Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1600/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1600/2001/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 63/1998/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Định hướng phát triển cấp nước đô thị Việt Nam đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 123/1998/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại tờ trình số 1832/UB-ĐT ngày 05 tháng 6 năm 2001 và của Bộ Xây dựng tại công văn số 1977/BXD-KTQH ngày 06 tháng 11 năm 2001,

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau :

1. Mục tiêu :

- Quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố, phù hợp với định hướng phát triển cấp thoát nước đô thị quốc gia đến năm 2020 và điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 làm cơ sở cho công tác chuẩn bị đầu tư cải tạo và phát triển hệ thống cấp nước trên địa bàn thành phố.

- Xác định nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt, khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất và các nhu cầu khác cho các giai đoạn 2005, 2010, 2020, xác định nguồn cấp nước, lập kế hoạch xây dựng các nhà máy nước, mạng lưới truyền dẫn, phân phối, kế hoạch tài chính nhằm xây dựng hệ thống cấp nước đảm bảo tiêu chí mà Định hướng phát triển cấp nước đô thị Việt Nam đến năm 2020 đã đề ra.

2. Phạm vi quy hoạch :

Phạm vi quy hoạch của hệ thống cấp nước phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch chung của thành phố đến năm 2020 bao gồm 12 quận nội thành cũ, 5 quận mới thành lập, 5 huyện ngoại thành trên diện tích 2.093,6 km2, dân số dự kiến đến năm 2010 là 7.880.000 người

3. Nội dung quy hoạch :

a) Giai đoạn quy hoạch :

Quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước thành phố Hồ Chí Minh được lập cho giai đoạn 2000 - 2010 và định hướng đến năm 2020.

b) Quy hoạch nguồn nước :

Nguồn nước cấp cho hệ thống cấp nước thành phố Hồ Chí Minh được sử dụng chủ yếu từ nguồn nước mặt và nguồn nước dưới đất.

Nguồn nước mặt :

Khai thác các nguồn nước sông Đồng Nai và sông Sài Gòn để cung cấp cho thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2010, lưu lượng khai thác nước sông Đồng Nai là 1.500.000 m3/ngày đêm, sông Sài Gòn là 600.000 m3/ngày đêm. Tiếp tục lập quy hoạch xây dựng các hồ chứa nước tại thượng nguồn các sông Đồng Nai, sông Sài Gòn để đảm bảo cấp nước cho các nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của thành phố Hồ Chí Minh cho các giai đoạn tiếp theo.

Nguồn nước dưới đất :

Tổng công suất khai thác nước dưới đất đến năm 2010 là 200.000 m3/ngày đêm, trong đó khu vực nội thành là 150.000 m3/ngày đêm, khu vực Củ Chi là 50.000 m3/ngày đêm. Tiếp tục tiến hành khảo sát đánh giá trữ lượng nguồn nước dưới đất trên địa bàn thành phố để lập kế hoạch khai thác khi cần thiết.

c) Chỉ tiêu cấp nước :

Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt và tỷ lệ dân được cấp nước phù hợp với Định hướng phát triển cấp nước đô thị Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt : Đến năm 2005 là 160 - 180 lít/người/ngày đêm; đến năm 2010 là 180 - 200 lít/người/ngày đêm; đến năm 2020 là 200 - 220 lít/người/ngày đêm. Tỷ lệ dân được cấp nước cho năm 2005 là 85%; năm 2010 là 95%; năm 2020 là 100%.

Nhu cầu cấp nước cho thành phố năm 2005 khoảng 1.600.000 m3/ngày đêm; năm 2010 khoảng 2.400.000 m3/ngày đêm; năm 2020 khoảng 3.450.000 m3/ngày đêm.

Chỉ tiêu giảm lượng nước thất thoát, thất thu tiền nước : Đến năm 2005 còn 28%; năm 2010 còn 26%.

d) Công nghệ xử lý nước :

- Đối với nguồn nước mặt : áp dụng công nghệ truyền thống kết hợp công nghệ tiên tiến có tính đến tình hình thực tế tại thành phố, cần áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để đưa các loại hoá chất keo tụ và thiết bị mới vào công trình.

