Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 65-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 11/07/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 65-CP

Hà Nộ, ngày 11 tháng 7 năm 1994

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 65-CP NGÀY 11-7-1994 VỀ VIỆC CHIA HUYỆN BẢO LỘC THÀNH THỊ XÃ BẢO LỘC VÀ HUYỆN BẢO LÂM VÀ THÀNH LẬP PHƯỜNG, XÃ MỚI THUỘC THỊ XÃ BẢO LỘC VÀ HUYỆN BẢO LÂM, TỈNH LÂM ĐỒNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Nay chia huyện Bảo Lộc thành hai đơn vị hành chính và thành lập phường, xã mới như sau:

Chia huyện Bảo Lộc thành thị xã Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm

A- Thị xã Bảo Lộc có diện tích tự nhiên 24.740 hécta; nhân khẩu 118.346;

- Địa giới thị xã Bảo Lộc: phía Đông, phía Nam và phía Bắc giáp huyện Bảo Lâm; phía Tây giáp huyện Đa Huoai.

- Thành lập các phường, xã sau:

a) Chia thị trấn Blao thành 3 đơn vị hành chính là phường 1, phường 2 và phường Blao.

- Phường 1 có diện tích tự nhiên 300 hécta; nhân khẩu 16.328.

Địa giới phường 1: phía Đông giáp xã Lộc Thanh; phía Tây giáp phường 2; phía Nam giáp phường Lộc Phát; phía Bắc giáp xã Lộc Thanh.

- Phường 2 có diện tích tự nhiên 300 hécta; nhân khẩu 17.353.

Địa giới phường 2: phía Đông giáp phường 1; phía Tây giáp phường Lộc Tiến; phía Nam giáp phường Blao; phía Bắc giáp xã Đam Bri;

- Phường Blao có diện tích tự nhiên 400 hécta; nhân khẩu 19.329.

Địa giới phường Blao: phía Đông giáp phường Lộc Sơn; phía Tây giáp phường Lộc Tiến; phía Nam giáp xã Lộc Châu; phía Bắc giáp phường 1.

b) Thành lập xã Đam Bri trên cơ sở thôn Đam Bri, có diện tích tự nhiên 2.320 hécta; nhân khẩu 2.286 của xã Lộc Tân.

Địa giới xã Đam Bri: phía Đông giáp xã Lộc Thanh; phía Tây giáp xã Lộc Tân; phía Nam giáp xã Lộc Tân; phía Bắc giáp huyện Bảo Lâm.

c) Thành lập phường Lộc Tiến trên cơ sở xã Lộc Tiến, có diện tích tự nhiên 350 hécta; nhân khẩu 13.963.

Địa giới phường Lộc Tiến: phía Đông giáp phường Blao; phía Tây giáp xã Lộc Châu; phía Nam giáp xã Lộc Châu; phía Bắc giáp xã Lộc Châu và phường 2.

d) Thành lập phường Lộc Sơn trên cơ sở xã Lộc Sơn, có diện tích tự nhiên 450 hécta; nhân khẩu 11.970.

- Địa giới phường Lộc Sơn: phía Đông giáp xã Lộc Nga; phía Tây giáp phường Blao; phía Nam giáp xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm); phía Bắc giáp phường Lộc Phát.

e) Thành lập phường Lộc Phát trên cơ sở xã Lộc Phát, có diện tích tự nhiên 300 hécta; nhân khẩu 15.859.

- Địa giới phường Lộc Phát: phía Đông giáp xã Lộc Nga; phía Tây giáp phường Blao; phía Nam giáp phường Lộc Sơn; phía Bắc giáp xã Lộc Thanh.

Sau khi phân vạch, điều chỉnh địa giới, thị xã Bảo Lộc có 10 đơn vị hành chính là phường 1, phường 2, phường Blao, phường Lộc Sơn, phường Lộc Phát, phường Lộc Tiến và các xã Lộc Châu, Đam Bri, Lộc Thanh, Lộc Nga.

B- Huyện Bảo Lâm có diện tích tự nhiên 152.552 hécta; nhân khẩu 62.211.

- Địa giới huyện Bảo Lâm: phía Đông giáp huyện Di Linh; phía Tây giáp huyện Đạ Tẻh và thị xã Bảo Lộc; phái Nam giáp thị xã Bảo Lộc; phía Bắc giáp tỉnh Đăk Lăk.

- Thành lập các xã và thị trấn sau:

a) Chia xã Lộc Thắng thành thị trấn Lộc Thắng và xã Lộc Quảng.

- Thị trấn Lộc Thắng có diện tích tự nhiên 8.875 hécta; nhân khẩu 8.328.

Địa giới thị trấn Lộc Thắng: phía Đông giáp xã Lộc Ngãi; phía Tây giáp xã Lộc Quảng; phía Nam giáp thị xã Bảo Lộc; phía Bắc giáp xã Lộc Phú.

- Xã Lộc Quảng có diện tích tự nhiên 8.550 hécta; nhân khẩu 7.466.

Địa giới xã Lộc Quảng: phía Đông giáp thị trấn Lộc Thắng; phía Tây giáp xã Lộc Tân; phía Nam giáp xã Lộc Tân và thị xã Bảo Lộc; phía Bắc giáp xã Lộc Lâm.

b) Chia xã Lộc Lâm thành xã Lộc Lâm và xã Lộc Phú.

- Xã Lộc Lâm có diện tích tự nhiện 12.419 hécta; nhân khẩu 3.395.

Địa giới xã Lộc Lâm: phía Đông giáp xã Lộc Phú; phía Tây giáp xã Lộc Bảo; phía Nam giáp xã Lộc Quảng; phía Bắc giáp tỉnh Đăk Lăk.

- Xã Lộc Phú có diện tích tự nhiên 13.900 hécta; nhân khẩu 1.712.

Địa giới xã Lộc Phú: phía Đông giáp huyện Di Linh; phía Tây giáp xã Lộc Quảng; phía Nam giáp thị trấn Lộc Thắng; phía Bắc giáp xã Lộc Lâm.

c) Chia xã Lộc Bắc thành 2 xã Lộc Bắc và xã Lộc Bảo.

- Xã Lộc Bắc có diện tích tự nhiên 25.800 hécta; nhân khẩu 3.614.

Địa giới xã Lộc Bắc: phía Đông giáp xã Lộc Bảo; phía Tây và phía Nam giáp huyện Dạ Tẻh; phía Bắc giáp tỉnh Đăk Lăk.

- Xã Lộc Bảo có diện tích tự nhiên 25.303 hécta; nhân khẩu 713.

Địa giới xã Lộc Bảo: phía Đông giáp xã Lộc Lâm; phía Tây và phía Nam giáp xã Lộc Bắc; phía Bắc giáp tỉnh Đăk Lăk.

Sau khi phân vạch, điều chỉnh địa giới, huyện Bảo Lâm có 12 đơn vị hành chính là xã Lộc Quảng, xã Lộc Ngãi, xã Lộc Đức, xã Lộc Lâm, xã Lộc Phú, xã Lộc Bắc, xã Lộc Bảo, xã Lộc An, xã Lộc Tân, xã Lộc Thành, xã Lộc Nam và thị trấn Lộc Thắng.

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký, những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 65-CP ngày 11/07/1994 về việc chia huyện Bảo Lộc thành thị xã Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm và thành lập phường, xã mới thuộc thị xã Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.075

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.56.97