

2015 - 2018

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 04/12/2015 của HĐND TPCT

 

6

Khu Đô thị mới phường Thường Thạnh

Công ty CP Đầu tư - Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ

P. Thường Thạnh

10.7

10,7ha (chưa thu hồi đất)

10,7ha
 (chưa thu hồi đất)

10.7

 

 

QĐ số 3571/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của UBND TP (Ủy nhiệm chi ngày 27/01/2016 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh TP. Cần Thơ, số tiền ký quỹ: 3,11 tỷ đồng)

2016 - 2019

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 04/12/2015 của HĐND TPCT

 

7

Khu đô thị mới Hưng Phú – Lô số 3D.

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu Tư Bông Sen Vàng

P. Hưng Phú

11.9

11,9ha
(đã thu hồi 3ha)

8,9ha
 (đã thu hồi 0,64ha)

8.26

 

 

QĐ số 500/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND TP (Ủy nhiệm chi ngày 06/7/2016 của Ngân hàng VP Bank, số tiền ký quỹ: 4,02 tỷ đồng)

2016 - 2020

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 46/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 của HĐND TPCT

 

8

Khu đô thị mới và khu công nghệ thông tin tập trung

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố

P. Hưng Thạnh

72.39

30ha
 (chưa thu hồi đất)

30ha
 (chưa thu hồi đất)

30.0

 

 

QĐ số 2148/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND thành phố

2016 - 2019

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 46/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 của HĐND TPCT

 

9

Trạm biến áp 110kV Châu Thành 2 và đường dây Châu Thành 2 - Trạm 220kV Cần Thơ

Ban Quản lý dự án điện lực Miền Nam

P. Thường Thạnh, P. Phú Thứ

0.34

0,34ha
 (đã thu hồi 0,1ha)

0,24ha
(đã thu hồi đất 0,22ha)

0.02

 

 

x

 

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 04/12/2015 của HĐND TPCT

 

10

Công trình các lộ ra 110kV Trạm biến áp 220kV Cần Thơ

Ban Quản lý dự án điện lực Miền Nam

P. Thường Thạnh, P. Phú Thứ

0.43

0,43ha
 (đã thu hồi 0,23ha)

0,2ha
(đã thu hồi 0,16ha)

0.04

 

 

x

 

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 04/12/2015 của HĐND TPCT

 

11

Khu đô thị mới lô số 5B

Cty CP XD TM địa ốc Hồng Loan

P. Hưng Thạnh

14.7

7ha
 (chưa thu hồi đất)

7ha
(đã xác định giá đất cụ thể)

7.0

 

 

Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND thành phố (Chứng từ giao dịch ngày 28/11/2016 của Ngân hàng Vietcombank, số tiền ký quỹ 1 tỷ đồng)

2016 - 2020

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 46/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 của HĐND TPCT

 

12

Khu tái định cư Tân Phú

Công ty Cổ phần phát triển nhà Cần Thơ

P. Tân Phú

37.0

 

21,5ha
 (chưa thu hồi đất)

21.5

 

 

x

 

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND TPCT

 

13

Trung Tâm sát hạch Lái xe loại 2 (Bổ sung)

Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Chiến Thắng

P. Phú Thứ

6.0

0,1ha (chưa thu hồi đất)

0,1ha (chưa thu hồi đất)

0.1

 

 

x

 

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 46/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 của HĐND TPCT

 

14

Công trình Trạm biến áp 110kV Cái Răng và đường dây đấu nối

Ban Quản lý dự án điện lực Miền Nam

P. Ba Láng

0.61

0,61ha (chưa thu hồi đất)

0,61ha
(chưa thu hồi đất)

0.61

 

 

x

 

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 46/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 của HĐND TPCT

 

15

Khu tái định cư Phú An

Công ty Cổ phần phát triển nhà Cần Thơ

P. Phú Thứ

56.4

 

6ha
 (chưa thu hồi đất)

6.0

 

 

x

 

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND TPCT

 

16

Khu Biệt thự sinh thái, nhà phố, khu nhà ở đón tiếp và bến thuyền tổng hợp

Công ty Cổ phần Vinpearl

P. Hưng Phú

21.8

 

