Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 648/2006/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu san nền, cổng tường rào, nhà thường trực, điện ngoài nhà trường THPT Tiên Du số 3 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 648/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 10/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 648/2006//QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU SAN NỀN, CỔNG TƯỜNG RÀO, NHÀ THƯỜNG TRỰC, ĐIỆN NGOÀI NHÀ TRƯỜNG THPT TIÊN DU SỐ 3

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29.11.2005;
Căn cứ công văn số 2820/BKH-QLĐT ngày 21.4.2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc thực hiện Luật đấu thầu;
Xét đề nghị của Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du tại tờ trình số 29/TTr-QLDA ngày 25.4.2006 và báo cáo thẩm định số 311/KH-XDCB ngày 04.5.2006, về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu san nền, cổng tường rào, nhà thường trực, điện ngoài nhà trường THPT Tiên Du số 3,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu san nền, cổng tường rào, nhà thường trực, điện ngoài nhà trường THPT Tiên Du số 3, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Đơn vị trúng thầu: Công ty xây dựng Tiên Du - Bắc Ninh.

2. Giá trúng thầu: 2.540.928.000 đồng (hai tỷ, năm trăm bốn mươi triệu, chín trăm hai mươi tám nghìn đồng); loại hợp đồng trọn gói không điều chỉnh giá.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 133 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác: Thực hiện theo kết quả đấu thầu.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tiên Du; Giám đốc Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du và Giám đốc đơn vị trúng thầu xây lắp căn cứ Quyết định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 648/2006/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu san nền, cổng tường rào, nhà thường trực, điện ngoài nhà trường THPT Tiên Du số 3 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.474
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127