Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Nô, huyện Đắk G’long thành lập huyện Đức Xuyên, tỉnh Đắk Nông

Số hiệu: 17/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Điểu K'ré
Ngày ban hành: 19/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 19 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN KRÔNG NÔ VÀ HUYỆN ĐẮK G’LONG THÀNH LẬP HUYỆN ĐỨC XUYÊN, TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHOÁ II, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 64B/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những đơn vị có địa giới hành chính chưa hợp lý;

Căn cứ Quyết định số 161/2006/QĐ-TTg ngày 10/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2963/TTr-UBND ngày 11/7/201 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Nô và huyện Đắk G’Long để thành lập huyện Đức Xuyên tỉnh Đắk Nông; Báo cáo thẩm tra số 32/BC-BPC ngày 12/7/2013 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Nô và huyện Đắk G’Long để thành lập huyện mới Đức Xuyên, với nội dung chính sau:

- Điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Quảng Sơn, Quảng Hòa của huyện Đắk G’Long và các xã Quảng Phú, Đắk Nang, Đức Xuyên của huyện Krông Nô để thành lập huyện Đức Xuyên; đổi tên xã Đức Xuyên thành xã Quảng Xuyên.

- Huyện Đức Xuyên có 80.171,39 ha diện tích tự nhiên với 28.813 nhân khẩu, bao gồm 05 đơn vị hành chính cấp xã: Quảng Sơn, Quảng Hòa, Quảng Phú, Đắk Nang, Quảng Xuyên. Trường hợp phương án chia tách xã Quảng Phú để thành lập thêm xã mới Đắk N’Ting được Chính Phủ phê duyệt, huyện Đức Xuyên có 06 đơn vị hành chính cấp xã.

- Huyện Đắk G’Long còn lại 91.034,59 ha diện tích tự nhiên với 33.137 nhân khẩu, bao gồm 05 đơn vị hành chính cấp xã: Quảng Khê, Đắk Ha, Đắk R’Măng, Đắk Som và Đắk Plao. Trường hợp phương án điều chỉnh địa giới hành chính xã Đắk Som và Xã Đắk R’Măng thành lập thêm xã mới Đắk Bình được Chính Phủ phê duyệt, huyện Đắk G’Long có 06 đơn vị hành chính cấp xã.

- Huyện Krông Nô còn lại 55.035,18 ha diện tích tự nhiên và 55.707 nhân khẩu, bao gồm 09 đơn vị hành chính cấp xã: Nâm N'Đir, Nam Xuân, Buôn Choah, Đắk Drô, Tân Thành, Nâm Nung, Đắk Sôr, Nam Đà và thị trấn Đắk Mâm.

Điều 2. Giao UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Chính phủ xem xét quyết định và báo cáo HĐND tỉnh về kết quả thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khoá II, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Điểu K’ré

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Nô, huyện Đắk G’long thành lập huyện Đức Xuyên, tỉnh Đắk Nông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.085

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183