7,03ha
(chưa thu hồi đất)

7.03

 

 

Công văn số 2618/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND thành phố

 

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND TPCT

 

17

Khu dân cư Nam Long 2

Công ty cổ phần đầu tư Nam Long - chi nhánh Cần Thơ

P. Hưng Thạnh

43.8

 

 

43.8

 

 

QĐ số 1025/QĐ-UBND ngày 04/5/2012 và Công văn số 4637/UBND-XDĐT ngày 29/11/2017 của UBND thành phố

2009 - 2019

Áp dụng theo khoản 60 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ

 

18

Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ

Ban QLDA ĐTXD TPCT

P. Lê Bình, P. Ba Láng

1.68

 

 

1.68

 

 

Quyết định số 2092/QĐ-TTg ngày 26/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

IV

Quận Ô Môn

 

 

20.93

 

 

18.56

 

 

 

 

 

 

1

Học viện Phật giáo Nam tông Khmer

BQLDA ĐTXD TPCT

P. Châu Văn Liêm

 6.70

 

 6,7ha
(đã thu hồi 1,78ha)

4.92

 

x

 

 

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 65/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TPCT

 

2

Trạm thu phí công trình Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 (đoạn Km14+000 - Km50+889) theo hình thức hợp đồng BOT

Công ty Cổ phần đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang

P. Phước Thới

 0.65

 

 0,65ha
(đã thu hồi 0,59ha)

 0.06

 

 

Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND thành phố

 

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 65/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TPCT

 

3

Mở rộng khu tái định cư sau trường dân tộc Nội Trú quận Ô Môn

Cty TNHH một thành viên xây dựng Sao Vàng Tây Đô

P. Châu Văn Liêm

 3.48

 

 3,48ha (chưa thu hồi đất)

 3.48

 

 

Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của UBND TP (Chứng từ giao dịch ngày 22/11/2017 của Ngân hàng Vietcombank, số tiền ký quỹ 294,56 triệu đồng)

2017 - 2019

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 65/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TPCT

 

4

Đường tỉnh 922 (Xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ Quốc lộ 91B đến Cờ Đỏ)

Ban QLDA ĐTXD TPCT

P. Trường Lạc

 10.1

 

 10,1ha (chưa thu hồi đất)

 10.1

 

QĐ số 2462/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND TPCT (bố trí vốn 500 tỷ đồng)

 

2017 - 2020

Chuyển tiếp từ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 6/10/2017 của HĐND TPCT

 

V

Quận Thốt Nốt

 

 

46.67

 

 

18.90

13.15

 

 

 

 

 

1

Đường Mai Văn Bộ

UBND Q. Thốt Nốt

P. Thuận Hưng

3.81

 1,2ha (chưa thu hồi đất)

 

1.10

 

Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 21/9/2017 của UBND Q. Thốt Nốt (dự kiến bố trí vốn 9,5 tỷ đồng)

 

 

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 04/12/2015 của HĐND TPCT

 

2

Trường Tiểu học Thới Thuận 3

UBND Q. Thốt Nốt

P. Thới Thuận

0.5

 

 0,5ha (chưa thu hồi đất)

0.5

0.45

Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 21/9/2017 của UBND Q. Thốt Nốt (dự kiến bố trí vốn 4,5 tỷ đồng)

 

 

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 65/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TPCT

 

3

Trường Tiểu học Tân Lộc 5

UBND Q. Thốt Nốt

P. Tân Lộc

0.77

 

 0,77ha (chưa thu hồi đất)

0.77

0.77

Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 21/9/2017 của UBND Q. Thốt Nốt (dự kiến bố trí vốn 5 tỷ đồng)

 

 

Nghị quyết 65/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TPCT

 

4

Trường Mẫu giáo Thốt Nốt

UBND Q. Thốt Nốt

P. Thốt Nốt

0.37

 

 0,37ha (chưa thu hồi đất)

0.37

0.10

Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND TPCT (bố trí vốn 120 triệu đồng)

 

 

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND TPCT

 

