Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2386/2005/QÐ-CT phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: Kênh và công trình trên kênh công trình nâng cấp, cải tạo trạm bơm Song Giang - Giang Sơn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 2386/2005/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Trần Văn Tuý
Ngày ban hành: 13/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2386/2005/QÐ-CT

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU: KÊNH VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN KÊNH CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP, CẢI TẠO TRẠM BƠM SONG GIANG - GIANG SƠN 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Nghị định số 88/1999/NÐ-CP ngày 01.9.1999, Nghị định số 14/2000/NÐ-CP ngày 05.5.2000, Nghị định số 66/2003/NÐ-CP ngày 12.6.2003 của Chính phủ ban hành, sửa đổi bổ sung quy chế đấu thầu;
Xét báo cáo thẩm định số 938/KH-XDCB ngày 12.12.2005 của sở Kế hoạch và đầu tư về kết quả đấu thầu gói thầu: Kênh và công trình trên kênh công trình cải tạo, nâng cấp trạm bơm Song Giang - Giang Sơn.

 QUYẾT ÐỊNH: 

Ðiều 1 : Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: Kênh và công trình trên kênh công trình cải tạo, nâng cấp trạm bơm Song Giang - Giang Sơn như sau:

- Ðơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng Bắc Ninh.

- Giá trúng thầu: 1.891.931.000 đồng (một tỷ tám trăm chín mốt triệu chín trăm ba mốt ngàn đồng).

- Phương thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói không điều chỉnh giá.

- Thời gian thi công 160 ngày.

Ðiều 2 : Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch & đầu tư, Sở Tài chính , Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Gia Bình; Công ty KTCTTL Nam Ðuống, Công ty cổ phần xây dựng Bắc Ninh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Trần Văn Tuý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2386/2005/QÐ-CT phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: Kênh và công trình trên kênh công trình nâng cấp, cải tạo trạm bơm Song Giang - Giang Sơn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.199
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69