Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 383-BCNN/PC năm 1961 về thành lập ban tiếp nhận những công trình công nghiệp nhẹ sau khi đã hoàn thành việc thiết kế xây dựng cơ bản do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp Nhẹ ban hành.

Số hiệu: 383-BCNN/PC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp nhẹ Người ký: Kha Vạn Cân
Ngày ban hành: 09/03/1961 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 383-BCNN/PC

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 1961

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN TIẾP NHẬN NHỮNG CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP NHẸ SAU KHI ĐÃ HOÀN THÀNH VIỆC THIẾT KẾ XÂY DỰNG CƠ BẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ

Căn cứ vào Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thiết kế xây dựng cơ bản một số xí nghiệp mới thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ quản lí;
Căn cứ vào Thông tư số 139-TTg ban hành thể lệ tạm thời về hợp đồng giao nhận thi công xây dựng cơ bản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Nay thành lập Ban tiếp nhận những công trình công nghiệp nhẹ sau khi đã hoàn thành việc thiết kế xây dựng cơ bản.

- Đối với những nhà máy đã đi vào sản xuất nay mới tiến hành bàn giao và nghiệm thu:

- Các ông giám đốc: Cục quản lý sản xuất làm trưởng ban.

 - Cục Kiến thiết cơ bản làm phó ban;

 - Vụ Kế hoạch làm ủy viên;

 - Vụ kĩ thuật làm ủy viên;

 - Vụ Tổ chức giáo dục làm ủy viên;

 - Vụ Lao động tiền lương làm ủy viên;

 - Vụ Tài vụ làm ủy viên;

 - Nhà máy làm ủy viên.

- Đối với những nhà máy còn phải tiếp tục làm công tác kiến thiết cơ bản:

- Các ông Giám đốc: Cục kiến thiết cơ bản làm trưởng ban;

 - Cục quản lý sản xuất làm phó ban;

 - Các vụ khác làm ủy viên.

Trưởng ban chuẩn bị sản xuất làm ủy viên

Điều 2: - Nhiệm vụ của Ban tiếp nhận:

1. Thực hiện đầy đủ những nguyên tắc, thủ tục tiếp nhận và nghiệm thu theo đúng nội dung của thông tư số 139-TTg đã quy định.

2. Chỉ làm phần nghiệm thu kỹ thuật và tiếp nhận công trình. Về phần thanh toán giá thành nhà máy, sẽ do một Ban phụ trách riêng, thành phần gồm:

- Các ông giám đốc: Vụ Tài vụ làm trưởng ban;

 - Cục Quản lý làm phó Ban;

 - Cục Cung cấp làm ủy viên;

 - Vụ Kế hoạch làm ủy viên.

Trưởng ban chuẩn bị sản xuất hay giám đốc nhà máy làm ủy viên.

3. Phải thu nhận đầy đủ hồ sơ kỹ thuật, tài liệu thiết kế (kể cả tài liệu thuyết minh giới thiệu).

4. Nghiên cứu đề nghị biện pháp giải quyết một số công trình hư hỏng cần sữa chữa theo những nguyên tắc của thông tư số 139.

5. Cùng với Ban giá thành và Ban kiến thiết hoặc giám đốc nhà máy thanh toán lên giá thành cho xong

Điều 3: - Chi phí về việc tiếp nhận sẽ do Ban tiếp nhận dự trù và báo cáo Bộ duyệt.

Điều 4: - Các ông giám đốc Cục quản lý, Vụ kế hoạch, Vụ Tài vụ, Cục kiến thiết cơ bản, Cục Cung cấp, Vụ Tổ chức giáo dục, Vụ lao động, Vụ kỹ thuật, Ban Kiến thiết và chuẩn bị sản xuất, Giám đốc các nhà máy Ép dầu Vinh, Gỗ Vinh, Đường Nghệ An, Đường Việt Trì, Sứ Hải Dương, Thuốc lá, Xà phòng, Sắt tráng men, Đường Vạn điểm, Dệt 8-3, Bóng đèn, phích nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ
Kha Vạn Cân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 383-BCNN/PC năm 1961 về thành lập ban tiếp nhận những công trình công nghiệp nhẹ sau khi đã hoàn thành việc thiết kế xây dựng cơ bản do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp Nhẹ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.425
DMCA.com Protection Status