Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 44/2001/QĐ-UB giao bổ sung vòng 1 kế hoạch vốn XDCB năm 2001 cho các Sở, Ngành, UBND các Quận, Huyện do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 44/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phan Văn Vượng
Ngày ban hành: 29/06/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO BỔ SUNG VÒNG 1 KẾ HOẠCH VỐN XDCB NĂM 2001CHO CÁC SỞ, NGÀNH, UBND CÁC QUẬN, HUYện.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996, Nghị định số 51/1998/NĐ-CP ngày 18/7/1998 của Chính phủ về phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước;
Căn cứ công văn số 2433 TC/NSNN ngày 22-3-2001 của Bộ Tài chính về việc tạm ứng vốn đầu tư XDCB các công trình trọng điểm năm 2001 Thành phố Hà Nội;
Căn cứ quyết đính số 02/2001/QĐ-UB ngày 11-01-2001 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội và thu chi ngân sách Nhà nước năm 2001 cho các cấp, và đơn vị trực thuộc Thành phố Hà Nội.
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND Thành phố tại văn bản số 63/HĐND-KTNS ngày29-6-2001 về việc phê duyệt kế hoạch giao bổ sung vốn đầu tư XDCB vòng 1 năm 2001;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, giám đốc Sở Tài Chính-Vật giá Hà nội tại tờ trình số: 593/TTLS: KH&ĐT-TCVG ngày 28 tháng 6 năm 2001 về việc giao bổ sung kế hoạch XDCB năm 2001,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Giao bổ sung vòng 1 kế hoạch vốn XDCB năm 2001 cho các Sở, Ban, Ngành, UBND các Quận, Huyện (Theo biểu chi tiết đính kèm).

Điều 2: Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện có trách nhiệm triển khai ngay kế hoạch bổ sung được giao; Tập trung điều hành, chỉ đạo các Chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm tổ chức thực hiện các dự án đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Trong quá trình triển khai kế hoạch, nếu gặp khó khăn vướng mắc phải báo cáo kịp thời về Sở Kế hoạch & Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Điều 3: Chánh văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các Quận, Huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Vượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 44/2001/QĐ-UB giao bổ sung vòng 1 kế hoạch vốn XDCB năm 2001 cho các Sở, Ngành, UBND các Quận, Huyện do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.346

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.85.115