Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 115-CT năm 1986 về việc phân cấp xét duyệt đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 115-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 02/05/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 115-CT

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 115-CT NGÀY 2-5-1986 VỀ VIỆC PHÂN CẤP XÉT DUYỆT ĐỒ ÁN THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Để tăng cường công tác quản lý thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị và quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch;
Xét đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước và ý kiến của Uỷ ban Phân vùng kinh tế Trung ương, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Thuỷ lợi, Bộ Y tế và các ngành có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Công tác cải tạo mở rộng và xây dựng mới các đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn) đều phải căn cứ vào các đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị đã được cấp có thẩm quyền xét duyệt.

Điều 2.- Thẩm quyền xét duyệt các đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị quy định như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng phê duyệt đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng (gồm phần cơ sở kinh tế kỹ thuật và quy hoạch chung) các thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, phê duyệt quy hoạch chung các thành phố Cần Thơ, Vinh, Nha Trang, Đà Lạt, Buôn Mê Thuột, Vũng Tầu và các khu công nghiệp mới quan trọng có trên 5 vạn dân, do Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trình.

2. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương (dưới đây gọi chung là tỉnh) phê duyệt các đồ án quy hoạch chung các đô thị còn lại do Uỷ ban Nhân dân thị xã, thị trấn, thành phố thuộc tỉnh trình; Đối với các đô thị trên 5 vạn dân cần có văn bản thoả thuận của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước và Bộ Xây dựng.

Nếu còn vấn đề chưa nhất trí thì Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu báo cáo Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định.

Điều 3.- Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước có trách nhiệm thẩm tra và lập tờ trình lên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (kèm theo bản đồ và tài liệu cần thiết) phê duyệt các đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng các đô thị thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Uỷ ban Xây dựng cơ bản tỉnh, thành phố, đặc khu có trách nhiệm thẩm tra và lập tờ trình lên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt các đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng các đô thị thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Khi thẩm tra xét duyệt các đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng, Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước, Uỷ ban xây dựng cơ bản tỉnh cần lấy ý kiến thống nhất với các ngành liên quan, nếu có ý kiến chưa nhất trí thì báo cáo cấp trên chính xác, đầy đủ để có cơ sở quyết định.

Điều 4.- Uỷ ban Nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm lập hồ sơ trình duyệt các đồ án quy hoạch các đô thị, và điều chỉnh thường kỳ 5 năm một lần các đồ án quy hoạch đô thị đã được duyệt. Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước, Uỷ ban xây dựng cơ bản các tỉnh lập đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị. Bộ Xây dựng và các Sở, Ty Xây dựng các tỉnh lập quy hoạch cụ thể các đô thị.

Điều 5.- Các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 115-CT năm 1986 về việc phân cấp xét duyệt đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.617

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250