Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 101-UBXD năm 1985 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về cấp nước TCVN 4037-85 do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành

Số hiệu: 101-UBXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước Người ký: Đỗ Quốc Sam
Ngày ban hành: 12/06/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN XÂY DỰNG CƠ BẢN NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 101-UBXD

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UỶ BAN XÂY DỰNG CƠ BẢN NHÀ NƯỚC SỐ 101-UBXD NGÀY 12/6/1985 BAN HÀNH MỘT TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM UỶ BAN XÂY DỰNG CƠ BẢN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 156/CP ngày 16/4/1979 của Hội đồng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 35/CP ngày 9/2/1981 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ trưởng và chức năng của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 85/HĐBT ngày 1/8/1983 của Hội đồng Bộ trưởng về việc uỷ nhiệm cho thủ trưởng một số ngành chủ quản xét duyệt và ban hành tiêu chuẩn Việt Nam;
Theo đề nghị của đồng chí Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn hoá và Điển hình hoá xây dựng trong Tờ trình số 438-TCĐH/TC ngày 16/4/1985,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng: TCVN 4037-85 cấp nước. Thuật ngữ và định nghĩa.

Điều 2.- Tiêu chuẩn trên được áp dụng trong cả nước.

Điều 3.- Tiêu chuẩn trên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1986.

Điều 4.- Các tổ chức quản lý công tác xây dựng cơ bản trong cả nước có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn và kiểm tra việc áp dụng tiêu chuẩn này.

 

Đỗ Quốc Sam

(Đã ký)

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 101-UBXD năm 1985 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về cấp nước TCVN 4037-85 do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.041
DMCA.com Protection Status

IP: 54.197.24.206