Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 72/2007/QD-BTC of Hanoi, 7 August 2007, amending the absolute duty rate applicable to imported second-hand cars.

Số hiệu: 72/2007/QD-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 07/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 72/2007/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỨC THUẾ TUYỆT ĐỐI THUẾ NHẬP KHẨU XE Ô TÔ ĐÃ QUA SỬ DỤNG NHẬP KHẨU

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số: 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số: 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số: 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số: 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài; 
Căn cứ điều 2 quyết định số: 69/2006/QĐ-TTg ngày 28/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định thẩm quyền điều chỉnh mức thuế tuyệt đối;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan
,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi mức thuế nhập khẩu tuyệt đối áp dụng đối với mặt hàng xe ô tô chở từ 15 người trở xuống đã qua sử dụng, kể cả lái xe quy định tại quyết định số: 69/2006/QĐ-TTg ngày 28/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ thành mức thuế nhập khẩu tuyệt đối, cụ thể như sau:

Mô tả mặt hàng

Thuộc nhóm mã số trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Đơn vị tính

Mức thuế(USD)

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Xe chở không quá 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh:

 

 

 

- Dưới 1.000cc

8703

Chiếc

3.000,00

- Từ 1.000cc đến dưới 1.500cc

8703

Chiếc

6.300,00

- Từ 1.500cc đến 2.000cc

8703

Chiếc

8.075,00

- Trên 2.000cc đến dưới 2.500cc

8703

Chiếc

11.400,00

- Từ 2.500cc đến 3.000cc

8703

Chiếc

14.250,00

- Trên 3.000cc đến 4.000cc

8703

Chiếc

17.100,00

- Trên 4.000cc đến 5.000cc

8703

Chiếc

20.900,00

- Trên 5.000cc

8703

Chiếc

26.250,00

2. Xe chở từ 6 người đến 9 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh:

 

 

 

- Từ 2.000cc trở xuống

8703

Chiếc

7.267,00

- Trên 2.000cc đến 3.000cc

8703

Chiếc

10.640,00

- Trên 3.000cc đến 4.000cc

8703

Chiếc

15.200,00

- Trên 4.000cc

8703

Chiếc

20.000,00

3. Xe chở từ 10 người đến 15 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh:

 

 

 

- Từ 2.000cc trở xuống

8702

Chiếc

6.460,00

- Trên 2.000cc đến 3.000cc

8702

Chiếc

9.120,00

- Trên 3.000cc

8702

Chiếc

14.250,00

Điều 2. Quyết định này thay thế quyết định số: 05/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các tờ khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo./.

 

 

Nơi nhận:

-    Thủ tướng và các phó Thủ tướng;

-    Văn phòng Chính phủ;

-    Văn phòng TW Đảng;

-    VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;

-    Viện kiểm sát NDTC, Toà án nhân dân tối cao;

-    Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

-    UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

-    Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

-    Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

-    Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

-    Kiểm toán Nhà nước;

-    Website của Chính phủ ;

-    Công báo;

-    Website Bộ Tài chính;

-    Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 Trương Chí Trung

 

 

THE MINISTRY OF FINANCE

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness

No. 72/2007/QD-BTC

Hanoi, 7 August 2007

DECISION

AMENDING THE ABSOLUTE DUTY RATE APPLICABLE TO IMPORTED SECOND-HAND CARS

THE MINISTER OF FINANCE

DECIDES:

Article 1

To amend the absolute duty rate applicable to imported second-hand cars of 15 seats or less including the driver's seat, as stipulated in Decision 69-2006-QD-TTg of the Prime Minister of the Government dated 28 March 2006, as follows:

Description

Code Group in Import Preferential Duty Rates Classification List

Unit

Duty Rate
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 72/2007/QD-BTC of Hanoi, 7 August 2007, amending the absolute duty rate applicable to imported second-hand cars.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


915

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84