Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 720/QĐ-BXD năm 2009 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 720/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 03/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 720/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH CÚM A(H1N1) CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch cúm ở Việt Nam tại Thông báo số 175/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 13/6/2009; Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 12/6/2009 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm ở người về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) tại Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và sau khi thoả thuận với Công đoàn Xây dựng Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) của Bộ Xây dựng; gồm:

1, Ông Cao Lại Quang, Thứ trưởng thường trực, Trưởng ban

2, Bà Lê Thị Hằng, Giám đốc Bệnh viện Xây dựng, Phó trưởng ban Thường trực

3, Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó trưởng ban

4, Bà Phạm Thị Minh Thuận, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Thành viên

5, Ông Nguyễn Duy Thắng, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Thành viên

6, Ông Lê Hữu Nghị, Phó Giám đốc Bệnh viện Xây dựng, Thành viên

7, Bà Nguyễn Thị Yên, Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cúm A(H1N1) của Bộ Xây dựng:

- Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch hành động phòng chống dịch cúm A(H1N1) ở người trong các đơn vị thuộc Bộ.

 - Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cúm A(H1N1) Quốc gia, Bộ Y tế, chỉ đạo tổ chức thực hiện và đôn đốc các đơn vị trong Ngành thực hiện kế hoạch phòng chống dịch cúm A(H1N1).

- Phối hợp với hệ thống y tế dự phòng của các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại các đơn vị.

- Thường xuyên liên lạc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cúm A(H1N1) quốc gia để nhận sự hỗ trợ về chuyên môn, sự giúp đỡ về trang thiết bị, thuốc, hoá chất của Bộ Y tế và sự đóng góp của các đơn vị trong Ngành để các cơ sở y tế có giường bệnh chuẩn bị tốt công tác chẩn đoán và điều trị cho CBCNV trong Ngành và nhân dân trên địa bàn khi có dịch xảy ra. Sẵn sàng huy động lao động, phương tiện, tài chính của các đơn vị thuộc Bộ để dập dịch theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Quốc gia, các địa phương.

- Kinh phí hoạt động của Ban lấy từ khoản chi thường xuyên của Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Bộ, Bệnh viện Xây dựng, các ông (bà) có tên tại điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;          
- Công đoàn XD Việt Na;
- Các Thứ trưởng (để biết);
- VPCP (báo cáo);
- Ban Chỉ đạo QG (báo cáo);
- Lưu: VP, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 720/QĐ-BXD năm 2009 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.027

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123