Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1050-BNgT/KTTV/QĐ năm 1969 về việc duyệt y bản quy định về tiền công kiểm kiện hàng hóa xuất nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ban hành

Số hiệu: 1050-BNgT/KTTV/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Ngoại thương Người ký: Phan Anh
Ngày ban hành: 20/11/1969 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI THƯƠNG
*******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
*******

SỐ: 1050-BNgT/KTTV/QĐ

Hà Nội, ngày 20  tháng 11  năm 1969

 

QUYẾT ĐỊNH

DUYỆT Y BẢN QUY ĐỊNH VỀ TIỀN CÔNG KIỂM KIỆN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI THƯƠNG

Căn cứ nghị định số 203-CP ngày 23-11-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại thương;
Căn cứ quyết định số 72-BNT/TCCB/QĐ ngày 15-2-1965 của Bộ Ngoại thương thành lập Sở giám định hàng hóa xuất nhập khẩu;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ kế toán tài vụ và ông Giám đốc Sở giám định hàng hóa xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay duyệt y bản quy định của Sở giám định hàng hóa xuất nhập khẩu về tiền công kiểm kiện hàng hóa xuất nhập khẩu đối với tàu ngoại quốc.

Điều 2. - Đối với các tàu trong nước, chỉ thu 50% tiền công quy định.

Điều 3. - Bản quy định này áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 1970.

Điều 4. – Ông Chánh văn phòng, ông Vụ trưởng Vụ kế toán tài vụ Bộ Ngoại thương và ông Giám đốc Sở giám định hàng hóa xuất nhập khẩu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI THƯƠNG
Phan Anh

 

BẢN QUY ĐỊNH

TIỀN CÔNG KIỂM KIỆN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Tiền công kiểm kiện hàng hóa xuất nhập khẩu ấn định bằng tiền Việt-nam và thu bằng tiền ngoại tệ theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước quy định.

2. Đối  với các tàu các nước xã hội chủ nghĩa và tàu nước khác do một nước xã hội chủ nghĩa thuê và quản lý, sẽ thu bằng đồng tiền dùng để thanh toán trong việc trao đổi hàng hóa giữa nước Việt-nam với nước đó.

II. GIÁ CÔNG

1. Hàng hóa đóng trong một loại bao bì thống nhất như: gạo, đỗ, ngô, bột, đường, phân bón, xi-măng, vôi bột, v.v…thu 0,16 đồng/tấn.

2. Sắt thép (thanh, bó, ống, tấm) thuộc từng vận đơn riêng, gỗ cày, gỗ xẻ, thu 0,50 đồng/tấn;

3. Hàng hóa ngoài diện quy định ở điểm 1 và 2, thu 0,55 đồng/tấn.

III. NHỮNG TRƯỜNG HỢP THU THÊM

1. Làm việc trong những ngày lễ do Nhà nước Việt-nam quy định, thu thêm 100% của tổng số tiền công/tấn trong ngày đó.

2. Làm việc tại các tàu không đậu tại các cầu cảng, thu thêm 20% của tổng số tiền công/tấn trong thời gian giao nhận ở các nơi đó.

3. Đối với hàng hóa có chất độc, nguy hiểm, thu thêm 35%.

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1050-BNgT/KTTV/QĐ năm 1969 về việc duyệt y bản quy định về tiền công kiểm kiện hàng hóa xuất nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.501
DMCA.com Protection Status