Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Circular No. 4/1998/TT-BTM of March 12, 1998, guiding the import of components of motor cycles in the ikd form

Số hiệu: 4/1998/TT-BTM Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Ngày ban hành: 12/03/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4/1998/TT-BTM

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 04/1998/TT/BTM NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN VIỆC NHẬP KHẨU LINH KIỆN XE 2 BÁNH GẮN MÁY DẠNG IKD

Căn cứ Quyết định số 11/1998/QĐ-TTg ngày 23/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu điều hành xuất nhập khẩu năm 1998;
Căn cứ kết quả thực hiện và tình hình lắp ráp xe hai bánh gắn máy dạng IKD của các doanh nghiệp trong nước trong thời gian qua;
Căn cứ ý kiến của Bộ Công nghiệp tại Công văn số 524/CV-KHĐT ngày 2/3/1998 và sau khi trao đổi với các Bộ, Ngành hữu quan;
Bộ Thương mại hướng dẫn việc nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy dạng IKD như sau:

I. NHỮNG QUY CHUNG:

1. Thông tư này áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập theo pháp luật Việt Nam (trừ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có cơ sở sản xuất lắp ráp xe hai bánh gắn máy đủ điều kiện, nhập khẩu linh kiện dạng IKD.

2. Linh kiện dạng IKD nói trong Thông tư này là dạng linh kiện IKD xe hai bánh gắn máy được quy định tại Quyết định số 65/TĐC-QĐ ngày 16/3/1995 của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

II. ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU LINH KIỆN DẠNG IKD:

Các doanh nghiệp có đủ các điều kiện sau đây được Bộ Thương mại giao nhập khẩu linh kiện dạng IKD xe hai bánh gắn máy để sản xuất lắp ráp:

1. Các doanh nghiệp đã đầu tư sản xuất, lắp ráp trong năm 1997 và đã được Bộ Thương mại cấp giấy phép nhập khẩu linh kiện dạng IKD để lắp ráp theo cơ chế nhập khẩu năm 1997.

2. Các doanh nghiệp có dự án đầu tư mới để xây dựng cơ sở sản xuất lắp ráp xe 2 bánh gắn máy dạng IKD: Để đảm bảo phù hợp với quy hoạch và phát triển ngành theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 132/TB ngày 25/11/1997, các doanh nghiệp có dự án đầu tư mới phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

2.1. Có luận chứng kinh tế kỹ thuật được cơ quan chủ quản (Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) phê duyệt.

2.2. Được Bộ Công nghiệp chấp thuận bằng văn bản.

2.3. Được Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường (Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng) xác nhận cơ sở đủ điều kiện lắp ráp xe 2 bánh gắn máy dạng IKD và xác nhận danh mục các chi tiết không nhập khẩu, danh mục các chi tiết nội địa hoà phù hợp với loại hình lắp ráp IKD đã quy định tại Quyết định 65/TĐC-QĐ ngày 16/3/1995 của Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng.

2.4. Trường hợp doanh nghiệp vẫn giữ nguyên mác xe của nước ngoài phải có sự chấp thuận của nhà sản xuất nước ngoài và hợp đồng cung cấp linh kiện dạng IKD. Nếu là mác xe mới, ngoài việc đồng ý cung cấp linh kiện IKD của nhà sản xuất nước ngoài, doanh nghiệp phải đăng ký tại Cục sở hữu công nghiệp về kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu hàng hoá (Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường).

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

1. Các doanh nghiệp có đủ điều kiện (quy định tại mục II của Thông tư) gửi hồ sơ về Bộ Thương mại để được xem xét giao kế hoạch nhập khẩu.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/1998, mọi quy định của Bộ Thương mại trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Trong quá trình thực hiện các Bộ, ngành, địa phương... xét thấy cần bổ sung sửa đổi điều gì, đề nghị phản ánh kịp thời cho Bộ Thương mại để tổng hợp điều chỉnh.

 

 

Nguyễn Xuân Quang

(Đã Ký)

 

THE MINISTRY OF TRADE
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 4/1998/TT-BTM

Hanoi, March 12, 1998 

 

CIRCULAR

GUIDING THE IMPORT OF COMPONENTS OF MOTOR CYCLES IN THE IKD FORM

Pursuant to the Decision No.11/1998/QD-TTg of January 23, 1998 of the Prime Minister on the 1998 export and import management mechanism;
Based on the performance result and situation of the assembly of motor cycles in the IKD form by the domestic enterprises over the recent period;
Proceeding from the opinions of the Ministry of Industry in Official Dispatch No.524/CV-KHDT of March 2, 1998 and after consulting the concerned ministries and branches;
The Ministry of Trade hereby guides the import of components of motor cycles in the IKD form as follows:

I. GENERAL PROVISIONS

1. This Circular shall apply to enterprises of all economic sectors established under the Vietnamese law (except for foreign-invested enterprises) that have motor cycle manufacturing and/or assembling establishments which meet conditions for the import of components in the IKD form.

2. Components in the IKD form said in this Circular are IKD components of motor cycles specified in Decision No.65/TDC-QD of March 16, 1995 of the General Department of Standardization, Metrology and Quality Control.

II. CONDITIONS FOR IMPORT OF COMPONENTS IN THE IKD FORM

The enterprises that fully meet the following conditions shall be designated by the Ministry of Trade to import the IKD components of motor cycles for manufacture and assembly:

1. The enterprises that made investment in manufacture and assembly in 1997 and have been granted by the Ministry of Trade permits for import of IKD components to be used in the assembly under the 1997 import mechanism.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 4/1998/TT-BTM of March 12, 1998, guiding the import of components of motor cycles in the ikd form

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


778
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.194.198