Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 15/2003/CT-UB thực hiện đề án điện nông thôn ngoại thành Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 15/2003/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Quang
Ngày ban hành: 29/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2003 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐIỆN NÔNG THÔN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI.

Thực hiện Nghị Quyết số: 102/1999/NQ-HĐ ngày 19/7/1999 của Hội đồng nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án điện nông thôn ngoại thành Hà nội, UBND Thành phố đã chỉ đạo các sở ngành, UBND các quận huyện các Chủ đầu tư, UBND các xã triển khai tích cực. Sau bốn năm thực hiện, công tác cải tạo nâng cấp lưới điện nông thôn Ngoại thành đã đạt được một số kết quả quan trọng, đó là: Cơ bản hoàn thành cải tạo lưới điện cho 77 xã và dự án chuyển nguồn cung cấp điện cho 4 xã miền tây huyện Sóc Sơn, đang triển khai 14 xã. Các xã được cải tạo lưới điện đã đáp ứng được phần lớn các mục tiêu đề ra: Đáp ứng yêu cầu sử dụng điện cho sản xuất và sinh hoạt của các hộ nông dân ngoại thành, giảm tổn thất điện năng, đảm bảo chất lượng và an toàn điện, công tác quản lý bước đầu đi vào nề nếp, giá bán điện dưới mức giá trần quy định.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện đề án còn một số tồn tại: Nhiều dự án chưa hoàn chỉnh phần vốn nhân dân đóng góp, công tác quyết toán công trình hoàn thành còn chậm; mô hình quản lý chưa thống nhất, một số nơi còn tồn tại cai thầu; giá bán điện chưa được hạch toán đầy đủ và quản lý chặt chẽ; chưa quy định cụ thể về giá điện cho các đối tượng sử dụng điện (điện cho sản xuất và dịch vụ ) vì vậy cần phải tiếp tục chỉ đạo để hoàn thiện.

Để thực hiện có hiệu quả Đề án điện nông thôn theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, UBND Thành phố yêu cầu các ngành các cấp thực hiện tốt một số nội dung sau:

1- Chủ tịch UBND các Huyện tiếp tục chỉ đạo tích cực công tác tuyên truyền để dân biết, dân được tham gia và có trách nhiệm đóng góp cùng với Nhà nước đầu tư cải tạo nâng cấp và quản lý lưới điện tại địa phương đạt hiệu quả; Chỉ đạo các Ban quản lý dự án của huyện, các đơn vị tư vấn nâng cao trách nhiệm trong việc tổ chức lập dự án, thiết kế kỹ thuật-tổng dự toán, tổ chức thi công kiểm tra, thẩm định để nâng cao chất lượng các dự án; ngay sau khi thực hiện xong dự án phải thống nhất mô hình quản lý, kiên quyết xoá bỏ cai thầu, kiểm tra thực hiện giá bán điện tại từng huyện, từng địa phương trên cơ sở hạch toán giá thành phù hợp và đảm bảo giá bán điện thấp hơn giá trần quy định là 700 đồng/Kwh.

2- Thanh tra Thành phố tiếp tục công tác thanh tra, kiểm tra theo 4 nội dung tại Quyết định số: 8295/QĐ-UB ngày 2/12/2002 của UBND Thành phố đối với các dự án cải tạo lưới điện nông thôn. Công tác thanh tra phải kết thúc và báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/6/2003.

3-Giao sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, phối hợp với Sở công nghiệp và UBND các huyện yêu cầu các Ban Quản lý dự án thường xuyên báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án, nhất là phần vốn do nhân dân đóng góp và có biện pháp cụ thể cho từng công trình để hoàn thành trong tháng 5 năm 2003. Ngoài các dự án đã giao kế hoạch thực hiện dự án tại Quyết định số: 39/2003/QĐ-UB ngày 28/2/2003 của UBND Thành phố, các dự án tiếp theo chỉ được giao tiếp sau khi đã củng cố, chấn chỉnh xong các tồn tại ở các dự án đã đầu tư.

4- Giao sở Tài chính Vật giá chủ trì, phối hợp với Sở Công nghiệp xây dựng, ban hành mức, đơn giá, kết cấu giá thành, giá bán điện mới để hướng dẫn cho các địa phuơng thực hiện thừ thánh 7 năm 2003.

5- Sở Công nghiệp Hà Nội tổng kết, kiểm tra thực hiện mô hình quản lý điện nông thôn; thực hiện chức năng quản ký theo quy định; Chủ trì phối hợp với Công ty Điện lực báo cáo xin chủ trương của Thành Uỷ, HĐND và UBND Thành phố giao cho ngành điện quản lý, bán điện trực tiếp đến từng hộ dân.

6- Giao Công ty Điện lực Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thẩm định dự án, xây dựng mô hình quản lý, kiểm tra giá bán điện; Lập lộ trình để tiếp nhận lưới điện nông thôn và bán trực tiếp cho từng hộ dân sau khi có chủ trương của Thành Uỷ, HĐND và UBND Thành phố.

7- Các Ban Quản lý dự án các Huyện chị trách nhiệm chính về tiến độ, chất lượng thực hiện dự án, đảm bảo hoàn thành phần vốn dân đóng góp và thực hiện quyết toán công trình hoàn thành theo quy định. Sở Tài chính - Vật giá, UBND các huyện chỉ phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành khi thực hiện xong phần kinh phí do nhân dân đóng góp.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ngành, UBND các Huyện, Ban quản lý dự án các huyện và UBND các xã thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 15/2003/CT-UB thực hiện đề án điện nông thôn ngoại thành Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.370

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66