5

Khu đô thị mới quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

Công ty CP xây dựng thương mại Hoàng Gia

P. Thốt Nốt

11.86

 

 

11.86

9.17

 

QĐ số 2012/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND TPCT (Ủy nhiệm chi ngày 28/11/2017 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Tây Đô, số tiền ký quỹ 1 tỷ đồng)

 

 

 

6

Khu tái định cư phường Thới Thuận (giai đoạn 2)

TT. Xây dựng hạ tầng KCN Thốt Nốt

P. Thới Thuận

25.88

 

 

1.00

1.00

 

Công văn số 1417/UBND-KT ngày 31/3/2009 của UBND TPCT

 

 

 

7

Xây dựng cầu Bà Quế

UBND Q. Thốt Nốt

P. Thuận Hưng

0.21

 

 

0.03

 

QĐ số 2650/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND quận Thốt Nốt (bố trí vốn 2,8 tỷ đồng)

 

 

 

 

8

Khuôn viên + Bia lưu niệm chi bộ đầu tiên của huyện tại phường Tân Lộc

UBND Q. Thốt Nốt

P. Tân lộc

0.4

 

 

0.4

0.4

Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 21/9/2017 của UBND Q. Thốt Nốt (dự kiến bố trí vốn 4 tỷ đồng)

 

 

 

 

9

Trường Tiểu học Thốt Nốt 3

UBND Q. Thốt Nốt

P. Thốt Nốt

0.56

 

 

0.56

0.56

Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 21/9/2017 của UBND Q. Thốt Nốt (dự kiến bố trí vốn 8,5 tỷ đồng)

 

 

 

 

10

Kè chống sạt lở bờ kênh Thốt Nốt (đoạn từ nhà văn hóa cũ đến rạch Trà Cui)

UBND Q. Thốt Nốt

P. Trung Kiên

0.92

 

 

0.92

 

Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 21/9/2017 của UBND Q. Thốt Nốt (dự kiến bố trí vốn 30 tỷ đồng)

 

 

 

 

11

Bờ kè sông Bò Ót (đoạn từ cầu Bò Ót đến vàm sông Bò Ót)

UBND Q. Thốt Nốt

P. Thới Thuận

0.69

 

 

0.69

 

Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 21/9/2017 của UBND Q. Thốt Nốt (dự kiến bố trí vốn 11,5 tỷ đồng)

 

 

 

 

12

Trường Mẫu giáo Tân Lộc 1

UBND Q. Thốt Nốt

P. Tân lộc

0.35

 

 

0.35

0.35

Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 21/9/2017 của UBND Q. Thốt Nốt (dự kiến bố trí vốn 4,5 tỷ đồng)

 

 

 

 

13

Trường Mẫu giáo Thới Thuận

UBND Q. Thốt Nốt

P. Thới Thuận

0.35

 

 

0.35

0.35

Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 21/9/2017 của UBND Q. Thốt Nốt (dự kiến bố trí vốn 1,5 tỷ đồng)

 

 

 

 

VI

Huyện Phong Điền

 

 

11.85

 

 

11.08

0.30

 

 

 

 

 

1

Trạm biến áp 110 Kv và đường dây đấu nối

Ban QLDA Điện lực Miền Nam

TT. Phong Điền

0.59

 

 0,59ha (chưa thu hồi đất)

0.59

0.30

 

x

 

Chuyển tiếp từ Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của HĐND TPCT

 

2

Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Phong Điền

UBND H. Phong Điền

TT. Phong Điền

0.87

 

 0,23ha (chưa thu hồi đất)

0.23

 

Quyết định số 5700/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND H. Phong Điền (bố trí vốn 1,66 tỷ đồng)

 

 

Chuyển tiếp từ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 7/7/2017 của HĐND TPCT

 

3

Khu di tích lịch sử lộ vòng cung Cần Thơ

Ban QLDA đầu tư xây dựng 2 thành phố

X. Mỹ Khánh

7.20

 

 7,2ha (chưa thu hồi đất)

7.20

 

Công văn số 717/UBND-XDĐT ngày 8/3/2017 của UBND thành phố

 

 

Chuyển tiếp từ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 7/7/2017 của HĐND TPCT