- Đối với các nhà máy xử lý nước dưới đất : áp dụng công nghệ truyền thống bao gồm làm thoáng - lắng - lọc nhanh - khử trùng, nghiên cứu sử dụng công nghệ và thiết bị tiên tiến của thế giới.

đ) Mạng lưới cấp nước :

Xây dựng mạng lưới đường ống hoàn chỉnh đảm bảo tiêu thụ hết công suất cấp nước năm 2010 là 2.400.000 m3/ngày đêm, có tính đến khả năng nâng công suất cho năm 2020. Xây dựng các tuyến truyền dẫn để nối các nguồn phát nước từ các nhà máy trên địa bàn thành phố nhằm hỗ trợ lẫn nhau và phát huy được hiệu quả cấp nước cao nhất. Hoàn thiện công tác xây dựng mạng lưới phân phối để tiếp nhận nước từ nhà máy nước sông Sài Gòn để cấp cho khu vực phía Tây, Tây Nam thành phố.

Theo điều kiện kỹ thuật cụ thể, chia mạng lưới phân phối thành một số mạng độc lập do các xí nghiệp quản lý; các xí nghiệp chịu trách nhiệm điều hành, duy tu, bảo dưỡng, kinh doanh và lập kế hoạch phát triển mạng lưới tiêu thụ trên địa bàn của mình.

e) Cấp nước nông thôn :

Xây dựng nhà máy nước ngầm tại Củ Chi để cấp cho huyện lỵ Củ Chi và các khu dân cư lân cận. Xây dựng các tuyến ống truyền dẫn và trạm tăng áp để cấp nước cho huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ. Tiến hành thăm dò khảo sát các nguồn nước mặt và nước dưới đất, kết hợp chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 237/1998/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 1998 và các chương trình khác, đảm bảo đến năm 2010 có 85% dân nông thôn được cấp nước sạch.

g) Quy hoạch đầu tư đến năm 2010 :

- Hoàn thiện công tác cải tạo nhà máy nước Thủ Đức của dự án ADB để nâng công suất lên 750.000 m3/ngày đêm.

- Xây dựng nhà máy nước sông Sài Gòn giai đoạn I công suất 300.000 m3/ngày đêm.

- Xây dựng nhà máy nước BOT Lyonnaise Des Eaux tại Thủ Đức công suất 300.000 m3/ngày đêm.

- Xây dựng nhà máy nước ngầm Gò Vấp công suất 10.000 m3/ngày đêm.

- Xây dựng nhà máy nước ngầm Bình Hưng công suất 15.000 m3/ngày đêm.

- Nâng công suất nhà máy nước ngầm Hóc Môn thêm 35.000 m3/ngày đêm.

- Xây dựng nhà máy nước sông Sài Gòn giai đoạn II công suất 300.000 m3/ngày đêm.

- Nâng công suất nhà máy nước Thủ Đức thêm 300.000 m3/ngày đêm.

- Xây dựng và mở rộng nhà máy nước ngầm Củ Chi, các trạm cấp nước tập trung tại Tân Phú Trung, Tân Quy; đồng thời xây dựng các trạm nước nhỏ theo chương trình cấp nước nông thôn, đảm bảo đến năm 2010 có tổng công suất của khu vực ngoại thành là 200.000 m3/ngày đêm.

- Xây dựng các tuyến ống truyền dẫn để đưa nước từ các nhà máy nước Thủ Đức, sông Sài Gòn về thành phố, tuyến ống bao theo quốc lộ 1 để nối hai nhà máy này, hoàn thiện xây dựng mạng cấp I và mạng phân phối cho các khu vực phía Đông, Tây và Tây Nam thành phố. Xây dựng tuyến ống truyền dẫn và các trạm tăng áp để cấp nước cho huyện Nhà Bè và Cần Giờ.

