Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Circular No. 03/1998/TT-BTM of February 24, 1998, guiding the granting of permits for import of raw material wood from cambodia

Số hiệu: 03/1998/TT-BTM Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Ngày ban hành: 24/02/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/1998/TT-BTM

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 03/1998/TT-BTM NGÀY 24 THÁNG 02 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU CÓ NGUỒN GỐC CAMPUCHIA

Căn cứ Nghị định số 33/CP ngày 19/4/1994 của Chính phủ về quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu;
Căn cứ Quyết định số 1124/1997/QĐ-TTg ngày 25/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ, lâm sản và nhập khẩu gỗ nguyên liệu;
Căn cứ các văn bản số 02/CP-KTTH-m ngày 13/01/1998 của Chính phủ và số 15/VPCP-KTTH-m ngày 19/01/1998 của Văn phòng Chính phủ;
Bộ Thương mại hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc Campuchia theo đường chính ngạch như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thông tư này điều chỉnh việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc Campuchia (đã được cơ quan có thẩm quyền phía Campuchia cấp giấy phép xuất khẩu) theo đường chính ngạch, qua biên giới trên đất liền.

2. Gỗ nguyên liệu nói trong Thông tư này là các loại gỗ tròn (đã bóc vỏ hoặc chưa bóc vỏ), gỗ xẻ, gỗ thanh thuộc mọi chủng loại.

Các loại ván nhân tạo, gỗ ghép thanh và mọi loại sản phẩm gỗ khác được nhập khẩu theo khoản 3 (a), Điều 5, Quyết định số 1124/1997/QĐ-TTg ngày 25/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ, không thuộc diện điều chỉnh của Thông tư này.

3. Các doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu với ngành hàng phù hợp, nếu có hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, đều được quyền làm đơn xin nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia.

II. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

Hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu bao gồm:

* Công văn đề nghị của doanh nghiệp, nêu rõ tên doanh nghiệp bán gỗ, chủng loại gốc, quy cách gỗ (gỗ tròn, gỗ xẻ hay gỗ thanh), số lượng bán, cửa khẩu nhập.

* Bản sao Giấy phép kinh doanh XNK

* Bản chính hợp đồng nguyên tắc ký với doanh nghiệp phía Campuchia.

* Bản sao văn bản cho phép xuất khẩu của Thủ tướng Chính phủ Campuchia hoặc Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia hoặc Bộ Thương nghiệp Campuchia ghi rõ tên doanh nghiệp được xuất, loại gỗ, quy cách và số lượng được phép xuất. Bản sao này phải được dịch sang tiếng Việt, có xác nhận nội dung dịch thuật của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, hoặc Tham tán Thương mại Việt Nam tại Campuchia, hoặc cơ quan công chứng Việt Nam, hoặc Đại sứ quán Campuchia tại Hà Nội.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Các giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc Campuchia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp trước ngày ban hành Thông tư này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành nhưng thời hạn thực hiện không quá 30/9/1998.

2. Thủ tục thanh toán hàng nhập khẩu, thủ tục hải quan hàng nhập khẩu được thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Thông tư này có hiệu lực từ ngày ban hành.

 

 

Nguyễn Xuân Quang

(Đã Ký)

 

THE MINISTRY OF TRADE
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 03/1998/TT-BTM

Hanoi, February 24, 1998 

 

CIRCULAR

GUIDING THE GRANTING OF PERMITS FOR IMPORT OF RAW MATERIAL WOOD FROM CAMBODIA

Pursuant to Decree No.33-CP of April 19, 1994 of the Government on the State management over the export and import activities;
Pursuant to Decision No.1124/1997/QD-TTg of February 25, 1997 of the Prime Minister on the export of wood products and forest products and the import of raw material wood;
Pursuant to Documents No.2/CP-KTTH-m of January 13, 1998 of the Government and No.15/VPCP-KTTH-m of January 19, 1998 of the Government Office;
The Ministry of Trade hereby provides the following guidance for the granting of permits for quota-regulated import of raw material wood from Cambodia:

I. GENERAL PROVISIONS

1. This Circular regulates the quota-regulated import of raw material wood from Cambodia (with export permits therefor already granted by the Cambodian competent agency) across the land border of the two countries.

2. Raw material wood referred to in this Circular includes logs of various kinds (barked or unbarked); sawn timber and assembled slats of all categories.

Artificial boards, assembled wood slats and all other kinds of wood products imported according to Clause 3(a), Article 5 of Decision No.1124/1997/QD-TTg of December 25, 1997 of the Prime Minister, shall not be subject to this Circular.

3. All enterprises having export and import business licenses for appropriate goods categories, shall be entitled to apply for permits for import of raw material wood from Cambodia if they have full and proper dossiers.

II. DOSSIERS OF APPLICATION FOR IMPORT PERMITS
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 03/1998/TT-BTM of February 24, 1998, guiding the granting of permits for import of raw material wood from cambodia

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


762
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155