Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1731/QĐ-UBND năm 2008 về duyệt phương án Quy hoạch xây dựng nút giao thông đường Tôn Đức Thắng - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Hữu Cảnh, quận 1 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1731/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 18/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1731/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÚT GIAO THÔNG ĐƯỜNG TÔN ĐỨC THẮNG - LÊ THÁNH TÔN - NGUYỄN HỮU CẢNH, QUẬN 1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 6982/QĐ-UB-QLĐT ngày 30 tháng 9 năm 1995 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định lộ giới (chỉ giới đường đỏ) các tuyến đường trên địa bàn thành phố;
Xét đề nghị của Sở Giao thông - Công chính (Công văn số 2712/SGTCC-GT ngày 02 tháng 11 năm 2007) và của Sở Quy hoạch - Kiến trúc (Công văn số 348/SQHKT-QHC&HT ngày 29 tháng 01 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt phương án (bản đồ tỷ lệ 1/500) Quy hoạch xây dựng nút giao thông đường Tôn Đức Thắng - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Hữu Cảnh, quận 1 với những nội dung chính như sau:

Nút giao có hình dạng đảo tròn xoay kết hợp bố trí làn xe rẽ phải (theo chiều từ đường Tôn Đức Thắng ra đường Nguyễn Hữu Cảnh và chiều ngược lại) rộng 8 mét, điều khiển bằng đèn tín hiệu giao thông; đường kính đảo tròn trung tâm là 30 mét, có tâm là tim giao của các đường Tôn Đức Thắng và đường Nguyễn Hữu Cảnh, bán kính ảnh hưởng về phía đường Lê Thánh Tôn là 41,5 mét, về phía đường Nguyễn Hữu Cảnh là 56 mét; phần xe chạy quanh đảo rộng 21,5 mét.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giao thông - Công chính phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Ủy ban nhân dân quận 1 để xác định, công bố bản đồ quy hoạch xây dựng nút giao thông tỷ lệ 1/500 được duyệt tại Điều 1; tổ chức cắm mốc xác định ranh và phạm vi chiếm đất của nút. Trên cơ sở đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Ủy ban nhân dân quận 1 có trách nhiệm cập nhật, tổ chức quản lý quy hoạch theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Giao thông - Công chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1731/QĐ-UBND năm 2008 về duyệt phương án Quy hoạch xây dựng nút giao thông đường Tôn Đức Thắng - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Hữu Cảnh, quận 1 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.413
DMCA.com Protection Status

IP: 52.201.27.211