 

4

Trại thực nghiệm Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ (trên địa bàn huyện Phong Điền)

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

X. Mỹ Khánh

0.98

 

0,98ha (đã thu hồi 0,13ha)

0.85

 

Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND TP (bố trí vốn 6 tỷ đồng)

 

 

Chuyển tiếp từ Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của HĐND TPCT

 

5

Trường THCS Nhơn Ái

UBND H. Phong Điền

X. Nhơn Ái

0.94

 

 

0.94

 

Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND huyện Phong Điền (bố trí vốn 150 triệu đồng)

 

 

Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND huyện Phong Điền

 

6

Trường Tiểu học Mỹ Khánh 2

UBND H. Phong Điền

X. Mỹ Khánh

0.65

 

 

0.65

 

x

 

 

Thông báo số 121-TB/VPHU ngày 5/9/2017 của Văn phòng Huyện ủy Phong Điền

 

7

Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ

Ban QLDA ĐTXD TPCT

X. Mỹ Khánh, X. Nhơn Nghĩa

0.62

 

 

0.62

 

 

Quyết định số 2092/QĐ-TTg ngày 26/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

VII

Huyện Cờ Đỏ

 

 

13.25

 

 

13.25

3.05

 

 

 

 

 

1

Xây dựng cầu Lòng Ống

UBND H. Cờ Đỏ

X. Thới Xuân

0.10

 

 

0.10

 

 

x

 

Dự án LRAMP

 

2

Cầu kinh 100 Lò Thiêu

UBND H. Cờ Đỏ

X. Thới Xuân

0.10

 

 

0.10

 

 

x

 

Dự án LRAMP

 

3

Đường Tỉnh 922 (xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ Quốc lộ 91B đến Cờ Đỏ)

Ban QLDA đầu tư xây dựng TPCT

X. Đông Hiệp,
 X. Đông Thắng,
 TT. Cờ Đỏ

8.10

 

 8,1ha (chưa thu hồi đất)

8.10

 

QĐ số 2462/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND TPCT (bố trí vốn 500 tỷ đồng)

 

 

Chuyển tiếp từ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 6/10/2017 của HĐND TPCT

 

4

Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ

Sở VH, TT&DL

TT. Cờ Đỏ

3.98

 

 

3.98

2.80

Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND TPCT (bố trí vốn 200 triệu đồng)

 

 

TB số 68-TB/TU ngày 06/10/2017 của Thành ủy Cần Thơ

 

5

Trung tâm văn hóa thể thao xã Đông Hiệp

UBND H. Cờ Đỏ

X. Đông Hiệp

0.37

 

 

0.37

0.25

Quyết định số 7032/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND H. Phong Điền (dự kiến bố trí vốn 9,1 tỷ đồng)

 

 

QĐ số 3006/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của UBND H. Cờ Đỏ

 

6

Trung tâm văn hóa thể thao xã Thới Hưng

UBND H. Cờ Đỏ

X. Thới Hưng

0.60

 

 

0.60

 

Quyết định số 7032/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND H. Phong Điền (dự kiến bố trí vốn 6,28 tỷ đồng)

 

 

QĐ số 2961/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 của UBND H. Cờ Đỏ

 

VIII

Huyện Thới Lai

 

 

34.38

 

 

34.38

5.20

 

 

 

 

 

1

Đường Tỉnh 922 (xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ Quốc lộ 91B đến Cờ Đỏ)

Ban QLDA đầu tư xây dựng TPCT

X. Định Môn, xã Tân Thạnh, thị trấn Thới Lai

28.54

 

 28,54ha (chưa thu hồi đất)

28.54

 

QĐ số 2462/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND TPCT (bố trí vốn 500 tỷ đồng)

 

 

Chuyển tiếp từ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 6/10/2017 của HĐND TPCT

 

2

Mở rộng, phát triển đô thị mới và nâng cấp chợ Thới Lai hiện hữu (giai đoạn 2)

Cty ĐTXD và DL Mê Kông

TT. Thới Lai

5.84

 

 

5.84

5.20

 

