Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 472/QĐ-TTg năm 2002 phê duyệt Dự án Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà giai đoạn 2002-2006 tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 472/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 18/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 472/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ỔN ĐỊNH DÂN CƯ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG CHUYỂN DÂN SÔNG ĐÀ GIAI ĐOẠN 2002 - 2006 TỈNH HÒA BÌNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (tại tờ trình số 404/TT/UB-DA ngày 28 tháng 3 năm 2002) và đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại Văn bản số 3446/BKH-VPTĐ ngày 31 tháng 5 năm 2002.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Dự án Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà giai đoạn 2002 - 2006 tỉnh Hòa Bình, đây là dự án tổng thể để tiếp tục thực hiện và hoàn thành các mục tiêu ổn định dân cư, phát triển kinh tế -xã hội vùng chuyển dân sông Đà.

Điều 2. Trên cơ sở dự án tổng thể này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, lập và phê duyệt các dự án thành phần phù hợp với nhu cầu thực tế và Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.

Điều 3. Vốn để thực hiện các dự án thành phần được sử dụng từ nguồn thu thuế tài nguyên nước công trình thủy điện Hòa Bình (phần để lại cho tỉnh Hòa Bình) trong 5 năm từ năm 2002 đến năm 2006 và vốn ngân sách bổ sung phần còn thiếu.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xác định phần vốn còn thiếu ngoài phần vốn thuế tài nguyên nước và vốn lồng ghép các chương trình mục tiêu, dự án khác trên địa bàn vùng dự án, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Nguồn vốn vay hàng năm ghi thành một khoản mục riêng thông báo cho tỉnh thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ năm 2002.

Bộ trưởng các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủy sản, Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Công Tạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 472/QĐ-TTg năm 2002 phê duyệt Dự án Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà giai đoạn 2002-2006 tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.369

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155