- Xây dựng Trung tâm điều khiển để kiểm soát hệ thống cấp nước của thành phố.

Thực hiện chương trình chống thất thoát, thất thu tiền nước, phục hồi các tuyến ống nước thô Hoá An - Thủ Đức, tiến hành công tác tách mạng, lắp đặt đồng hồ cho 100% hộ tiêu thụ.

4. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn :

Tổng mức đầu tư để thực hiện Quy hoạch cấp nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 khoảng 15.000 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD).

Nguồn vốn : Huy động nguồn vốn của Công ty Cấp nước thành phố Hồ Chí Minh, vốn vay, vốn ODA, huy động đầu tư theo hình thức BOT trong nước, ngân sách nhà nước và vốn trong dân.

5. Biện pháp thực hiện :

- Phương thức huy động nguồn lực : Thực hiện theo Định hướng phát triển cấp nước đô thị Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Triển khai thực hiện Luật Tài nguyên nước nhằm bảo vệ an toàn nguồn nước dưới đất và nước mặt của thành phố; nghiêm cấm và có biện pháp xử lý các trường hợp khai thác nước khi không được phép của cơ quan quản lý nguồn nước.

- Cải tiến tổ chức, nâng cao năng lực của Công ty Cấp nước thành phố để điều hành sản xuất và kinh doanh có hiệu quả.

- Thực hiện giá bán nước theo nguyên tắc : Giá nước phải đảm bảo chi phí và hoàn trả vốn vay; tạo điều kiện để Công ty Cấp nước có thể tự chủ về tài chính.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được phê duyệt.

Điều 2. Phân công thực hiện :

- ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành triển khai kế hoạch đầu tư phù hợp với nhu cầu phát triển của thành phố, thực hiện có hiệu quả chương trình đầu tư theo quy hoạch hệ thống cấp nước thành phố Hồ Chí Minh.

- Bộ Xây dựng có nhiệm vụ xem xét, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch cấp nước phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; hướng dẫn lập dự án xây dựng các công trình cấp nước và công tác quản lý, nghiệp vụ kỹ thuật cấp nước.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản lý trữ lượng nguồn nước mặt và nước dưới đất, khảo sát lập quy hoạch nguồn nước, lập kế hoạch bổ sung nguồn nước cho sông Đồng Nai và sông Sài Gòn nhằm đáp ứng nhu cầu của thành phố trong giai đoạn tới.

- Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Y tế có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất biện pháp quản lý, bảo vệ an toàn nguồn nước của thành phố; kiểm tra chất lượng nước theo quy định hiện hành.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất cơ chế, chính sách đầu tư và huy động nguồn vốn để thực hiện Quy hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Bộ trưởng các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Y tế; Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ : Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Nông nghiệp và PTNT,
Y tế, Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
- Tổng cục Địa chính,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Thành ủy, HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ,
TTTT và BC,
- Lưu : CN (5b), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 1600/QD-TTg

Hanoi, December 24, 2001

 

DECISION

ON RATIFICATION OF THE OVERALL PLANNING FOR WATER SUPPLY IN HO CHI MINH CITY UP TO 2010 AND THE ORIENTATION UP TO 2020

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Regulation on the Management of Investment and Construction, issued together with Decree No.52/ 1999/ND-CP of July 8, 1999 and Decree No. 12/2000/ND-CP of May 5, 2000 of the Government;
Pursuant to Decision No. 63/1998/QD-TTg of March 18, 1998 of the Prime Minister on ratifying the Orientation for development of urban water supply in Vietnam up to 2020;
Pursuant to Decision No. 123/1998 /QD-TTg of July 10,1998 of the Prime Minister on ratifying the readjusted overall Planning for Ho Chi Minh City up to 2020;
At the proposals of the president of the People
s Committee of Ho Chi Minh City in Report No. 1832/UB-DT of June 5, 2001 and of the Ministry of Construction in Official Dispatch No. 1977/BXD-KTQH of November 6,2001,

