Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 72-TTg năm 1995 về địa điểm Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc Gia Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 72-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 27/01/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 72-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VÀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 9203 KH/TC ngày 29-12-1994 và Công văn số 315Kh/TC ngày 18 tháng 1 năm 1995), ý kiến của Uỷ ban Nhân dân các tỉnh Hà Tây, Sông Bé và thành phố Hồ Chí Minh
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Diện tích đất để quy hoạch xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội là 1000 hécta, nằm trong phạm vi đất Nông trường 1a thuộc huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây, theo sơ đồ ranh giới lựa chọn khu đất xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội đính kèm theo Công văn số 3209 KH/TC ngày 29-12-1994 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Diện tích đất để quy hoạch xây dựng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh là 800 hécta, thuộc xã Đông Hoà và xã Bình An, huyện Thuận An, tỉnh Sống Bé là 600 hécta; thuộc xã Tân Phú, huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh là 200 hécta. Diện tích đất nói trên ở vị trí 1 theo sơ đồ các điểm lựa chọn bố trí Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đính kèm Công văn số 315 KH/TC ngày 18-1-1995 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Địa chính và Uỷ ban Nhân dân các tỉnh Hà Tây, Sông Bé và thành phố Hồ Chí Minh làm đầy đủ hồ sơ, thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao đất cho Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh Hà Tây, Sông Bé và thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 72-TTg

Hanoi, January 27, 1995

 

DECISION

ON THE LOCATIONS OF THE HANOI NATIONAL UNIVERSITY AND THE HO CHI MINH CITY NATIONAL UNIVERSITY

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
Pursuant to the Land Law on the 14th of July 1993;
At the proposals of the Ministry of Education and Training (official dispatch No.9203-KHTC on the 29th of December 1994, and official dispatch No.315 on the 18th of January 1995), of the People's Committees of Ha Tay and Song Be provinces and Ho Chi Minh City.

DECIDES:

Article 1.- The land area for the construction of the Hanoi National University is set at 1,000 hectares in the territory of the Agricultural Farm 1A in Thach That district, Ha Tay province, according to the selected boundary map for the Hanoi National University attached to the official dispatch No.3209-KH/TC on the 29th of December 1994 of the Ministry of Education and Training.

Article 2.- The land area for the construction of the Ho Chi Minh City National University is set at 800 hectares, of which 600 hectares belong to Dong Hoa and Binh An communes,Thuan An district, Song Be province, and 200 hectares belong to Tan Phu commune, Thu Duc district, Ho Chi Minh City. The above land area occupies position No.01 on the map of selected sites of the Ho Chi Minh City National University attached to the official dispatch No.315-KH/TC on the 18th of January 1995 of the Ministry of Education and Training.

Article 3.- The Ministry of Education and Training, the General Administration of Land, and the People's Committees of Ha Tay and Song Be provinces and Ho Chi Minh City shall complete all the required dossiers and procedures to submit to the Prime Minister for decision to assign the l and to the Hanoi National University and the Ho Chi Minh City National University as stipulated by law.

Article 4.- The Minister of Education and Training, the Director General of the General Administration of Land, the Presidents of the People's Committees of Ha Tay and Song Be provinces and Ho Chi Minh City, the Director of the Hanoi National University and the Director of the Ho Chi Minh City National University, The Heads of the concerned branches shall be responsible for the implementation of this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 72-TTg năm 1995 về địa điểm Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc Gia Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.524

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102