Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 591/QĐ-TTg bổ Sung một số nội dung thuộc Quy hoạch phát triển và cải tạo lưới điện thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2002 - 2010 có xét triển vọng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 591/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 591/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG THUỘC QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2002 - 2010 CÓ XÉT TRIỂN VỌNG ĐẾN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp (Công văn số 2709/CV-NLDK ngày 26 tháng 5 năm 2005) về việc bổ sung Quy hoạch phát triển và cải tạo lưới điện thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2002 - 2010 xét triển vọng đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung một số nội dung thuộc Quy hoạch phát triển và cải tạo lưới điện thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2002 - 2010 có xét triển vọng đến năm 2020, theo nội dung sau đây:

1. Các dự án được bổ sung gồm:

- Dự án xây dựng mới đường dây 220 kV Tân Định - Củ Chi và trạm biến áp Củ Chi, quy mô 2 máy x 250 MVA, trước mắt lắp 1 máy vận hành vào năm 2008.

- Dự án xây dựng mới đường dây 110 kV từ trạm biến áp 110 kV Trảng Bàng hiện hữu đến trạm biến áp 220 kV Trảng Bàng với chiều dài 1 km.

- Dự án xây dựng mới mạch kép cáp ngầm 110 kV Tao Đàn - Hòa Hưng, chiều dài 4,15 km, vận hành năm 2006 - 2007.

- Dự án xây dựng mới tuyến cáp ngầm 2 x 110 kV Thủ Đức - Tăng Nhơn Phú, chiều dài 2,5 km, vận hành năm 2006 - 2007.

- Dự án xây dựng mới các trạm biến áp 110 kV Tân Phú Trung, Bầu Đưng và Hóc Môn 3, công suất mỗi trạm biến áp 2 máy x 63 MVA, tiến độ phụ thuộc vào phụ tải của các khu công nghiệp.

- Dự án xây dựng mới trạm biến áp 110 kV Bình Trị Đông, công suất 2 máy x 63 MVA, vận hành máy số 1 năm 2006, máy số 2 năm 2010.

- Dự án xây dựng mới tuyến cáp ngầm mạch kép 110 kV đấu nối vào trạm 110 kV Pouyuen, công suất 2 máy x 37,5 MVA.

- Dự án cải tạo đường dây 110 kV Hóc Môn - Phú Hòa Đông từ 1 mạch lên 4 mạch (2 mạch x 220 kV và 2 mạch x 110 kV), vận hành năm 2008 - 2010.

- Dự án cải tạo đường dây 110 kV Trảng Bàng - Củ Chi từ 1 mạch lên 2 mạch, chiều dài 17,5 km, vận hành năm 2006.

- Dự án mở rộng thêm 1 ngăn lộ 110 kV đi Củ Chi cho trạm biến áp 220 kV Trảng Bàng.

2. Vốn và tiến độ cụ thể của các dự án nêu trên do Tổng công ty Điện lực Việt Nam tự quyết định khi phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Phân công thực hiện:

1. Bộ Công nghiệp chỉ đạo Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Quy hoạch hiệu chỉnh đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra. Thực hiện công tác kiểm tra và giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền để các dự án thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp vả chỉ đạo Tổng công ty Điện lực Việt Nam và Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

3. Tổng công ty Điện lực Việt Nam chỉ đạo việc lập và phê duyệt Báo cáo đầu tư xây dựng công trình của từng dự án, chỉ đạo thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 699/2002/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 591/QD-TTg

Hanoi, June 27th,  2005

 

DECISION

ON ADDING SOME CONTENTS TO THE PLANNING ON DEVELOPMENT AND RENOVATION OF HO CHI MINH CITY’S POWER NETWORK IN THE 2002-2010 PERIOD, WITH THE PROSPECTS TOWARD 2020 TAKEN INTO CONSIDERATION

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
At the proposal of the Ministry of Industry (Official Letter No. 2709/CV-NLDK of May 26, 2005, on supplementing the Planning on development and renovation of Ho Chi Minh city’s power network in the 2002-2010 period, with the prospects toward 2020 taken into consideration,

DECIDES:

Article 1.- To add some contents to the Planning on development and renovation of Ho Chi Minh city’s power network in the 2002-2010 period, with the prospects toward 2020 taken into consideration, as follows:

1. Adding the following projects:

- The project on laying the Tan Dinh – Cu Chi 220 kV-transmission line and building the Cu Chi transformer station with 2 transformers x 250 MVA; for the immediate future, one transformer shall be installed and operate by 2008.

- The project on laying a 1 km-long 110 kV-transmission line running from the existing Trang Bang 110 kV-transformer station to the Trang Bang 220 kV-transformer station.

- The project on laying the 4.15 km-long Tao Dan - Hoa Hung 110 kV, double-circuit underground cable to be commissioned by 2006-2007.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 591/QĐ-TTg bổ Sung một số nội dung thuộc Quy hoạch phát triển và cải tạo lưới điện thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2002 - 2010 có xét triển vọng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.353
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.245.237