Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 368/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Trần Văn Tuý
Ngày ban hành: 17/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 368/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU XÂY LẮP CÁC GÓI THẦU SỐ: 1, 2, 3, VÀ 4 HỢP PHẦN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG THUỶ NÔNG GIA THUẬN 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Nghị định số 88/1999/NÐ-CP ngày 01.9.1999, Nghị định số 14/2000/NÐ-CP ngày 05.5.2000, Nghị định số 66/2003/NÐ-CP ngày 12.6.2003 của Chính phủ ban hành, sửa đổi bổ sung quy chế đấu thầu;
Xét tờ trình số 59/TTr-BDA ngày 10.3.2006 của ban quản lý dự án sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp gói thầu số 1, 2, 3, và 4 hợp phần hỗ trợ phát triển nông thôn tiểu dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống thuỷ nông Gia Thuận.

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1: Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp các gói thầu số: 1, 2, 3, và 4 hợp phần hỗ trợ phát triển nông thôn tiểu dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống thuỷ nông Gia Thuận như sau:

a. Gói thầu số 1: Cứng hoá kênh tưới S1-2 xã Song Liễu.

- Ðơn vị trúng thầu: Công ty Thái Bình Dương.

- Giá trúng thầu: 428.886.000 đồng (bốn trăm hai tám triệu tám trăm tám sáu ngàn đồng).

- Thời gian thi công: Hoàn thành trước 30.6.2006.

b. Gói thầu số 2: Ðắp bờ bao 4 thôn xã An Thịnh.

- Ðơn vị trúng thầu: Công ty xây dựng Trường Thọ.

- Giá trúng thầu: 441.105.000 đồng (bốn trăm bốn mốt triệu một trăm linh năm ngàn đồng).

- Thời gian thi công: Hoàn thành truớc 30.6.2006.

c. Gói thầu số 3: Cứng hoá kênh tưới B34 xã Xuân Lai và kênh tưới Ðồng Ðay, Rạch Lý xã Ðại Lai.

- Ðơn vị trúng thầu: Công ty phát triển hạ tầng Tiên Du.

- Giá trúng thầu: 309.770.000 đồng (ba tram linh chín triệu bẩy trăm bẩy mươi ngàn đồng).

- Thời gian thi công: Hoàn thành trước 30.6.2006.

d. Gói thầu số 4: Xây mới trạm bơm Mỹ thôn xã Xuân Lai, sửa chữa trạm bơm Phú Du và trạm bom Ðỗ Xá xã Quỳnh Phú.

- Ðơn vị trúng thầu: Công ty xây dựng Bắc Ninh.

- Giá trúng thầu: 393.350.000 đồng (ba trăm chín ba triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng).

- Thời gian thi công: Hoàn thành trước 30.6.2006.

Loại hợp đồng cho cả 04 gói thầu trên là: Hợp đồng trọn gói không điều chỉnh giá.

Ðiều 2: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính , Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban quản lý dự án sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Trần Văn Tuý

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 368/2006/QĐ-UBND ngày 17/03/2006 phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp các gói thầu số: 1, 2, 3, và 4 hợp phần hỗ trợ phát triển nông thôn tiểu dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống thuỷ nông Gia Thuận do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.827

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!