Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công điện 76/CĐ-BGTVT về việc để đảm bảo tiến độ hoàn thành Dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía nam Vành đai III thành phố Hà Nội do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 76/CĐ-BGTVT Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 08/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 76/CĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2008

 

CÔNG ĐIỆN

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Điện:

- Ban Quản lý dự án Thăng Long;
- Các Tổng Công ty XD CTGT 8, Thăng Long.

 

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành Dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía nam Vành đai III thành phố Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu:

1. Ban QLDA Thăng Long chỉ đạo Tổng Công ty XD Thăng Long, Tổng Công ty XD CTGT 8 đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành Gói thầu số 3 theo tiến độ sau:

- Phần do Tổng Công ty XD Thăng Long thi công:

+ Phần cầu cạn (cầu Lĩnh Nam và cầu Nguyễn Tam Trinh) và các phần việc liên quan, hoàn thành trước ngày 31/12/2008;

+ Toàn bộ nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ, hoàn thành trước ngày 30/6/2009.

- Phần do Tổng Công ty XD CTGT 8 thi công:

+ Đường gom trái từ Km0+000 đến Km2+100, thông xe chậm nhất ngày 15/10/2008;

+ Đường gom phải đoạn từ cầu Thanh Trì (Km5+600) đến cầu Nguyễn Tam Trinh (Km3+100), hoàn thành trước ngày 15/10/2008;

+ Đường gom phải đoạn từ cầu Nguyễn Tam Trinh đến QL1A cũ, hoàn thành trước ngày 31/12/2008;

+ Thông xe toàn bộ đường gom trái và phải trước Tết Âm lịch 2009;

+ Toàn bộ tuyến chính, hoàn thành trước ngày 30/6/2009;

+ Toàn bộ phần bổ sung nút Trumpet kép, hoàn thành trước tháng 4/2010.

2. Trách nhiệm của các bên liên quan:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty XD Thăng Long, Tổng Công ty XD CTGT 8 chỉ đạo quyết liệt các đơn vị của Tổng Công ty tham gia Dự án tập trung thiết bị, nhân lực thi công đảm bảo tiến độ hoàn thành nêu trên; chịu trách nhiệm trước Bộ nếu không đảm bảo tiến độ.

- Tổng Giám đốc Ban QLDA Thăng Long đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thực hiện đảm bảo tiến độ, đồng thời tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục QLXD & CL CTGT;
- Lưu: VT, CQLXD (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công điện 76/CĐ-BGTVT về việc để đảm bảo tiến độ hoàn thành Dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía nam Vành đai III thành phố Hà Nội do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.264
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.18.224