Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 122/1997/QĐ-NH5 về việc hủy bỏ văn bản ngày 10/3/93 về miễn thuế đối với vật tư, hàng hóa nhập khẩu bằng vốn được cấp của Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, vốn điều lệ của Ngân hàng liên doanh do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 122/1997/QĐ-NH5 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Chu Văn Nguyễn
Ngày ban hành: 14/05/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 122/1997/QĐ-NH5

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HUỶ BỎVĂN BẢN SỐ 102/CV-NH5 NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 1993 VỀ MIỄN THUẾ ĐỐI VỚI VẬT TƯ, HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU BẰNG VỐN ĐƯỢC CẤP CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, VỐN ĐIỀU LỆ CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH.

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnhNgân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính công bố tại Lệnh số38/LCT-HĐNN8 ngày 24 tháng 5 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số189/HĐBT ngày 15 tháng 6 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) banhành Quy chế về Chi nhánh Ngân hàng Nước ngoài, Ngân hàng Liên doanh hoạt độngtại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tráchnhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của ôngVụ trưởng Vụ các Định chế Tài chính - Ngân hàng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay huỷ bỏ văn bản số102/CV-NH5 ngày 10 tháng 3 năm 1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việcmiễn thuế đối với vật tư, hàng hoá nhập khẩu bằng vốn được cấp của Chi nhánhNgân hàng Nước ngoài, vốn điều lệ của Ngân hàng Liên doanh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụtrưởng Vụ các Định chế Tài chính, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thủtrưởng đơn vị có liên quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc chi nhánhNgân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Tổng Giám đốc, Giám đốc Ngân hàng Liêndoanh, Chi nhánh Ngân hàng Nước ngoài hoạt động tại Việt Nam chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

 

 

Chu Văn Nguyễn

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 122/1997/QĐ-NH5 về việc hủy bỏ văn bản ngày 10/3/93 về miễn thuế đối với vật tư, hàng hóa nhập khẩu bằng vốn được cấp của Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, vốn điều lệ của Ngân hàng liên doanh do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.086
DMCA.com Protection Status