Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 136/2001/QĐ-UB về việc điều hoà kế hoạch XDCB năm 2001 khối Hạ tầng đô thị Thành phố đã giao cho một số Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 136/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 28/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 136/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC : ĐIỀU HOÀ KẾ HOẠCH XDCB NĂM 2001 KHỐI HẠ TẦNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ ĐÃ GIAO CHO MỘT SỐ SỞ, BAN, NGÀNH, QUẬN, HUYỆN

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996. Nghị định số 51/1998/NĐ - CP ngày 18/7/1998 của Chính phủ về phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 02/2001/QĐ-UB ngày 11/01/2001 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu chi Ngân sách Nhà nước năm 2001 cho các cấp và các đơn vị trực thuộc Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 44/2001/QĐ-UB ngày 29/6/2001 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao bổ sung vòng 1 kế hoạch XDCB năm cho các Sở, Ban, Ngành, UBND các Quận, Huyện;
Căn cứ Quyết định số 100/2001/QĐ-UB ngày 31/10/2001 của UBND Thành phố Hà Nội về việc điều hoà kế hoạch vốn XDCB năm cho các Sở, Ban, Ngành, UBND các Quận, Huyện;
Căn cứ Quyết định số 130/2001/QĐ-UB ngày 21/12/2001 của UBND Thành phố Hà Nội về việc điều hoà vòng 2 kế hoạch XDCB năm 2001 Thành phố đã giao cho các Sở, Ban, Ngành, UBND các Quận, Huyện;
Xét tờ trình số 1609/TTr-KH & ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về việc xin phê duyệt điều hoà kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2001 khối Hạ tầng đô thị đã giao cho một số Sở, Ban, Ngành, UBND Quận, UBND Huyện.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều hoà kế hoạch XDCB năm 2001 khối Hạ tầng đô thị UBND Thành phố đã giao cho một số Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện như sau:

1. Điều hoà kế hoạch vốn XDCB năm 2001 Thành phố đã giao cho các Sở, Ban, Ngành, UBND Quận, UBND Huyện (theo biểu đính kèm).

2. Các danh mục dự án không thuộc diện điều hoà tại quyết định này thực hiện đúng theo các quyết định của UBND Thành phố đã giao.

Điều 2: Tổ chức thực hiện: Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện và Chủ đầu tư các dự án liên quan có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố ; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./. 

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Đỗ Hoàng Ân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 136/2001/QĐ-UB về việc điều hoà kế hoạch XDCB năm 2001 khối Hạ tầng đô thị Thành phố đã giao cho một số Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.469

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.8.102