DECIDES:

Article 1.- To ratify the overall planning for water supply of Ho Chi Minh City up to 2010 and the orientation up to 2020 with the following main contents:

1. Objective:

- The overall planning for water supply in Ho Chi Minh City up to 2010 and the orientation up to 2020 aim to meet the needs of development of the city in line with the orientation for development of national urban water supply and drainage up to 2020 and readjustment of the overall planning of Ho Chi Minh City up to 2020 as basis for preparing investment in transformation and development of the water supply system on the city territory.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Scope of the planning:

The scope of the planning of the water supply system shall conform with the readjusted overall planning of the city up to 2020 encompassing 12 old inner districts, 5 newl-set up districts, and 5 outlying districts covering 2,093.6 km2 with a population expected at 7,880,000 people by 2010.

3. Contents of planning:

a/ Planning stage:

The overall planning of the water supply system in Ho Chi Minh City is drawn up for the 2000-2010 period and the orientation is for up to 2020.

b/ Planning for source of water:

Water for the water supply system in Ho Chi Minh City shall come chiefly from the sources of surface water and underground water.

Surface water sources:

Water from Dong Nai River and Saigon River shall be used to supply Ho Chi Minh City. By 2010, the volume of water from Dong Nai to supply Ho Chi Minh City shall be 1,500,000 m3/day-night, and from Saigon River shall be 600,000 m3/day-night. To continue planning for construction of reservoirs in the upstream reaches of Dong Nai and Saigon Rivers in order to ensure water supply for the needs in production and life of Ho Chi Minh City in the subsequent periods.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The total exploitation capacity of underground water by 2010 shall be 200,000 m3/day-night, of which 150,000 m3/day-night for the inner city and 50,000 m3 /day-night for Cu Chi area. To continue surveys and evaluation of the underground water reserve in the city area in order to draw up exploitation plans when necessary.

c/ Water supply norms:

The norms for supply of living water and the rate of recipient population shall conform with the Orientation for development of urban water supply in Vietnam up to 2020 already ratified by the Prime Minister.

The norms for supply of living water: 160-180 liters/person/day-night by 2005, 180-200 liters/person/day-night by 2010; 200-220 liters/person/day-night by 2020. Rate of recipient population shall be 85% by 2005, 95% by 2010 and 100% by 2020.

The volume of water needed by the city is calculated at about 1,600,000 m3/day-night by 2005, about 2,400,000 m3/day-night by 2010 and 3,450,000m3/day-night by 2020.

The norms for reduction of water loss and deficit in water bill payments: down to 28% by 2005 and 26% by 2010.

d/ Water treatment technology:

- For surface water: to apply traditional technology combined with advanced technology, taking into consideration the realistic situation in the city, it shall be necessary to use scientific and technical advances to introduce flocculation chemicals and new equipment into the works.

- With regard to the plants treating underground water: to apply traditional technology in airing, decantation, quick filtering and disinfection, to study the use of advanced technology and equipment of the world.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.To build a complete network of water pipes to ensure consumption of all the capacity of water supply of 2,400,000 m3/day - night by 2010, taking into consideration the possibility of raising the capacity for 2020; to build canalization lines to link the water supply sources from the plants in the city in order to provide mutual support and develop the supply efficiency to the highest. To perfect the building of the distribution network in order to receive water from the Saigon River water plant for supply to the western and southwestern areas of the city.

Depending on concrete technical conditions, to divide the distribution network into a number of independent networks placed under the management of the enterprises which shall be responsible for the running, repair, maintenance, business and planning the development of the consumption network in their areas.

f/ Water supply for the rural areas

To build an underground water plant in Cu Chi to supply water for Cu Chi district town and neighboring population areas to build distribution pipes and pressure intensifying stations in order to supply water for Nha Be and Can Gio districts. To conduct exploration and survey of the surface water and underground water sources in combination with the national target program on rural clean water and environmental hygiene ratified by the Prime Minister in Decision No. 237/1998/QD-TTg of December 3, 1998 and other programs in order to ensure that by 2010 85% of the rural population shall get clean water.

g/ Investment planning up to 2010:

- To complete the transformation of the Thu Duc water plant of the ADB-funded project to raise its capacity to 750,000m3/day-night.

