Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 1414/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tiến Nhường
Ngày ban hành: 11/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1414/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;

Căn cứ các Nghị định: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 03 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án công trình xây dựng Y tế tại tờ trình số 315/TTr-QLDA ngày 07/11/2011 và báo cáo thẩm định số 499/KH-VHXH ngày 11/11/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Ninh tại các Quyết định: số 2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2009, số 2012/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Bổ sung chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng theo các Quyết định của cấp có thẩm quyền;

- Bổ sung giá nguyên, vật liệu, chế độ chính sách theo quy định hiện hành tại thời điểm lập bổ sung dự án.

2. Quy mô đầu tư các thông số kỹ thuật thực hiện theo Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2009, số 2012/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 và văn bản số 1753/UBND-XDCB ngày 21/9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh bổ sung: 364.223.312.000 đồng (Ba trăm sáu mươi tư tỷ, hai trăm hai mươi ba triệu, ba trăm mười hai nghìn đồng); trong đó:

- Xây lắp: 189.177.457.000 đồng;

- Thiết bị: 100.710.754.000 đồng;

- Chi khác: 33.839.601.000 đồng;

- Dự phòng: 40.495.500.000 đồng.

(Các khoản chi phí cụ thể theo báo cáo thẩm định)

Tăng 53.757.812.000 đồng so với tổng mức đầu tư tại Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2: Thủ trưởng các cơ quan, văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Y tế, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh; Giám đốc Ban quản lý dự án công trình xây dựng Y tế căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Nhường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


489

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178