Quyết định số 3014/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND TPCT (Chứng từ giao dịch ngày 21/11/2017 của Ngân hàng Vietcombank, số tiền ký quỹ 1,83 tỷ đồng)

 

 

 

IX

Huyện Vĩnh Thạnh

 

 

2.16

 

 

2.16

1.61

 

 

 

 

 

1

Nâng cấp Đê bao kênh ranh An Giang (C2 - kênh ranh E2F2), xã Thạnh Lợi

UBND H. Vĩnh Thạnh

X. Thạnh Lợi

0.33

 

 

0.33

0.33

Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND H. Vĩnh Thạnh (bố trí vốn 482 triệu đồng)

 

 

 

 

2

Nâng cấp Đê bao kênh 1000 (từ G1- H1)

UBND H. Vĩnh Thạnh

X. Thạnh An

0.46

 

 

0.46

0.46

Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND H. Vĩnh Thạnh (bố trí vốn 73 triệu đồng)

 

 

 

 

3

Trường Tiểu học Thạnh Tiến 2

UBND huyện

X. Thạnh Tiến

0.40

 

 

0.40

0.40

Báo cáo số 1580/BC-UBND ngày 30/11/2017 của UBND H. Vĩnh Thạnh (dự kiến bố trí vốn 5 tỷ đồng)

 

 

Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND H. Vĩnh Thạnh

 

4

Trường Tiểu học Vĩnh Bình 1

UBND huyện

X. Vĩnh Bình

0.40

 

 

0.40

0.40

Báo cáo số 1580/BC-UBND ngày 30/11/2017 của UBND H. Vĩnh Thạnh (dự kiến bố trí vốn 7,5 tỷ đồng)

 

 

Quyết định số 3547/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND H. Vĩnh Thạnh

 

5

Nhà thông tin các ấp thị trấn Vĩnh Thạnh

UBND huyện

TT. Vĩnh Thạnh

0.03

 

 

0.03

0.03

Báo cáo số 1580/BC-UBND ngày 30/11/2017 của UBND H. Vĩnh Thạnh (dự kiến bố trí vốn 1,235 tỷ đồng)

 

 

 

 

6

Trường THCS Thạnh Quới

UBND H. Vĩnh Thạnh

X. Thạnh Quới

0.55

 

 

0.55

 

Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND TPCT (dự kiến bố trí vốn 2,6 tỷ đồng)

 

 

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 46/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 của HĐND TPCT

 

70

Tổng

 

 

 816.06

 -

 -

 396.75

 41.39

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10 HA) NGOÀI DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HDND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố)

STT

Tên công trình, dự án

Vị trí khu đất

Số tờ bản đồ

Số thửa đất

Diện tích (ha)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I

Quận Bình Thủy

 

 

 

1.36

 

1

Xây dựng Trường Trung cấp Y dược Mekong

P. Long Hòa

13

2

0.30

 

2

Văn phòng đại diện và Trung tâm giao dịch sản phẩm vùng tại TP. Cần Thơ của Công ty CP sữa Việt Nam Vinamilk

P. Long Hòa

15

100

1.06

 

II

Quận Thốt Nốt

 

 

 

3.15

 

1

Cơ sở Nghiên cứu, thực nghiệm và sản xuất các thiết bị phục vụ nông nghiệp

P. Tân Hưng

08

651, 653, 657,658, 666, 668, 1084

3.15

 

III

Huyện Phong Điền

 

 

 

5.00

 

1

Khu du lịch sinh thái Mỹ Khánh

xã Mỹ Khánh

10

 

5.00

 

IV

Huyện Thới Lai

 

 

 

1.69

 

1

Kho chứa trấu

xã Xuân Thắng

10

213, 466,
 468, 842

1.59

 

2

Kho chứa xe

xã Tân Thạnh

10

1050

0.10

 

V

Huyện Vĩnh Thạnh

 

 

 

1.46

 

1

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu

xã Vĩnh Trinh

3

430, 1059

1.00

 

2

Cơ sở xấy lúa

xã Vĩnh Bình

9

1352

0.46

 

8

Tổng (I+II+III+IV+V)

 

 

 

12.66

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2018 do thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.495

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79