Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21/2000/QĐ-TTg về việc chỉ định thầu đối với công tác xây dựng tu bổ đê điều do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 21/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 16/02/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 21/ 2000/QĐ-TTG NGÀY 16 THÁNG 02 NĂM 2000 VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH THẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG TU BỔ ĐÊ ĐIỀU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ( công văn số 4340/BNN-PCLB ngày 25 tháng 11 năm 1999; công văn số 358 BNN-PCLB ngày 28 tháng 01 năm 2000),

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đắp đê, làm kè năm 2000, xong trước mùa mưa lũ, trong khi chờ ban hành các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999, Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có đê thực hiện việc chỉ định thầu đối với công tác xây dựng, tu bổ đê điều:

1. Chỉ định thầu đối với công tác tư vấn khảo sát, thiết kế và xây dựng các hạng mục tu bổ đê điều thường xuyên;

2. Chỉ định thầu đối với các hạng mục xây dựng, tu bổ đê điều có mức vốn đầu tư nhỏ hơn 500 triệu đồng;

3. Chỉ định thầu đối với các hạng mục xây dựng, tu bổ đê điều được sử dụng bằng lao động công ích.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc chỉ định thầu trên đây.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Công Tạn

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/2000/QĐ-TTg về việc chỉ định thầu đối với công tác xây dựng tu bổ đê điều do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.208
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.38.214