Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 09/2004/CT-UB về việc nâng thực hiện quy định điều kiện năng lực hoạt động xây dựng do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 09/2004/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 26/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ: 09/2004/CT-UB

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2004 

 

CHỈ THỊ

VỀ NÂNG THỰC HIỆN QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Quản lý điều kiện năng lực hoạt động xây dựng là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm tạo ra lực lượng xây dựng có chất lượng cao đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong lĩnh vực xây dựng phát triển của đất nước và thủ đô.

Theo các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây Dựng đã ban hành Quyết định số 19/2003/QĐ-BXD ngày 03/7/2003 quy định điều kiện năng lực hoạt động xây dựng thay thế cho Quyết định số 27/2000/QĐ-BXD ngày 8/12/2000 về quy định điều kiện kinh doanh xây dựng.

Để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc quản lý điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức cá nhân hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội, UBND Thành phố chỉ thị:

1. Đối với các tổ chức hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng, các nhà thầu thi công xây lắp, các Chủ đầu tư:

Căn cứ Quyết định số 19/2003/QĐ-BXD ngày 3/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng khẩn trương, nghiêm túc tự tổ chức kiểm tra, rà soát quy định điều kiện năng lực hoạt động xây dựng với nhiệm vụ được giao, năng lực thực tế của đơn vị đang thực hiện để chủ động điều chỉnh hoặc kiến nghị bổ sung xây dựng hệ thống quản lý lực lượng chuyên môn, nghiệp vụ; đầu tư thiết bị công nghệ và thực hiện các chế tài theo quy định, đảm bảo năng lực thực tế phải phù hợp với đăng ký kinh doanh và chức năng, nhiệm vụ hoạt động của mình.

Định kỳ tháng 10 hàng năm, các tổ chức hoạt động xây dựng thuộc Thành phố phải báo cáo tình hình hoạt động xây dựng của đơn vị (Theo mẫu tại Quyết định 19/2003/QĐ-BXD) về Sở Xây dựng Hà Nội để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

2. Sở Xây Dựng:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành quy định điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn. Việc kiểm tra được tiến hành không quá 1 lần trong năm đối với một đơn vị. Kế hoạch và nội dung kiểm tra phải được thông báo cho đơn vị trước 15 ngày. Nội dung kiểm tra phải được xây dựng thành biểu mẫu thống nhất cho từng đối tượng và có kết luận sau mỗi lần kiểm tra.

- Trường hợp phát hiện vi phạm, Sở Xây Dựng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra xây dựng Thành phố tiến hành xử lý theo thẩm quyền. Tùy theo mức độ vi phạm, để xử lý theo các hình thức: Xử phạt hành chính, thu hồi đăng ký kinh doanh lĩnh vực xây dựng của đơn vị, đình chỉ hoặc tạm đình chỉ công việc xây dựng đơn vị đang thực hiện báo cáo UBND Thành phố xử lý.

- Khi thực hiện thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật theo thẩm quyền, phải kiểm tra điều kiện của các tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng, các cá nhân đảm bảo nhận chức danh thực hiện đồ án thiết kế đảm bảo điều kiện năng lực theo quy định. Nếu không đủ điều kiện có quyền từ chối không thẩm định, phê duyệt.

- Cấp phiếu xác nhận “Đã báo cáo” khi tiếp nhận báo cáo của các tổ chức hoạt động xây dựng thuộc Thành phố, gửi đơn vị để theo dõi quản lý.

- Lập danh mục các đơn vị đã thực hiện báo cáo gửi Bộ Xây Dựng, UBND Thành phố và các sở, ngành liên quan làm cơ sở theo dõi, quản lý và xem xét khi giao thầu, xét thầu.

- Tổng hợp tình hình hoạt động xây dựng của các tổ chức hoạt động xây dựng trực thuộc Thành phố báo cáo UBND Thành phố, Bộ Xây Dựng theo định kỳ vào tháng 12 hàng năm.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Phối hợp với Sở Xây Dựng  thực hiện việc kiểm tra và xử lý vi phạm của tổ chức cá nhân hoạt động xây dựng thuộc Thành phố.

- Hướng dẫn, yêu cầu các tổ chức khi đăng ký kinh doanh hoạt động xây dựng phải đảm bảo điều kiện về năng lực hoạt động xây dựng. Có quyền từ chối cấp đăng ký kinh doanh đối với tổ chức không đảm bảo điều kiện theo quy định.

- Không xét thầu đối với các đơn vị không đủ, không thực hiện điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định.

- Thực hiện việc kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn khi thẩm định dự án đầu tư.

4. Sở Nội vụ Thành phố.

Phối hợp với Sở Xây dựng, các Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty, các Ban quản lý dự án trực thuộc Thành phố, UBND các quận, huyện để rà soát, kiểm tra, bổ sung biên chế (nếu thiếu) cho các Ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách để đảm bảo điều kiện hoạt động cho các Ban quản lý dự án.

5. Các Sở, Ban, Ngành, Tổng công ty, UBND các Quận, Huyện, các Ban quản lý dự án, các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng.

- Phải triệt để thực hiện các quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng.

- Các Sở, Ban, Ngành, UBND các Quận, Huyện, Chủ đầu tư khi thành lập Ban quản lý dự án phải đảm bảo tuân thủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định.

- Các Sở, Ban, Ngành, UBND các Quận, Huyện khi thực hiện thẩm định, phê duyệt TKKT theo thẩm quyền, phải kiểm tra điều kiện của các tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng, các cá nhân đảm nhận chức danh thực hiện đồ án thiết kế đảm bảo điều kiện năng lực theo quy định. Nếu không đủ diều kiện có quyền từ chối không thẩm định, phê duyệt.

- Các cơ quan có thẩm quyền chỉ phê duyệt kết quả đấu thầu cho các nhà thầu đảm bảo điều kiện năng lực hoạt động xây dựng.

- UBND Thành phố, yêu cầu các Sở Ban Ngành, UBND các quận, huyện, các tổ chức cá nhân hoạt động xây dựng nghiêm túc thực hiện chỉ thị trên.

 

 

TM. UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 
 

 
Đỗ Hoàng Ân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/2004/CT-UB về việc nâng thực hiện quy định điều kiện năng lực hoạt động xây dựng do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.425

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64