Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 6-TTLT/TM/CN năm 1997 nhập khẩu giấy năm 1997 do Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 6-TTLT/TM/CN Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại Người ký: Lê Huy Côn, Nguyễn Xuân Quang
Ngày ban hành: 02/07/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 
 

BỘ CÔNG NGHIỆP-BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6-TTLT/TM/CN

Hà Nội , ngày 02 tháng 7 năm 1997

 

THÔNG TƯ LIÊN  TỊCH

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 6-TTLT/TM/CN NGÀY 02 THÁNG 7 NĂM 1997 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC NHẬP KHẨU GIẤY NĂM1997

Căn cứ Quyết định số 28/TTg ngày 13/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách mặt hàng và điều hành xuất nhập khẩu năm 1997; Văn bản số 674 BKH/TMDV ngày 31/01/1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hạn mức nhập khẩu năm 1997,
Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc nhập khẩu mặt hàng giấy năm 1997 như sau:

I. QUY ĐỊNH VỀ NHẬP KHẨU:

1. Không nhập khẩu các loại giấy sau đây do trong nước đã sản xuất đủ:

1.1. Giấy in báo.

1.2. Các loại giấy dùng để viết, in, kể cả các loại giấy có tên thương mại offset, woodfree, photocopy và các tên thương mại khác có định lượng từ 50g/m2 đến 80g/m2.

1.3. Giấy bao bì bao gồm: bìa và các loại carton phẳng có các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu như sau:

- Độ chịu bục (Burst strength): từ 3 kgf/cm2 trở xuống

- Độ chịu nén (Ring crush): từ 14 kgf trở xuống

- Chiều dài đứt dọc, ngang bình quân: từ 3.600m trở xuống

(Tensile breaking length)

2. Các loại giấy sản xuất trong nước chưa đáp ứng nhu cầu, nhập bổ sung khoảng 20.000 tấn:

Các loại giấy có tráng phủ bề mặt, qua cán láng (giấycouché).

Bộ Thương mại giao chỉ tiêu cho các doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh XNK ngành hàng phù hợp nhập khẩu theo hạn mức nêu trên.

Trong trường hợp cần thiết các Bộ, ngành sẽ xem xét bổ sung hạn mức nhằm cân đối cung cầu.

3. Các loại giấy khác các doanh nghiệp có giấy phép kinhdoanh xuất nhập khẩu ngành hàng được nhập khẩu theo nhu cầu sản xuất kinh doanh và làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan Hải quan, không phải qua Bộ Thương mại.

4. Quy định khác:

4.1. Về "Giấy in chất lượng cao" ghi trong văn bản giao chỉ tiêu của Bộ Thương mại trước đây nay được xử lý như sau:

- Đối với giấy satine, bristol, giấy cảm nhiệt và các loại giấy chuyên dùng khác áp dụng mục 1.2 điểm 1 nêu trên.

- Đối với giấy couché các loại được nhập khẩu theo hạn mức (mục giấy in chất lượng cao) và thời hạn hiệu lực ghi trên văn bản giao chỉ tiêu của Bộ Thương mại trước đây.

4.2. Về giấy carton duplex ghi trong văn bản giao chỉ tiêu của Bộ Thương mại trước đây nay không áp dụng hạn mức nữa.

II. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Quy định này thay thế các quy định Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp đã ban hành trước đây về nhập khẩu giấy năm 1997. Các quy định khác trái với quy định này đều bãi bỏ.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan Trung ương của các đoàn thể thông báo nội dung Thông tư liên tịch này cho các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của mình biết và thực hiện; đồng thời phản ánh cho Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày ký đến ngày31/3/1998.

Lê Huy Côn

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Quang

Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE MINISTRY OF TRADE
THE MINISTRY OF INDUSTRY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No. 06/TTLT/TM-CN

Hanoi, July 2, 1997

 

INTER-MINISTERIAL CIRCULAR

ON THE IMPORT OF PAPER IN 1997

Pursuant to Decision No.28-TTg of January 13, 1997 of the Prime Minister on commodity policy and the 1997 import-export control; and Document No.674-BKH/TMDV of January 31, 1997 of the Ministry of Planning and Investment on the 1997 import quotas,
The Ministry of Trade and the Ministry of Industry jointly provide the following guidances on the import of paper in 1997:

I. PROVISIONS ON IMPORT:

1. To forbid the import of the following types of paper that have been sufficiently produced in the country:

1.1. Newsprint

1.2. Types of paper used for writing and printing, including those with such trade names as offset, woodfree, photocopy and other trade names which have the fixed quantity of from 50g/m2 to 80g/m2.

1.3. Packing paper, including cardboard and different types of flat carton with the following principal technical norms:

- Burst strength: 3 kgf/cm2 or less
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 6-TTLT/TM/CN năm 1997 nhập khẩu giấy năm 1997 do Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.593
DMCA.com Protection Status