Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 67/2000/QĐ-UB-VX điều chỉnh một số nội dung có liên quan đến đổi tên và đặt tên đường mới do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 67/2000/QĐ-UB-VX Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Phương Thảo
Ngày ban hành: 05/12/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 67/2000/QĐ-UB-VX

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐỔI TÊN VÀ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG MỚI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ quyết định số 4010/1999/QĐ-UB-VX ngày 13/7/1999, quyết định số 4016/1999/QĐ-UB-VX ngày 14/7/1999 và quyết định số 14/2000/QĐ-UB-VX ngày 07/4/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đổi và đặt tên đường mới ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình tại công văn số 516/CV-UB ngày 10/9/1999 và công văn số 357/CV-UB ngày 18/5/2000 về việc điều chỉnh một số nội dung liên quan quyết định đổi và đặt tên đường mới trên địa bàn quận Tân Bình ;
Xét đề nghị của Hội đồng đặt tên mới, sửa đổi tên đường thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay điều chỉnh một số nội dung về vị trí, chiều dài, lộ giới có liên quan đến việc đổi và đặt tên đường mới đối với 67 (sáu mươi bảy) tên đường trên địa bàn quận Gò Vấp và quận Tân Bình (được quy định tại các quyết định số 4010/1999/QĐ-UB-VX ngày 13/7/1999, quyết định số 4016/1999/QĐ-UB-VX ngày 14/7/1999, quyết định số 14/2000/QĐ-UB-VX ngày 07/4/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố) theo danh mục chi tiết đính kèm.

Điều 2.- Giao cho Sở Văn hóa và Thông tin thành phố, Kiến trúc sư Trưởng thành phố, Sở Địa chính-Nhà đất thành phố, Sở Giao thông công chánh thành phố, Công an thành phố, Bưu điện thành phố, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình và các cơ quan có liên quan có kế hoạch tổ chức thực hiện những nội dung điều chỉnh nêu ở Điều 1.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp và Thủ trưởng các đơn vị nêu ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :  
 - Như điều 3   
- TT/TU và các Ban Đảng  
- TT. HĐND/TP và các Ban
- Thường trực UBND/TP
- UBMTTQ/TP và các Đoàn thể
- Các Sở, Ban, Ngành TP
- UBND các quận-huyện
- HĐ đổi, đặt mới tên đường TP   
- Báo, Đài thành phố  
- VPUB : Các PVP, Các Tổ NCTH
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 67/2000/QĐ-UB-VX điều chỉnh một số nội dung có liên quan đến đổi tên và đặt tên đường mới do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.763

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.229