- To build the Saigon River water plant Phase 1, with the capacity of 300,000m3/day-night.

- To build the BOT Lyonnaise des Eaux water plant in Thu Duc with the capacity of 300,000 m3 day-night.

-To build the Go Vap underground water plant with the capacity of 10,000m3 /day-night.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To raise the capacity of the Hoc Mon underground water plant by 35,000m3/day-night.

- To build the Saigon River water plant, Phase II with the capacity of 300,000m3/day-night

- To raise the capacity of the Thu Duc water plant by 300,000m3/day-night.

- To build and expand the Cu Chi underground water plant, the concentrated water supply stations in Tan Phu Trung and Tan Quy, at the same time to build small water stations under the rural water supply program, to ensure that by 2010 the total water supply capacity in the suburban area will reach 200,000 m3/day-night.

- To build water supply pipes to bring water from the Thu Duc and Saigon River water plants to the city, and the peripheral pipe along National Highway No. 1 in order to link the two plants, to complete the building of the Grade I network and the distribution network for the areas in the East , West and South West of the City. To build the water pipes and the pressure intensifying stations in order to supply water for Nha Be and Can Gio districts.

- To build the control center to supervise the water supply system of the city.

To carry out the program against water leakage and loss in water bill payments, to restore the Hoa An - Thu Duc primary water pipe, to conduct separation of networks, to install water meters for 100% of water receiving households.

4. Total investment and capital sources:

Total investment in the overall planning for water supply in Ho Chi Minh City up to 2010 is about VND 15,000 billion ( equivalent to USD 1 billion)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. Implementation measures :

- Mode of mobilizing resources: to comply with the Orientation for development of urban water supply in Vietnam up to 2020 already ratified by the Prime Minister.

- To begin implementing the Water Resource Law aimed at safely protecting the underground and surface water sources of the city; to strictly prohibit and take measures to handle cases of exploitation of water without permission of the water source managing agency.

- To improve the organization, to raise the capacity of the municipal Water Supply Company in order to effectively administer the production and business in water.

-To sell water on the principle: the water charge must cover expenditure and loan repayment and create conditions for the Water Supply Company to ensure self- suppiciency" in finance.

- To concentrate efforts on stepping up the implementation of the approved projects.

Article 2.- Assignment of tasks

- The Peoples Committee of Ho Chi Minh City shall assume prime responsibility and coordinate with the ministries and branches in carrying out the investment plan in line with the development needs of the city, effectively carry out the investment program in line with the overall planning for the water supply system in Ho Chi Minh City.

- The Ministry of Construction shall have to examine and supervise the implementation of the planning for water supply in line with the readjusted overall planning of Ho Chi Minh City up to 2020, guide the elaboration of the works of building water supply projects and the managerial, professional and technical work in water supply.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The Ministry of Science, Technology and Environment and the Ministry of Health shall have to coordinate with the Peoples Committee of Ho Chi Minh City in suggesting measures to manage and protect safely the water source of the city and inspect the quality of water according to current regulations.

- The Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance and the Peoples Committee of Ho Chi Minh City shall have to unify their mechanisms and investment policies and mobilize the sources of capital to carry out this planning.

Article 3.- This Decision takes effect 15 days after its signing. The president of the Ho Chi Minh City Peoples Committee, the ministers of: Planning and Investment; Construction; Finance; Agriculture and Rural Development; Science, Technology and Environment, Health, the general director of the National Land Administration, the Governor of Vietnam State Bank, and the heads of the concerned agencies shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1600/2001/QĐ-TTg ngày 24/12/2001 phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.562

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.154.240