Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 848/QĐ-TCHQ năm 2012 chấm dứt hiệu lực Quyết định 655/TCHQ/QĐ/GSQL công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa ngoài cửa khẩu tại số 01A, Phan Chu Trinh, Quy Nhơn, Bình Định do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 848/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 18/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 848/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA HÀNG HÓA NGOÀI CỬA KHẨU TẠI SỐ 01A, PHAN CHU TRINH, QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/06/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/06/2005;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định tại văn bản số 296/HQBĐ-NV ngày 9/4/2012, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hiệu lực Quyết định số 655/TCHQ/QĐ/GSQL ngày 22/05/2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa ngoài cửa khẩu tại số 01A, Phan Chu Trinh, Quy Nhơn, Bình Định của Công ty dịch vụ công nghiệp hàng hải.

Điều 2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký quyết định này, Giám đốc Công ty dịch vụ công nghiệp hàng hải có trách nhiệm giải quyết xong lượng hàng xuất khẩu, nhập khẩu còn tồn đọng tại địa điểm và thanh khoản sổ sách với Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Cục trưởng Cục giám sát quản lý về Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định và Giám đốc Công ty dịch vụ công nghiệp hàng hải có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND tỉnh Bình Định;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 848/QĐ-TCHQ năm 2012 chấm dứt hiệu lực Quyết định 655/TCHQ/QĐ/GSQL công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa ngoài cửa khẩu tại số 01A, Phan Chu Trinh, Quy Nhơn, Bình Định do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.266

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125