Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 241-NV năm 1958 về việc chia các xã Phương Sơn, Hòa Bình B, Yên Sơn B, và Mỹ An thuộc huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 241-NV Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Tô Quang Đẩu
Ngày ban hành: 28/07/1958 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 241-NV

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 1958 

 

NGHỊ ĐỊNH

CHIA CÁC XÃ PHƯƠNG SƠN, HÒA BÌNH B, YÊN SƠN B, VÀ MỸ AN THUỘC HUYỆN LỤC NAM TỈNH BẮC GIANG

 BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Sắc lệnh số 198-SL ngày 13 tháng 8 năm 1948 về việc thành lập và sửa đổi địa giới các xã, thị xã;
Căn cứ Thông tư số 972 ngày 19/7/1956 của Thủ tướng phủ về việc giao 4 tỉnh: Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc trực thuộc Trung ương;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Bắc Giang;
Xét vì việc chia xã Phương Sơn, Hòa Bình B, Yên Sơn B và Mỹ An thuộc huyện Lục Nam có lợi cho sinh hoạt của nhân dân và sự lãnh đạo công tác chính quyền của địa phương;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay chia xã Phương Sơn, thuộc huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang, làm hai xã:

- Xã Phương Sơn gồm các xóm: Dóc, Khiêu, Kêu, Tân Trung, Bầu, Chùa, Giêng, Khê, Càu, Vai, Tân Lập.

- Xã Thanh Sơn gồm các xóm: Chùa, Hạ, Hô Phu, Giành, Dinh Ban, Phương Lâm.

Điều 2. Chia xã Hòa Bình B, thuộc huyện Lục Nam cùng tỉnh làm hai xã:

- Xã Tiên Nha gồm các xóm: Nghè, Dông Bóp, Dông Dinh, Câm Nang, Trai mít.

- Xã Dông Hung gồm các xóm; Trai Quan I, Trai Quan II, Hà Mỹ, Dao Luoi I, Dao Luoi II, Trai Công I, Trai Công II, Dông Sun, Am Sang, Dông huong, Trai Ruông I, Trai Ruông II, Co Io, Am Sang Moi.

Điều 3. Chia xã Yên Sơn B, thuộc huyện Lục Nam cùng tỉnh làm hai xã:

- Xã Binh Son, gồm các xóm Dông Ràng, Bai Da, Công Thuân, Tân Môc, Càu Binh, Dông Hiêu, Chum nây, Non Thân, Bai Ca – Đông Xung, Nghè Man, Xom Làng, Dông Dinh.

- Xã Hùng Son, gồm các xóm: Vinh Minh, Hô Lao, Dam Tri, Dông Vành, Khe Dong, Gôc De, Chôi.

Điều 4. Chia xã Mỹ An thuộc huyện Lục Nam cùng tỉnh làm hai xã:

- Xã Mỹ An gồm các thôn cũ: An Phu, Xuân An - Ngọc Nuong, Hòa Muc, Thôn Buc, Trung Giang.

- Xã Trường Giang gồm các thôn cũ: Tong Lênh, An Phuc, Dông Chè.

Điều 5. Ủy ban hành chính tỉnh Bắc Giang, ông Giám đốc Vụ Tổ chức chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG


 
 
 Tô Quang Đẩu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 241-NV năm 1958 về việc chia các xã Phương Sơn, Hòa Bình B, Yên Sơn B, và Mỹ An thuộc huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.843

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141